Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
SPORTOWE PASJE LEKARZY ŚIL
SPORTOWE PASJE LEKARZY ŚIL
SPORTOWE PASJE LEKARZY ŚIL
SPORTOWE PASJE LEKARZY ŚIL
SPORTOWE PASJE LEKARZY ŚIL
SPORTOWE PASJE LEKARZY ŚIL
SPORTOWE PASJE LEKARZY ŚIL
SPORTOWE PASJE LEKARZY ŚIL
SPORTOWE PASJE LEKARZY ŚIL
SPORTOWE PASJE LEKARZY ŚIL
SPORTOWE PASJE LEKARZY ŚIL
SPORTOWE PASJE LEKARZY ŚIL
SPORTOWE PASJE LEKARZY ŚIL
SPORTOWE PASJE LEKARZY ŚIL
SPORTOWE PASJE LEKARZY ŚIL
SPORTOWE PASJE LEKARZY ŚIL
SPORTOWE PASJE LEKARZY ŚIL
SPORTOWE PASJE LEKARZY ŚIL
SPORTOWE PASJE LEKARZY ŚIL
SPORTOWE PASJE LEKARZY ŚIL
AAA

kursy, szkolenia, konferencje organizowane przez ŚILKURSY, SZKOLENIA, KONFERENCJE ORGANIZOWANE PRZEZ ŚLĄSKĄ IZBĘ LEKARSKĄ

(FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I MATERIAŁY ZE SZKOLEŃ NA DOLE STRONY)

______________________________________________________________________________________________
Kurs doskonalący
„JĘZYK ANGIELSKI DLA LEKARZY”
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji oraz terminów można uzyskać
w Biurze Śląskiej Izby Lekarskiej (IV piętro, pokój 410) lub telefonicznie 32 60 44 225
______________________________________________________________________________________________
06.09.2016  (wtorek) godz. 15.30
Kurs doskonalący
RESUSCYTACJA DOROSŁYCH I DZIECI PO ZMIANACH W EUROPEJSKICH WYTYCZNYCH.
(warsztaty przygotowane dla lekarzy, którzy wcześniej uczestniczyli w kursach z RKO dorosłych lub RKO dzieci w ŚIL)
Kierownik naukowy dr Janusz Michalak
szczegóły
______________________________________________________________________________________________
13.09.2016 (wtorek) godz. 15.30
Kurs doskonalący - warsztaty praktyczne* (wymagany formularz zgłoszeniowy)
NAGŁE STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA U DZIECI
W trakcie kursu prelekcje przeplatane są ćwiczeniami praktycznymi. Tematyka obejmuje większość nieurazowych, nagłych stanów zagrożenia życia u dzieci.
Kierownik naukowy dr n.med. Ludwik Stołtny
Koordynator warsztatów praktycznych dr Janusz Michalak
szczegóły
______________________________________________________________________________________________
15.09.2016  (czwartek) godz. 15.30     
Kurs doskonalący - warsztaty praktyczne* (wymagany formularz zgłoszeniowy)
NAGŁE STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA Z PRZYCZYN SERCOWO-NACZYNIOWYCH
W trakcie kursu prelekcje przeplatane są ćwiczeniami praktycznymi.
Kierownik naukowy dr n.med. Wojciech Rychlik
Koordynator warsztatów praktycznych dr Janusz Michalak
szczegóły
______________________________________________________________________________________________
15.09.2016 (czwartek) godz. 15.30 (zmiana terminu na 13.10.2016 )
Kurs doskonalący
DYSKOPATIA – PROFILAKTYKA I LECZENIE W ŚWIETLE BADAŃ EVIDENCE BASED MEDICINE
Wykład poprowadzi lek.med. Paweł Radło
Miejsce spotkania Klinika Chirurgii Mazan w Katowicach, ul. Brzozowa 54
______________________________________________________________________________________________
16.09.2016 (piątek) godz. 14.30
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
WARSZTAT PROCEDUR CHIRURGICZNYCH NA PREPARATACH ZWIERZĘCYCH PRZY UŻYCIU URZĄDZEŃ PIEZOCHIRURGICZNYCH.
szczegóły
______________________________________________________________________________________________
19.09.2016  (poniedziałek) godz. 16.00 - BRAK MIEJSC
DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA JAMY BRZUSZNEJ W TEORII I PRAKTYCE – KURS PODSTAWOWY
Czas trwania: wykład - 4 godziny dydaktyczne, ćwiczenia – 3 spotkania po 5 godzin dydaktycznych.
Wykład odbędzie się w Domu Lekarza w Katowicach. Ćwiczenia odbędą się w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach.
Kurs kierowany jest do lekarzy bez doświadczenia w diagnostyce USG
Koszt uczestnictwa - 30zł
Kierownik naukowy dr Marek Potempa
______________________________________________________________________________________________
20.09.2016  (wtorek) godz. 15.30
Kurs doskonalący - warsztaty praktyczne* (wymagany formularz zgłoszeniowy)
RESUSCYTACJA NOWORODKÓW PO ZMIANACH W EUROPEJSKICH WYTYCZNYCH.
(warsztaty przygotowane dla lekarzy, którzy wcześniej uczestniczyli w kursach z RKO noworodków)
Kierownik naukowy dr hab. n. med. Iwona Maruniak-Chudek
szczegóły
______________________________________________________________________________________________
21.09.2016  (środa) godz. 15.30
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
SKUTECZNE KIEROWANIE ZESPOŁEM W PLACÓWCE OCHRONY ZDROWIA
Szkolenie poprowadzi dr hab. n. hum. Prof. UŚ Alicja Gałązka
______________________________________________________________________________________________
22.09.2016  (czwartek) godz. 15.30
Kurs doskonalący
PRZYPADKI KLINICZNE W DIAGNOSTYCE USG JAMY BRZUSZNEJ.
Cześć I
Kierownik naukowy dr Marek Potempa
______________________________________________________________________________________________
23.09.2016  (piątek) godz. 16.00
Kurs doskonalący
MIĘDZYNARODOWE MEDYCZNE SPOTKANIA I KONFERENCJE NAUKOWE cz.1.
UMIEJĘTNOŚĆ PREZENTACJI I AUTOPREZENTACJI NA MIĘDZYNARODOWYCH MEDYCZNYCH SPOTKANIACH I KONFERENCJACH NAUKOWYCH
.
Warsztaty poprowadzi dr Joanna Ortoli
szczegóły
______________________________________________________________________________________________
26.09.2016  (poniedziałek) godz. 15.30
Kurs doskonalący
PRZYPADKI KLINICZNE W DIAGNOSTYCE USG JAMY BRZUSZNEJ.
Cześć II
Kierownik naukowy dr Marek Potempa
______________________________________________________________________________________________
28.09.2016  (środa) godz. 15.30
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
PSYCHOLOGIA POZYTYWNA W PRACY LEKARZA
Szkolenie poprowadzi dr hab. n. hum. Prof. UŚ Alicja Gałązka
______________________________________________________________________________________________
30.09.2016 (piątek) godz. 16.00
Kurs doskonalący
MIKROPROTETYKA W STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ-TECHNOLOGIA WŁÓKIEN SZKLANYCH.
Wykład poprowadzi dr Agnieszka Paździor-Klocek
______________________________________________________________________________________________
04.10.2016  (wtorek) godz. 15.30
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ - O WYPALENIU NA 20 LAT PRZED NIM.
Szkolenie poprowadzi dr hab. n.hum. Prof. UŚ Alicja Gałązka
______________________________________________________________________________________________
06.10.2016  (czwartek) godz. 15.30
Kurs doskonalący
RESUSCYTACJA DOROSŁYCH I DZIECI PO ZMIANACH W EUROPEJSKICH WYTYCZNYCH.
(warsztaty przygotowane dla lekarzy, którzy wcześniej uczestniczyli w kursach z RKO dorosłych lub RKO dzieci w ŚIL)
Kierownik naukowy dr Janusz Michalak
szczegóły
______________________________________________________________________________________________
07.10.2016  (piątek) godz. 15.30
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
WIEK TO STAN UMYSŁU -  PSYCHOGERIATRIA  CZYLI JAK ROZMAWIAĆ ZE STARSZYM PACJENTEM.
Szkolenie poprowadzi dr hab. n. hum. Prof. UŚ Alicja Gałązka
______________________________________________________________________________________________
08.10.2016  (sobota) godz. 9.00
Konferencja
AKADEMIA TYREOLOGII PRAKTYCZNEJ DLA LEKARZY. USG TARCZYCY.
Kierownik Naukowy   Prof. dr hab. n. med. Bogdan Marek 
______________________________________________________________________________________________
13.10.2016  (czwartek) godz. 15.30
Kurs doskonalący - warsztaty praktyczne* (wymagany formularz zgłoszeniowy)
NAGŁE STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA U DZIECI
W trakcie kursu prelekcje przeplatane są ćwiczeniami praktycznymi. Tematyka obejmuje większość nieurazowych, nagłych stanów zagrożenia życia u dzieci.
Kierownik naukowy dr n.med. Ludwik Stołtny
Koordynator warsztatów praktycznych dr Janusz Michalak
szczegóły
______________________________________________________________________________________________
13.10.2016 (czwartek) godz. 15.30 (zmiana terminu z 15.09.2016 )
Kurs doskonalący
DYSKOPATIA – PROFILAKTYKA I LECZENIE W ŚWIETLE BADAŃ EVIDENCE BASED MEDICINE
Wykład poprowadzi lek.med. Paweł Radło
Miejsce spotkania Klinika Chirurgii Mazan w Katowicach, ul. Brzozowa 54
______________________________________________________________________________________________

14.10.2016 (piątek) godz. 15.30
Kurs doskonalący
ZAKAŻENIE HIV I AIDS – EPIDEMIOLOGIA, DIAGNOSTYKA, LECZENIE, PROFILAKTYKA I POSTĘPOWANIE POEKSPOZYCYJNE
Wykład poprowadzi dr n.med. Marek Beniowski
______________________________________________________________________________________________
17.10.2016  (poniedziałek) godz. 16.00 - BRAK MIEJSC
DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA JAMY BRZUSZNEJ W TEORII I PRAKTYCE – KURS PODSTAWOWY
Czas trwania: wykład - 4 godziny dydaktyczne, ćwiczenia – 3 spotkania po 5 godzin dydaktycznych.
Wykład odbędzie się w Domu Lekarza w Katowicach. Ćwiczenia odbędą się w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach.
Kurs kierowany jest do lekarzy bez doświadczenia w diagnostyce USG
Koszt uczestnictwa - 30zł
Kierownik naukowy dr Marek Potempa
_______________________________________________________________________________________________
18.10.2016  (wtorek) godz. 15.30
Kurs doskonalący - warsztaty praktyczne* (wymagany formularz zgłoszeniowy)
NAGŁE STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA Z PRZYCZYN SERCOWO-NACZYNIOWYCH
W trakcie kursu prelekcje przeplatane są ćwiczeniami praktycznymi.
Kierownik naukowy dr n.med. Wojciech Rychlik
Koordynator warsztatów praktycznych dr Janusz Michalak
szczegóły
______________________________________________________________________________________________
21.10.2016  (piątek) godz. 16.00
Kurs doskonalący
MIĘDZYNARODOWE MEDYCZNE SPOTKANIA I KONFERENCJE NAUKOWE cz.2.
JAK ZAISTNIEĆ W MIĘDZYNARODOWYCH MEDYCZNYCH TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH.

Warsztaty poprowadzi dr Joanna Ortoli
szczegóły
______________________________________________________________________________________________
22.10.2016  (sobota) godz. 9.30
Kurs doskonalący
OCENA EKG - PODSTAWY I PRZYKŁADY KLINICZNE 
SPOTKANIE PIERWSZE: ZABURZENIA RYTMU SERCA- ZABURZENIA PRZEWODZENIA, ARYTMIE EKTOPOWE, CZĘSTOSKURCZE - RÓŻNICOWANIE. CZĘŚĆ I.

Warsztaty dla lekarzy pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu elektrokardiologii praktycznej, przygotowujących się do egzaminów specjalizacyjnych (interna, kardiologia)
Wykład poprowadzi dr hab.n.med. Krzysztof Szydło
______________________________________________________________________________________________
28.10.2016  (piątek) godz. 16.00
Kurs doskonalący
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI/PRZEDSIĘWZIĘCIAMI MEDYCZNYMI – PODSTAWY
ORAZ JAK ZAPLANOWAĆ MEDYCZNE SPOTKANIE NAUKOWE, WARSZTATY, MAŁĄ KONFERENCJĘ.

Warsztaty poprowadzi dr Joanna Ortoli
szczegóły
______________________________________________________________________________________________
29.10.2016 (sobota) godz. 9.30
Kurs doskonalący
ZNACZENIE NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH  W ZAPOBIEGANIU I  LECZENIU CHORÓB CYWILIZACYJNYCH.
Wykład poprowadzi dr n.med. Daniel Śliż
______________________________________________________________________________________________
02.11.2016 (środa) godz. 16.00
Kurs doskonalący
PRACOWAĆ W POZ I PRZETRWAĆ.
PODSTAWY ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII W POZ.

Wykład poprowadzi dr Krzysztof Musialik
______________________________________________________________________________________________
04.11.2016  (piątek) godz. 16.00
Kurs doskonalący
PODSTAWY POPRAWNEGO PISANIA I REDAKCJI MEDYCZNYCH ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM.
Warsztaty poprowadzi dr Joanna Ortoli
szczegóły
______________________________________________________________________________________________
04.11.2016 (piątek) godz. 15.30
Kurs doskonalący
SZKOLENIE PODSTAWOWE DLA KANDYDATÓW NA BIEGŁYCH SĄDOWYCH
I BIEGŁYCH SĄDOWYCH

Uwaga: kurs składa się z czterech części
(terminy 04.11.2016, 18.11.2016, 25.11.2016, 16.12.2016)
szczegóły
______________________________________________________________________________________________
07.11.2016  (poniedziałek) godz. 16.00
Kurs doskonalący
OCENA EKG - PODSTAWY I PRZYKŁADY KLINICZNE.
SPOTKANIE DRUGIE: ZABURZENIA RYTMU SERCA- ZABURZENIA PRZEWODZENIA, ARYTMIE EKTOPOWE, CZĘSTOSKURCZE- RÓŻNICOWANIE. CZĘŚĆ II. ZAWAŁ MIĘŚNIA SERCOWEGO- OBRAZ W EKG.

Warsztaty dla lekarzy pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu elektrokardiologii praktycznej, przygotowujących się do egzaminów specjalizacyjnych (interna, kardiologia)
Wykład poprowadzi dr hab.n.med. Krzysztof Szydło
______________________________________________________________________________________________
09.11.2016 (środa) godz. 16.00
Kurs doskonalący
PRACOWAĆ W POZ I PRZETRWAĆ.
CHIRURGIA W POZ. 

Wykład poprowadzi dr Katarzyna Lison
______________________________________________________________________________________________
10.11.2016 (czwartek) godz. 16.00
Kurs doskonalący
HOLISTYCZNE SPOJRZENIE NA LECZENIE RAN (wykład oraz warsztaty).
Wykład poprowadzi Joanna Rudek
szczegóły
______________________________________________________________________________________________
14.11.2016  (poniedziałek) godz. 16.00 - BRAK MIEJSC
DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA JAMY BRZUSZNEJ W TEORII I PRAKTYCE – KURS PODSTAWOWY
Czas trwania: wykład - 4 godziny dydaktyczne, ćwiczenia – 3 spotkania po 5 godzin dydaktycznych.
Wykład odbędzie się w Domu Lekarza w Katowicach. Ćwiczenia odbędą się w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach.
Kurs kierowany jest do lekarzy bez doświadczenia w diagnostyce USG
Koszt uczestnictwa - 30zł
Kierownik naukowy dr Marek Potempa
______________________________________________________________________________________________
15.11.2016 (wtorek) godz. 16.00
Kurs doskonalący
PRACOWAĆ W POZ I PRZETRWAĆ.
CHOROBY WIEKU DZIECIĘCEGO W POZ.

Wykład poprowadzi dr Anna Machura
______________________________________________________________________________________________
17.11.2016 (czwartek) godz. 11.00
Kurs doskonalący
PROFILAKTYKA ONKOLOGICZNA - PODSTAWA STRATEGII WALKI Z RAKIEM
Wykład poprowadzi dr n.med. Janusz Meder
szczegóły
______________________________________________________________________________________________
18.11.2016 (piątek) godz. 15.30
Kurs doskonalący
SZKOLENIE PODSTAWOWE DLA KANDYDATÓW NA BIEGŁYCH SĄDOWYCH
I BIEGŁYCH SĄDOWYCH

Uwaga: kurs składa się z czterech części
(terminy 04.11.2016, 18.11.2016, 25.11.2016, 16.12.2016)
szczegóły
______________________________________________________________________________________________
25.11.2016  (piątek) godz. 16.00
Kurs doskonalący
MIĘDZYNARODOWE MEDYCZNE SPOTKANIA I KONFERENCJE NAUKOWE cz.3.
KOMUNIKACJA, ROZMOWA, DYSKUSJA, DYPLOMACJA I POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA W RELACJACH NA MIĘDZYNARODOWYCH MEDYCZNYCH SPOTKANIACH I KONFERENCJACH NAUKOWYC
H.
Warsztaty poprowadzi dr Joanna Ortoli
szczegóły
______________________________________________________________________________________________
25.11.2016 (piątek) godz. 15.30
Kurs doskonalący
SZKOLENIE PODSTAWOWE DLA KANDYDATÓW NA BIEGŁYCH SĄDOWYCH
I BIEGŁYCH SĄDOWYCH

Uwaga: kurs składa się z czterech części
(terminy 04.11.2016, 18.11.2016, 25.11.2016, 16.12.2016)
szczegóły
______________________________________________________________________________________________
25-26-27.11.2016 (piątek-sobota-niedziela)
KONFERENCJA
III ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE 2016.
______________________________________________________________________________________________
30.11.2016 (środa) godz. 16.00
Kurs doskonalący
PRACOWAĆ W POZ I PRZETRWAĆ.
PACJENT INTERNISTYCZNY W POZ.

Wykład poprowadzi dr Karol Holona
______________________________________________________________________________________________
02.12.2016  (piątek) godz. 15.30
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
ZACZYNAM OD JUTRA. JAK WPROWADZIĆ I PODTRZYMAĆ ZDROWE PRAKTYKI U PACJENTÓW ZA POMOCĄ NARZĘDZI ZACZERPNIĘTYCH Z PSYCHOLOGII ZDROWIA ORAZ MARKETINGU.
Szkolenie poprowadzi dr hab. n. hum. Prof. UŚ Alicja Gałązka
______________________________________________________________________________________________
09.12.2016 (piątek) godz. 16.00
Kurs doskonalący
DEKONTAMINACJA INSTRUMENTARIUM MEDYCZNEGO.
Wykład poprowadzi Dorota Kudzia-Karwowska
Polskie Stowarzyszenie Sterylizacji Medycznej
szczegóły
______________________________________________________________________________________________
14.12.2016  (środa) godz. 16.00
Kurs doskonalący
OCENA EKG - PODSTAWY I PRZYKŁADY KLINICZNE.
SPOTKANIE TRZECIE: STYMULACJA I STYMULATORY, ZASADY OPISU, PRZYKŁADY. ICD I CRT- CO W ZAPISACH EKG?

Warsztaty dla lekarzy pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu elektrokardiologii praktycznej, przygotowujących się do egzaminów specjalizacyjnych (interna, kardiologia)
Wykład poprowadzi dr hab.n.med. Krzysztof Szydło
______________________________________________________________________________________________
16.12.2016 (piątek) godz. 15.30
Kurs doskonalący
SZKOLENIE PODSTAWOWE DLA KANDYDATÓW NA BIEGŁYCH SĄDOWYCH
I BIEGŁYCH SĄDOWYCH

Uwaga: kurs składa się z czterech części
(terminy 04.11.2016, 18.11.2016, 25.11.2016, 16.12.2016)
szczegóły

 


 ____________________________________________________________________________

Kursy dostępne dla wszystkich zainteresowanych członków ŚIL. Liczba miejsc ograniczona możliwościami technicznymi sali wykładowej – zachęcamy do wstępnego zgłaszania zamiaru uczestnictwa. O udziale w szkoleniu decyduje moment przybycia do SIL. Możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego zdobycie punktów edukacyjnych.

*Za udział w warsztatach praktycznych uczestnik ponosi koszt materiałów zużywalnych i potwierdza swój udział wypełniając poniżej zamieszczony formularz zgłoszeniowy. Dodatkowe informacje dostępne pod numerem telefonu: 32 604-42-25 lub oraz drogą elektroniczną: kursy@izba-lekarska.org.pl

Kursy i konferencje odbędą się w Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a.
Uczestnik otrzymuje punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. Nr 231 poz. 2326).
Zgłoszenia można przesyłać elektronicznie na formularzu zgłoszeniowym umieszczonym poniżej lub telefonicznie pod numerem telefonu 32 60 44 225.  
 


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  ON-LINE

 

 

Załączniki

Wybierz pozycję