Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA GRATULACJI DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW, KTÓRZY UZYSKALI TYTUŁ SPECJALISTY (29.10.2018 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA GRATULACJI DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW, KTÓRZY UZYSKALI TYTUŁ SPECJALISTY (29.10.2018 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA GRATULACJI DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW, KTÓRZY UZYSKALI TYTUŁ SPECJALISTY (29.10.2018 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA GRATULACJI DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW, KTÓRZY UZYSKALI TYTUŁ SPECJALISTY (29.10.2018 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA GRATULACJI DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW, KTÓRZY UZYSKALI TYTUŁ SPECJALISTY (29.10.2018 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA GRATULACJI DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW, KTÓRZY UZYSKALI TYTUŁ SPECJALISTY (29.10.2018 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA GRATULACJI DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW, KTÓRZY UZYSKALI TYTUŁ SPECJALISTY (29.10.2018 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA GRATULACJI DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW, KTÓRZY UZYSKALI TYTUŁ SPECJALISTY (29.10.2018 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA GRATULACJI DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW, KTÓRZY UZYSKALI TYTUŁ SPECJALISTY (29.10.2018 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA GRATULACJI DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW, KTÓRZY UZYSKALI TYTUŁ SPECJALISTY (29.10.2018 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA GRATULACJI DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW, KTÓRZY UZYSKALI TYTUŁ SPECJALISTY (29.10.2018 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA GRATULACJI DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW, KTÓRZY UZYSKALI TYTUŁ SPECJALISTY (29.10.2018 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA GRATULACJI DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW, KTÓRZY UZYSKALI TYTUŁ SPECJALISTY (29.10.2018 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA GRATULACJI DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW, KTÓRZY UZYSKALI TYTUŁ SPECJALISTY (29.10.2018 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA GRATULACJI DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW, KTÓRZY UZYSKALI TYTUŁ SPECJALISTY (29.10.2018 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA GRATULACJI DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW, KTÓRZY UZYSKALI TYTUŁ SPECJALISTY (29.10.2018 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA GRATULACJI DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW, KTÓRZY UZYSKALI TYTUŁ SPECJALISTY (29.10.2018 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA GRATULACJI DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW, KTÓRZY UZYSKALI TYTUŁ SPECJALISTY (29.10.2018 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA GRATULACJI DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW, KTÓRZY UZYSKALI TYTUŁ SPECJALISTY (29.10.2018 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA GRATULACJI DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW, KTÓRZY UZYSKALI TYTUŁ SPECJALISTY (29.10.2018 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA GRATULACJI DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW, KTÓRZY UZYSKALI TYTUŁ SPECJALISTY (29.10.2018 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA GRATULACJI DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW, KTÓRZY UZYSKALI TYTUŁ SPECJALISTY (29.10.2018 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA GRATULACJI DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW, KTÓRZY UZYSKALI TYTUŁ SPECJALISTY (29.10.2018 r.)
AAA

LEKARSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W ŚIL 


HARMONOGRAM WYKŁADÓW - SEMESTR ZIMOWY 2018/2019

Sala irlandzka I piętro;  godz.12.00.

1. 25 października, godz.12.00  – "Sukces w komunikacji interpersonalnej. Prawdy i mity" - dr Aleksandra Dulko  Marczak

2. 8 listopada, godz. 12.00 – „O czym milczy historia – śniadanie u Tiffaniego” -  Urszula Pawlik

3. 29 listopada, ______  – Muzeum Śląskie od kuchni. Kto pracuje i czym się zajmuje w pracowni konserwatorskiej. 

4. 6 grudnia, godz.12.00 – wykład z cyklu „ Medyczne podróże” dr n. med. Mieczysław Dziedzic

5. 9 stycznia (wyjątkowo środa), godz. 12.00 – „Mind Mapping ćwiczenie pamięci” (warsztaty) - dr Monika Kornaszewska-Polak 

6. 31 stycznia  2019 r. – „Radio Katowice - znane i nieznane” 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Wtorkowe spotkania z Melpomeną

Teatr konesera w Muzeum Śląskim: „Molier – z komedią po ostatnie tchnienie”

13 listopada br. godz. 11.00 -  „Świętoszek”, reż. Zygmunt Hübner

18 grudnia br. godz. 11.00 - „Skąpiec”, reż. Jan Bratkowskiego

8 stycznia 2019r. godz. 11.00 - „Szelmostwo Skapena”, reż. Jean L. Benoit

12 lutego 2019r. godz. 11.00 - „Szkoła żon”, reż. Jerzy Stuhr

Miejsce: Muzeum Śląskie w Katowicach; Sala A na poziomie - 3 w budynku administracyjnym, w którym znajduje się  bistro Modro, to ostatni szklany budynek po prawej stronie od strony NOSPR. 

 

 

 

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że zaczął się nabór słuchaczy Lekarskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Śląskiej Izbie Lekarskiej na I rok akademicki 2018/2019.

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku LUTW odbędzie się 4 października 2018 r. o godz. 12.00 w Sali audytoryjnej Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach.

Rok akademicki trwa od 4 października 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. i składa się z dwóch semestrów:                                                      

zimowego – od 1 października 2018 r.  do 31 stycznia 2019 r.

letniego – od 1 marca 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.

oraz przerw: świątecznych, międzysemestralnych i wakacji letnich.

Zajęcia odbywać się będą dwa razy w miesiącu, w pierwszy i ostatni czwartek miesiąca (z wyjątkami), od godz. 12.00.

Semestr zimowy – 7 wykładów w terminach: 4, 25 październik;  8, 29 listopad; 6 grudzień; 10, 31 styczeń 

Semestr letni – 8 wykładów w terminach: 7, 28 marca; 4, 25 kwietnia; 9, 30 maja; 6, 27 czerwca

Wykłady będą odbywać się w Śląskiej Izbie Lekarskiej oraz poza Izbą. Planowane są również zajęcia dodatkowe.

 

Opłaty: 

Wpisowe – 10 zł (płatne jednorazowo do 30 września br.)

Opłata semestralna - 40 zł (opłata roczna) 

Opłatę semestralną należy wnieść:

20 zł - za semestr zimowy – do 30 września br.

20 zł - za semestr letni – do 28 lutego 2019 r.

 

Wpłaty można dokonać przelewem na konto ING Bank Śląski:

86 1050 1214 1000 0007 0001 4483

tytuł wpłaty: opłata wpisowa, opłata semestralna LUTW

lub bezpośrednio w kasie.

 

Dokumenty:

Wypełniona i podpisana Deklaracja (w załączeniu)

Jedna fotografia do legitymacji słuchacza LUTW 

Powyższe prosimy składać osobiście – V piętro, pokój 500 lub przesłać na adres: Śląska Izba Lekarska ul. Grażyńskiego 49a, 40-126 Katowice z dopiskiem „LUTW”.

 

Kontakt

tel.: 32 60 44 263

e-mail: uniwersytet@izba-lekarska.org.pl

 

 

Działalność LUTW ŚIL w tzw. „semestrze zerowym” (od 15 marca do 5 lipca 2018 r.)

Lekarski Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął działalność wyjątkowo od tzw. semestru zerowego, który trwał od 15 marca do 5 lipca br. W ramach podpisanego 28 czerwca 2017 r. porozumienia o wzajemnej współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym, zostaliśmy zaproszeni do udziału w projekcie „Determinanty pomyślnego starzenia się seniorów aglomeracji śląskiej”. 12 kwietnia br. uroczyście rozpoczęliśmy projekt. W ramach projektu słuchacze LUTW mieli okazję do wysłuchania wykładów:

1. „Proces naturalnego starzenia – wyzwania demograficzne i zdrowotne” - prof. dr hab. n. med. Jan Szewieczek, Kierownik Kliniki Geriatrii w Katedrze Chorób Wewnętrznych, Wydział Nauk o Zdrowiu Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. 

2. „Typy przebiegu starzenia ze szczególnym uwzględnieniem starzenia pomyślnego” - prof. dr hab. Czesław Marcisz, Kierownik UTW SUM w Katowicach, kierownik Katedry Pielęgniarstwa i kierownik Zakładu Gerontologii i Pielęgniarstwa Geriatrycznego.

3. „Psychologiczne aspekty starzenia się – szanse i zagrożenia” - dr hab. n. hum. Monika Bąk-Sosnowska, psycholog kliniczny, psychoterapeuta, kierownik Zakładu Psychologii SUM. Głównie zajmuje się psychologicznymi zachowaniami zdrowotnymi
i zaburzeniami odżywania 

4. „Wiedzieć-oceniać-działać. Kościół wobec wyzwań współczesności” - ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer, adiunkt w Katedrze Teologii Moralnej i Katolickiej Społecznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; Członek Stowarzyszenia Katolickiej Etyki Społecznej
w Europie Środkowej (Linz, Austria) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Teologów Katolickich (Leuven, Belgia). 

5. „Aktywność drogą doskonałości” - dr Monika Kornaszewska-Polak, adiunkt w Katedrze Nauk o Rodzinie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej (2012-2018).

6. „Żywność współczesna – droga do zdrowia czy choroby?” - dr hab. Elżbieta Grochowska-Niedworok, dziekan Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

7. „Jak starzeć się pomyślnie: aktywny senior – dla siebie, rodziny i społeczności” - dr n. o kult. fiz. Andrzej Knapik, Wydział Nauk
o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; zajmuje się aktywnością fizyczną i stylem życia osób starszych.


Na grupie ochotników została przeprowadzona ocena sprawności psychomotorycznej ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia tej sprawności w procesie pomyślnego starzenia. 

Panel składał się z trzech części:

  • badania lekarskiego, 
  • badania sprawności psychomotorycznej,
  • badania sprawności funkcjonalnej (testy funkcjonalne i pomiary antropometryczne).

Badania odbywały się w Zakładzie Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu Wydziału Nauk o Zdrowiu SUM w Katowicach-Ligocie. 

W ramach projektu słuchacze odbywali treningi nordic walking pod opieką fizjoterapeuty. 

Uroczyste zakończenie projektu planowane jest 18 października br.      

 

W ramach semestru zerowego odbyły się również wykłady dodatkowe:

1.     Interakcje lekowe w codziennej praktyce lekarskiej” -  prof. dr hab. n. med. Bogusław Okopień (wykład inauguracyjny LUTW)

2.     „Bezpieczny Senior” - Elżbieta Cicha prok. Prokuratury Okręgowej  w Katowicach

3.     „Biblioteka Śląska znana i nieznana”  - prof. zw. dr hab. Jan Malicki dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach

4.     „Rola Józefa Piłsudskiego w odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r.” - prof. UŚ dr hab. Zygmunt Woźniczka, historyk, Przewodniczący  Komisji Historii Śląska Polskiej Akademii Umiejętności, pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wiceprzewodniczący Rady Programowej ODH ŚIL 

5.     Podczas wyjazdu rehabilitacyjnego  do Brennej (Hotel Kotarz) odbyły się  zajęcia warsztatowe „ Potencjał kreatywnego myślenia – jak  wykorzystać kreatywny umysł w codziennym życiu”, które poprowadziła prof. Alicja Gałązka. Celem szkolenia było poznanie 
i wypracowanie umiejętności kreatywnego myślenia umożliwiających rozwiązywanie różnych problemów w życiu codziennym i lepsze funkcjonowanie  w grupie społecznej.

 

Wybierz pozycję