Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
AAA

Wystawy okolicznościowe Śląskiej Izby LekarskiejWystawy zostały przygotowane z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez RP.

Autorzy, którymi są członkowie Komisji Historycznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Ośrodka Dokumentacji Historycznej ŚIL, przedstawili łącznie 80 sylwetek lekarzy i lekarzy dentystów zasłużonych dla Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego w rożnych okresach naszej historii.                   

Wystawa „Śląscy lekarze dla Niepodległej – wybrane sylwetki” autorstwa dra n. med. Krzysztofa Brożka i lek. stom. Stanisława Mysiaka powstała na  podstawie:

– Krzysztof Brożek, Polscy lekarze na Górnym Śląsku i Śląsku Cieszyńskim od końca XIX do połowy XX wieku, Katowice, 2009 r.  

– Centrum Dokumentacji Dziejów Medycyny i Farmacji Górnego Śląska w Śląskim Uniwersytecie Medycznym. 

 

 

 

 

 

 

 


Wystawa „Lekarze Zagłębia Dąbrowskiego w Stulecie Niepodległości – wybrane sylwetki” autorstwa dra n. med. Krzysztofa Brożka, dra n. med. Emiliana Kocota i lek. stom. Stanisława Mysiaka powstała na podstawie:

- Krzysztof Brożek: Leksykon regionalnej historii medycyny w „Pro Medico” Pismo Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach 1994-2006, odcinki 1-79; tenże, Funkcja społeczna lekarzy Zagłębia Dąbrowskiego w latach 1901-1918, w „Zaranie Śląskie” Katowice 1979, t. XVII, z.1, s.62-87; tenże, Lekarze w życiu społecznym Zagłębia Dąbrowskiego w latach 1918-1939, tamże t. XLIII, z.3, s. 494-532.

- Emilian Kocot: Lekarze Zagłębia Dąbrowskiego, Sosnowiec 1997; tenże, 100 lat Towarzystwa Lekarskiego Zagłębia Dąbrowskiego i Kół Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Zagłębiu Dąbrowskim, Sosnowiec 2007.

- Urząd Statystyczny w Katowicach,

- Internet, WikiZagłębie.