Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
PIERWSZA POMOC TO FIKCJA? TYLKO CO 4 POLAK WIE JAK JEJ UDZIELIĆ.
PIERWSZA POMOC TO FIKCJA? TYLKO CO 4 POLAK WIE JAK JEJ UDZIELIĆ.
PIERWSZA POMOC TO FIKCJA? TYLKO CO 4 POLAK WIE JAK JEJ UDZIELIĆ.
PIERWSZA POMOC TO FIKCJA? TYLKO CO 4 POLAK WIE JAK JEJ UDZIELIĆ.
PIERWSZA POMOC TO FIKCJA? TYLKO CO 4 POLAK WIE JAK JEJ UDZIELIĆ.
PIERWSZA POMOC TO FIKCJA? TYLKO CO 4 POLAK WIE JAK JEJ UDZIELIĆ.
PIERWSZA POMOC TO FIKCJA? TYLKO CO 4 POLAK WIE JAK JEJ UDZIELIĆ.
PIERWSZA POMOC TO FIKCJA? TYLKO CO 4 POLAK WIE JAK JEJ UDZIELIĆ.
PIERWSZA POMOC TO FIKCJA? TYLKO CO 4 POLAK WIE JAK JEJ UDZIELIĆ.
PIERWSZA POMOC TO FIKCJA? TYLKO CO 4 POLAK WIE JAK JEJ UDZIELIĆ.
PIERWSZA POMOC TO FIKCJA? TYLKO CO 4 POLAK WIE JAK JEJ UDZIELIĆ.
PIERWSZA POMOC TO FIKCJA? TYLKO CO 4 POLAK WIE JAK JEJ UDZIELIĆ.
PIERWSZA POMOC TO FIKCJA? TYLKO CO 4 POLAK WIE JAK JEJ UDZIELIĆ.
PIERWSZA POMOC TO FIKCJA? TYLKO CO 4 POLAK WIE JAK JEJ UDZIELIĆ.
PIERWSZA POMOC TO FIKCJA? TYLKO CO 4 POLAK WIE JAK JEJ UDZIELIĆ.
AAA

kursy, szkolenia, konferencje organizowane przez ŚIL  
 KURSY, SZKOLENIA, KONFERENCJE ORGANIZOWANE PRZEZ ŚLĄSKĄ IZBĘ LEKARSKĄ

(FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I MATERIAŁY ZE SZKOLEŃ NA DOLE STRONY)
  
  ______________________________________________________________________________________________

 

Kurs doskonalący
„JĘZYK ANGIELSKI DLA LEKARZY”
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji oraz terminów można uzyskać 
w Biurze Śląskiej Izby Lekarskiej (IV piętro, pokój 410) lub telefonicznie 32 60 44 225

 ______________________________________________________________________________________________

06.09.2016  (wtorek) godz. 15.30 
Kurs doskonalący 
RESUSCYTACJA DOROSŁYCH I DZIECI PO ZMIANACH W EUROPEJSKICH WYTYCZNYCH.
(warsztaty przygotowane dla lekarzy, którzy wcześniej uczestniczyli w kursach z RKO dorosłych lub RKO dzieci w ŚIL) 
Kierownik naukowy dr Janusz Michalak
szczegóły
______________________________________________________________________________________________
15.09.2016  (czwartek) godz. 15.30  
Kurs doskonalący - warsztaty praktyczne* (wymagany formularz zgłoszeniowy)
NAGŁE STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA Z PRZYCZYN SERCOWO-NACZYNIOWYCH 
W trakcie kursu prelekcje przeplatane są ćwiczeniami praktycznymi.
Kierownik naukowy dr n.med. Wojciech Rychlik
Koordynator warsztatów praktycznych dr Janusz Michalak
szczegóły
______________________________________________________________________________________________
19.09.2016  (poniedziałek) godz. 16.00 - BRAK MIEJSC
DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA JAMY BRZUSZNEJ W TEORII I PRAKTYCE – KURS PODSTAWOWY
Czas trwania: wykład - 4 godziny dydaktyczne, ćwiczenia – 3 spotkania po 5 godzin dydaktycznych.
Wykład odbędzie się w Domu Lekarza w Katowicach. Ćwiczenia odbędą się w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach.
Kurs kierowany jest do lekarzy bez doświadczenia w diagnostyce USG
Koszt uczestnictwa - 30zł
Kierownik naukowy dr Marek Potempa
______________________________________________________________________________________________
 
20.09.2016  (wtorek) godz. 15.30
Kurs doskonalący - warsztaty praktyczne* (wymagany formularz zgłoszeniowy)
RESUSCYTACJA NOWORODKÓW PO ZMIANACH W EUROPEJSKICH WYTYCZNYCH.
(warsztaty przygotowane dla lekarzy, którzy wcześniej uczestniczyli w kursach z RKO noworodków)
Kierownik naukowy dr hab. n. med. Iwona Maruniak-Chudek
szczegóły
______________________________________________________________________________________________
21.09.2016  (środa) godz. 15.30 
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
SKUTECZNE KIEROWANIE ZESPOŁEM W PLACÓWCE OCHRONY ZDROWIA
Szkolenie poprowadzi dr hab. n.hum. Prof. UŚ Alicja Gałązka
______________________________________________________________________________________________
22.09.2016  (czwartek) godz. 15.30 
Kurs doskonalący
PRZYPADKI KLINICZNE W DIAGNOSTYCE USG JAMY BRZUSZNEJ.
Cześć I
Kierownik naukowy dr Marek Potempa
______________________________________________________________________________________________
23.09.2016  (piątek) godz. 16.00
Kurs doskonalący
MIĘDZYNARODOWE MEDYCZNE SPOTKANIA I KONFERENCJE NAUKOWE cz.1.
UMIEJĘTNOŚĆ PREZENTACJI I AUTOPREZENTACJI NA MIĘDZYNARODOWYCH MEDYCZNYCH SPOTKANIACH I KONFERENCJACH NAUKOWYCH.

Warsztaty poprowadzi dr Joanna Ortoli
szczegóły
______________________________________________________________________________________________
26.09.2016  (poniedziałek) godz. 15.30 
  Kurs doskonalący
 PRZYPADKI KLINICZNE W DIAGNOSTYCE USG JAMY BRZUSZNEJ.
Cześć II
Kierownik naukowy dr Marek Potempa
______________________________________________________________________________________________
28.09.2016  (środa) godz. 15.30 
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
PSYCHOLOGIA POZYTYWNA W PRACY LEKARZA 
Szkolenie poprowadzi dr hab. n.hum. Prof. UŚ Alicja Gałązka
______________________________________________________________________________________________
30.09.2016 (piątek) godz. 16.00
Kurs doskonalący
MIKROPROTETYKA W STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ-TECHNOLOGIA WŁÓKIEN SZKLANYCH.
Wykład poprowadzi dr Agnieszka Paździor-Klocek
______________________________________________________________________________________________
04.10.2016  (wtorek) godz. 15.30 
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ - O WYPALENIU NA 20 LAT PRZED NIM.
Szkolenie poprowadzi dr hab. n.hum. Prof. UŚ Alicja Gałązka
______________________________________________________________________________________________
06.10.2016  (czwartek) godz. 15.30
Kurs doskonalący 
RESUSCYTACJA DOROSŁYCH I DZIECI PO ZMIANACH W EUROPEJSKICH WYTYCZNYCH.
(warsztaty przygotowane dla lekarzy, którzy wcześniej uczestniczyli w kursach z RKO dorosłych lub RKO dzieci w ŚIL) 
Kierownik naukowy dr Janusz Michalak
szczegóły
______________________________________________________________________________________________
07.10.2016  (piątek) godz. 15.30 
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
WIEK TO STAN UMYSŁU -  PSYCHOGERIATRIA  CZYLI JAK ROZMAWIAĆ ZE STARSZYM PACJENTEM.
Szkolenie poprowadzi dr hab. n. hum. Prof. UŚ Alicja Gałązka
______________________________________________________________________________________________
08.10.2016  (sobota) godz. 9.00 
Konferencja
AKADEMIA TYREOLOGII PRAKTYCZNEJ DLA LEKARZY. USG TARCZYCY.
Kierownik Naukowy   Prof. dr hab. n. med. Bogdan Marek  
______________________________________________________________________________________________
14.10.2016 (piątek) godz. 15.30
Kurs doskonalący
ZAKAŻENIE HIV I AIDS – EPIDEMIOLOGIA, DIAGNOSTYKA, LECZENIE, PROFILAKTYKA I POSTĘPOWANIE POEKSPOZYCYJNE 
Wykład poprowadzi dr n.med. Marek Beniowski
______________________________________________________________________________________________
17.10.2016  (poniedziałek) godz. 16.00 - BRAK MIEJSC
DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA JAMY BRZUSZNEJ W TEORII I PRAKTYCE – KURS PODSTAWOWY
Czas trwania: wykład - 4 godziny dydaktyczne, ćwiczenia – 3 spotkania po 5 godzin dydaktycznych.
Wykład odbędzie się w Domu Lekarza w Katowicach. Ćwiczenia odbędą się w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach.
Kurs kierowany jest do lekarzy bez doświadczenia w diagnostyce USG
Koszt uczestnictwa - 30zł
Kierownik naukowy dr Marek Potempa
______________________________________________________________________________________________
18.10.2016  (wtorek) godz. 15.30 
Kurs doskonalący - warsztaty praktyczne* (wymagany formularz zgłoszeniowy)
NAGŁE STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA Z PRZYCZYN SERCOWO-NACZYNIOWYCH 
W trakcie kursu prelekcje przeplatane są ćwiczeniami praktycznymi.
Kierownik naukowy dr n.med. Wojciech Rychlik
Koordynator warsztatów praktycznych dr Janusz Michalak
szczegóły
______________________________________________________________________________________________
21.10.2016  (piątek) godz. 16.00
Kurs doskonalący
MIĘDZYNARODOWE MEDYCZNE SPOTKANIA I KONFERENCJE NAUKOWE cz.2.
JAK ZAISTNIEĆ W MIĘDZYNARODOWYCH MEDYCZNYCH TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH.

Warsztaty poprowadzi dr Joanna Ortoli
szczegóły
______________________________________________________________________________________________
22.10.2016  (sobota) godz. 9.30
Kurs doskonalący 
OCENA EKG - PODSTAWY I PRZYKŁADY KLINICZNE  
SPOTKANIE PIERWSZE: ZABURZENIA RYTMU SERCA- ZABURZENIA PRZEWODZENIA, ARYTMIE EKTOPOWE, CZĘSTOSKURCZE - RÓŻNICOWANIE. CZĘŚĆ I.
Warsztaty dla lekarzy pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu elektrokardiologii praktycznej, przygotowujących się do egzaminów specjalizacyjnych (interna, kardiologia)
Wykład poprowadzi dr hab.n.med. Krzysztof Szydło
______________________________________________________________________________________________
28.10.2016  (piątek) godz. 16.00
Kurs doskonalący
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI/PRZEDSIĘWZIĘCIAMI MEDYCZNYMI – PODSTAWY
ORAZ JAK ZAPLANOWAĆ MEDYCZNE SPOTKANIE NAUKOWE, WARSZTATY, MAŁĄ KONFERENCJĘ.

Warsztaty poprowadzi dr Joanna Ortoli
szczegóły
______________________________________________________________________________________________
29.10.2016 (sobota) godz. 9.30
Kurs doskonalący
ZNACZENIE NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH  W ZAPOBIEGANIU I  LECZENIU CHORÓB CYWILIZACYJNYCH.
Wykład poprowadzi dr n.med. Daniel Śliż
______________________________________________________________________________________________
02.11.2016 (środa) godz. 16.00
Kurs doskonalący
  PRACOWAĆ W POZ I PRZETRWAĆ. 
PODSTAWY ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII W POZ.
Wykład poprowadzi dr Krzysztof Musialik
______________________________________________________________________________________________
04.11.2016  (piątek) godz. 16.00
Kurs doskonalący
PODSTAWY POPRAWNEGO PISANIA I REDAKCJI MEDYCZNYCH ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM.
Warsztaty poprowadzi dr Joanna Ortoli
szczegóły
______________________________________________________________________________________________
07.11.2016  (poniedziałek) godz. 16.00
Kurs doskonalący
  OCENA EKG - PODSTAWY I PRZYKŁADY KLINICZNE. 
SPOTKANIE DRUGIE: ZABURZENIA RYTMU SERCA- ZABURZENIA PRZEWODZENIA, ARYTMIE EKTOPOWE, CZĘSTOSKURCZE- RÓŻNICOWANIE. CZĘŚĆ II. ZAWAŁ MIĘŚNIA SERCOWEGO- OBRAZ W EKG.
Warsztaty dla lekarzy pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu elektrokardiologii praktycznej, przygotowujących się do egzaminów specjalizacyjnych (interna, kardiologia)
Wykład poprowadzi dr hab.n.med. Krzysztof Szydło
______________________________________________________________________________________________
09.11.2016 (środa) godz. 16.00
Kurs doskonalący 
PRACOWAĆ W POZ I PRZETRWAĆ. 
CHIRURGIA W POZ.  
Wykład poprowadzi dr Katarzyna Lison
______________________________________________________________________________________________
14.11.2016  (poniedziałek) godz. 16.00
DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA JAMY BRZUSZNEJ W TEORII I PRAKTYCE – KURS PODSTAWOWY
Czas trwania: wykład - 4 godziny dydaktyczne, ćwiczenia – 3 spotkania po 5 godzin dydaktycznych.
Wykład odbędzie się w Domu Lekarza w Katowicach. Ćwiczenia odbędą się w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach.
Kurs kierowany jest do lekarzy bez doświadczenia w diagnostyce USG
Koszt uczestnictwa - 30zł
Kierownik naukowy dr Marek Potempa
______________________________________________________________________________________________
15.11.2016 (wtorek) godz. 16.00
Kurs doskonalący
PRACOWAĆ W POZ I PRZETRWAĆ. 
CHOROBY WIEKU DZIECIĘCEGO W POZ.
Wykład poprowadzi dr Anna Machura
______________________________________________________________________________________________
25.11.2016  (piątek) godz. 16.00
Kurs doskonalący
MIĘDZYNARODOWE MEDYCZNE SPOTKANIA I KONFERENCJE NAUKOWE cz.3.
KOMUNIKACJA, ROZMOWA, DYSKUSJA, DYPLOMACJA I POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA W RELACJACH NA MIĘDZYNARODOWYCH MEDYCZNYCH SPOTKANIACH I KONFERENCJACH NAUKOWYCH.

Warsztaty poprowadzi dr Joanna Ortoli
szczegóły
______________________________________________________________________________________________
25-26-27.11.2016 (piątek-sobota-niedziela)
  KONFERENCJA
III ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE 2016.
______________________________________________________________________________________________
30.11.2016 (środa) godz. 16.00
Kurs doskonalący 
PRACOWAĆ W POZ I PRZETRWAĆ. 
PACJENT INTERNISTYCZNY W POZ.
Wykład poprowadzi dr Karol Holona
______________________________________________________________________________________________
02.12.2016  (piątek) godz. 15.30 
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
ZACZYNAM OD JUTRA.  JAK WPROWADZIĆ I PODTRZYMAĆ ZDROWE PRAKTYKI U PACJENTÓW ZA POMOCĄ NARZĘDZI ZACZERPNIĘTYCH Z PSYCHOLOGII ZDROWIA ORAZ MARKETINGU.
Szkolenie poprowadzi dr hab. n.hum. Prof. UŚ Alicja Gałązka
______________________________________________________________________________________________
14.12.2016  (środa) godz. 16.00
Kurs doskonalący 
OCENA EKG - PODSTAWY I PRZYKŁADY KLINICZNE. 
SPOTKANIE TRZECIE: STYMULACJA I STYMULATORY, ZASADY OPISU, PRZYKŁADY. ICD I CRT- CO W ZAPISACH EKG?
Warsztaty dla lekarzy pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu elektrokardiologii praktycznej, przygotowujących się do egzaminów specjalizacyjnych (interna, kardiologia)
Wykład poprowadzi dr hab.n.med. Krzysztof Szydło
 

______________________________________________________________________________________________

Kursy dostępne dla wszystkich zainteresowanych członków ŚIL. Liczba miejsc ograniczona możliwościami technicznymi sali wykładowej – zachęcamy do wstępnego zgłaszania zamiaru uczestnictwa. O udziale w szkoleniu decyduje moment przybycia do SIL. Możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego zdobycie punktów edukacyjnych.

*Za udział w warsztatach praktycznych uczestnik ponosi koszt materiałów zużywalnych i potwierdza swój udział wypełniając poniżej zamieszczony formularz zgłoszeniowy. Dodatkowe informacje dostępne pod numerem telefonu: 32 604-42-25 lub oraz drogą elektroniczną: kursy@izba-lekarska.org.pl

Kursy i konferencje odbędą się w Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a.
Uczestnik otrzymuje punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. Nr 231 poz. 2326).
Zgłoszenia można przesyłać elektronicznie na formularzu zgłoszeniowym umieszczonym poniżej lub telefonicznie pod numerem telefonu 32 60 44 225.  
 


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  ON-LINE

 

 

Załączniki

Wybierz pozycję