Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
II ŚLĄSKIE DEBATY SAMORZĄDOWE, Wisła 19-21 maja 2017 r.
II ŚLĄSKIE DEBATY SAMORZĄDOWE, Wisła 19-21 maja 2017 r.
II ŚLĄSKIE DEBATY SAMORZĄDOWE, Wisła 19-21 maja 2017 r.
II ŚLĄSKIE DEBATY SAMORZĄDOWE, Wisła 19-21 maja 2017 r.
II ŚLĄSKIE DEBATY SAMORZĄDOWE, Wisła 19-21 maja 2017 r.
II ŚLĄSKIE DEBATY SAMORZĄDOWE, Wisła 19-21 maja 2017 r.
II ŚLĄSKIE DEBATY SAMORZĄDOWE, Wisła 19-21 maja 2017 r.
II ŚLĄSKIE DEBATY SAMORZĄDOWE, Wisła 19-21 maja 2017 r.
II ŚLĄSKIE DEBATY SAMORZĄDOWE, Wisła 19-21 maja 2017 r.
II ŚLĄSKIE DEBATY SAMORZĄDOWE, Wisła 19-21 maja 2017 r.
II ŚLĄSKIE DEBATY SAMORZĄDOWE, Wisła 19-21 maja 2017 r.
II ŚLĄSKIE DEBATY SAMORZĄDOWE, Wisła 19-21 maja 2017 r.
II ŚLĄSKIE DEBATY SAMORZĄDOWE, Wisła 19-21 maja 2017 r.
II ŚLĄSKIE DEBATY SAMORZĄDOWE, Wisła 19-21 maja 2017 r.
II ŚLĄSKIE DEBATY SAMORZĄDOWE, Wisła 19-21 maja 2017 r.
II ŚLĄSKIE DEBATY SAMORZĄDOWE, Wisła 19-21 maja 2017 r.
II ŚLĄSKIE DEBATY SAMORZĄDOWE, Wisła 19-21 maja 2017 r.
II ŚLĄSKIE DEBATY SAMORZĄDOWE, Wisła 19-21 maja 2017 r.
II ŚLĄSKIE DEBATY SAMORZĄDOWE, Wisła 19-21 maja 2017 r.
II ŚLĄSKIE DEBATY SAMORZĄDOWE, Wisła 19-21 maja 2017 r.
II ŚLĄSKIE DEBATY SAMORZĄDOWE, Wisła 19-21 maja 2017 r.
II ŚLĄSKIE DEBATY SAMORZĄDOWE, Wisła 19-21 maja 2017 r.
II ŚLĄSKIE DEBATY SAMORZĄDOWE, Wisła 19-21 maja 2017 r.
II ŚLĄSKIE DEBATY SAMORZĄDOWE, Wisła 19-21 maja 2017 r.
II ŚLĄSKIE DEBATY SAMORZĄDOWE, Wisła 19-21 maja 2017 r.
II ŚLĄSKIE DEBATY SAMORZĄDOWE, Wisła 19-21 maja 2017 r.
II ŚLĄSKIE DEBATY SAMORZĄDOWE, Wisła 19-21 maja 2017 r.
II ŚLĄSKIE DEBATY SAMORZĄDOWE, Wisła 19-21 maja 2017 r.
II ŚLĄSKIE DEBATY SAMORZĄDOWE, Wisła 19-21 maja 2017 r.
II ŚLĄSKIE DEBATY SAMORZĄDOWE, Wisła 19-21 maja 2017 r.
II ŚLĄSKIE DEBATY SAMORZĄDOWE, Wisła 19-21 maja 2017 r.
II ŚLĄSKIE DEBATY SAMORZĄDOWE, Wisła 19-21 maja 2017 r.
II ŚLĄSKIE DEBATY SAMORZĄDOWE, Wisła 19-21 maja 2017 r.
II ŚLĄSKIE DEBATY SAMORZĄDOWE, Wisła 19-21 maja 2017 r.
II ŚLĄSKIE DEBATY SAMORZĄDOWE, Wisła 19-21 maja 2017 r.
II ŚLĄSKIE DEBATY SAMORZĄDOWE, Wisła 19-21 maja 2017 r.
II ŚLĄSKIE DEBATY SAMORZĄDOWE, Wisła 19-21 maja 2017 r.
II ŚLĄSKIE DEBATY SAMORZĄDOWE, Wisła 19-21 maja 2017 r.
II ŚLĄSKIE DEBATY SAMORZĄDOWE, Wisła 19-21 maja 2017 r.
II ŚLĄSKIE DEBATY SAMORZĄDOWE, Wisła 19-21 maja 2017 r.
II ŚLĄSKIE DEBATY SAMORZĄDOWE, Wisła 19-21 maja 2017 r.
II ŚLĄSKIE DEBATY SAMORZĄDOWE, Wisła 19-21 maja 2017 r.
AAA

kursy, szkolenia, konferencje organizowane przez ŚILKURSY, SZKOLENIA, KONFERENCJE ORGANIZOWANE PRZEZ ŚLĄSKĄ IZBĘ LEKARSKĄ

(formularz zgłoszeniowy i materiały ze szkoleń w dolnej części strony)
 
___________________________________________________________________________________________

Kurs doskonalący
„JĘZYK ANGIELSKI DLA LEKARZY”
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji oraz terminów można uzyskać 
w Biurze Śląskiej Izby Lekarskiej ( IV piętro, pokój 410 ) lub telefonicznie 32 60 44 225
___________________________________________________________________________________________
26.06.2017  (poniedziałek) godz. 15.30  - BRAK MIEJSC
Kurs doskonalący
CHOROBY UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO W PYTANIACH Z LEKARSKIEGO EGZAMINU KOŃCOWEGO
Kierownik naukowy: dr hab. n. med. Maciej Haberka
współpraca: Klub 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Oddział Katowicki
___________________________________________________________________________________________
27.06.2017 (wtorek) godz. 15.30 
Kurs doskonalący na poziomie podstawowym - warsztaty praktyczne* (wymagany formularz zgłoszeniowy)
NAGŁE STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA Z PRZYCZYN SERCOWO-NACZYNIOWYCH
Jest to jednodniowy kurs w formie warsztatów praktycznych przeplatanych prelekcjami. Dostępny dla wszystkich lekarzy, ale przygotowany szczególnie dla lekarzy bez znaczących doświadczeń w leczeniu nagłych stanów zagrożenia życia. Liczne instruktaże i symulacje zdarzeń w trakcie warsztatów pozwolą na opanowanie i profesjonalizm w realnych zdarzeniach.
Koszt uczestnictwa - 50zł. Czas trwania:  7 godzin dydaktycznych
Kierownik naukowy
dr n.med. Wojciech Rychlik
Koordynator kursów z RKO i stanów nagłych w Śląskiej Izbie Lekarskiej
dr Janusz Michalak  
___________________________________________________________________________________________
11.09.2017  (poniedziałek) godz. 15.30 
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA JAMY BRZUSZNEJ W TEORII I PRAKTYCE – KURS PODSTAWOWY
Czas trwania: wykład - 4 godziny dydaktyczne, ćwiczenia – 3 spotkania po 5 godzin dydaktycznych.
Wykład odbędzie się w Domu Lekarza w Katowicach. Ćwiczenia odbędą się w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach.
Kurs kierowany jest do lekarzy bez doświadczenia w diagnostyce USG
Koszt uczestnictwa - 30zł
Kierownik naukowy dr Marek Potempa
___________________________________________________________________________________________
18.09.2017  (poniedziałek) godz. 15.30 
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
JAK SKUTECZNIE KOMUNIKOWAĆ SIĘ Z PACJENTEM
Warsztaty poprowadzi dr hab. n.hum. Prof. UŚ Alicja Gałązka
___________________________________________________________________________________________
27.09.2017  (środa)  godz. 15.30 
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
STRES I WYPALENIE ZAWODOWE W PRACY LEKARZA
Warsztaty poprowadzi dr hab. n.hum. Prof. UŚ Alicja Gałązka
___________________________________________________________________________________________
29.09.2017  (piątek) godz. 16.00 
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
LECZENIE WAD KLASY II Z WYKORZYSTANIEM ZMODYFIKOWANEGO APARATU CZYNNOŚCIOWEGO HERBSTA 
Kierownik naukowy dr n.med. Stanisław Musiał
___________________________________________________________________________________________
30.09.2017  (sobota) godz. 10.00  
Konferencja
CHOROBA ALZHEIMERA W PRAKTYCE LEKARZA RODZINNEGO, INTERNISTY I GERIATRY - ROZPOZNAWANIE PIERWSZYCH OBJAWÓW, DIAGNOSTYKA.
Kierownik naukowy dr n.med. Gabriela Kłodowska
___________________________________________________________________________________________
02.10.2017  (poniedziałek) godz. 15.30 
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA JAMY BRZUSZNEJ W TEORII I PRAKTYCE – KURS PODSTAWOWY
Czas trwania: wykład - 4 godziny dydaktyczne, ćwiczenia – 3 spotkania po 5 godzin dydaktycznych.
Wykład odbędzie się w Domu Lekarza w Katowicach. Ćwiczenia odbędą się w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach.
Kurs kierowany jest do lekarzy bez doświadczenia w diagnostyce USG
Koszt uczestnictwa - 30zł
Kierownik naukowy dr Marek Potempa
___________________________________________________________________________________________
04.10.2017  (środa)  godz. 15.30 
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
INTELIGENCJA EMOCJONALNA, CZYLI EMPATYCZNY KONTAKT LEKARZA Z PACJENTEM
Warsztaty poprowadzi dr hab. n.hum. Prof. UŚ Alicja Gałązka
___________________________________________________________________________________________
07.10.2017 (sobota) godz. 9.30
Kurs doskonalący
WARSZTATY EKG LEKARZY RODZINNYCH 
Wykład poprowadzi Prof. dr hab.n.med. Danuta Czarnecka
___________________________________________________________________________________________
11.10.2017  (środa)  godz. 15.30 
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
LEKARZ W SYTUACJI KONFLIKTU – UMIEJĘTNOŚCI NEGOCJACJI
Warsztaty poprowadzi dr hab. n.hum. Prof. UŚ Alicja Gałązka
___________________________________________________________________________________________
18.10.2017 (środa) godz. 15.30
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA DOROSŁYCH 
Czas trwania: wykład - 6 godzin dydaktycznych, warsztaty praktyczne* - 7 godzin dydaktycznych. 
Po wykładzie uczestnicy zostaną podzieleni na małe grupy warsztatowe do ćwiczeń resuscytacji z zastosowaniem manekinów i sprzętu ratunkowego.
Koszt uczestnictwa - 50zł
Każdy z uczestników wykładu weźmie udział w jednym spotkaniu warsztatowym
Kierownik naukowy Prof. dr hab.n.med. Hanna Misiołek
Koordynator warsztatów praktycznych dr Janusz Michalak
___________________________________________________________________________________________
21.10.2017  (sobota)  godz. 10.00 
Kurs doskonalący
II JESIENNE SPOTKANIA OPIEKUNÓW SPECJALIZACJI Z MEDYCYNY RODZINNEJ I ICH PODOPIECZNYCH. NADCIŚNIENIE TĘTNICZE W PRAKTYCE LEKARZA RODZINNEGO
Kierownik naukowy dr n.med. Ireneusz Szymczyk
___________________________________________________________________________________________
 

06.11.2017  (poniedziałek) godz. 15.30 
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA JAMY BRZUSZNEJ W TEORII I PRAKTYCE – KURS PODSTAWOWY
Czas trwania: wykład - 4 godziny dydaktyczne, ćwiczenia – 3 spotkania po 5 godzin dydaktycznych.
Wykład odbędzie się w Domu Lekarza w Katowicach. Ćwiczenia odbędą się w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach.
Kurs kierowany jest do lekarzy bez doświadczenia w diagnostyce USG
Koszt uczestnictwa - 30zł
Kierownik naukowy dr Marek Potempa
___________________________________________________________________________________________
08.11.2017 (środa) godz. 16.00
Kurs doskonalący
PRACOWAĆ W POZ I PRZETRWAĆ. 
PODSTAWY ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII W POZ
Wykład poprowadzi dr Krzysztof Musialik
___________________________________________________________________________________________
15.11.2017 (środa) godz. 16.00
Kurs doskonalący
PRACOWAĆ W POZ I PRZETRWAĆ. 
CHIRURGIA W POZ.  
Wykład poprowadzi dr Katarzyna Lison
___________________________________________________________________________________________
20.11.2017  (poniedziałek) godz. 15.30 
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
KOMUNIKACJA NIEWERBALNA W KONTAKCIE Z PACJENTEM (PRACA Z WŁASNYM GŁOSEM, INTONACJĄ)
Warsztaty poprowadzi dr hab. n.hum. Prof. UŚ Alicja Gałązka
___________________________________________________________________________________________
21.11.2017 (wtorek) godz. 15.30
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA DZIECI 
Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych. 
Koszt uczestnictwa - 50zł
Kierownik naukowy dr n.med. Ludwik Stołtny
Koordynator warsztatów praktycznych dr Janusz Michalak
___________________________________________________________________________________________
22.11.2017 (środa) godz. 16.00
Kurs doskonalący 
PRACOWAĆ W POZ I PRZETRWAĆ. 
CHOROBY WIEKU DZIECIĘCEGO W POZ 
Wykład poprowadzi dr Anna Machura
___________________________________________________________________________________________
27.11.2017  (poniedziałek) godz. 15.30 
ZARZĄDZANIE CZASEM W PRAKTYCE LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY 
Warsztaty poprowadzi dr hab. n.hum. Prof. UŚ Alicja Gałązka
___________________________________________________________________________________________
27.11.2017  (poniedziałek) godz. 15.30 
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA JAMY BRZUSZNEJ W TEORII I PRAKTYCE – KURS PODSTAWOWY
Czas trwania: wykład - 4 godziny dydaktyczne, ćwiczenia – 3 spotkania po 5 godzin dydaktycznych.
Wykład odbędzie się w Domu Lekarza w Katowicach. Ćwiczenia odbędą się w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach.
Kurs kierowany jest do lekarzy bez doświadczenia w diagnostyce USG
Koszt uczestnictwa - 30zł
Kierownik naukowy dr Marek Potempa
___________________________________________________________________________________________
29.11.2017 (środa) godz. 16.00
Kurs doskonalący
PRACOWAĆ W POZ I PRZETRWAĆ. 
PACJENT INTERNISTYCZNY W POZ (część I)
Wykład poprowadzi dr Karol Holona
___________________________________________________________________________________________
06.12.2017 (środa) godz. 16.00
Kurs doskonalący 
PRACOWAĆ W POZ I PRZETRWAĆ. 
PACJENT INTERNISTYCZNY W POZ (część II)
Wykład poprowadzi dr Karol Holona
___________________________________________________________________________________________
11.12.2017 (poniedziałek) godz. 15.30
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA DZIECI 
Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych. 
Koszt uczestnictwa - 50zł
Kierownik naukowy dr n.med. Ludwik Stołtny
Koordynator warsztatów praktycznych dr Janusz Michalak 
 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Kursy dostępne dla wszystkich zainteresowanych członków ŚIL. Liczba miejsc ograniczona możliwościami technicznymi sali wykładowej – zachęcamy do wstępnego zgłaszania zamiaru uczestnictwa. O udziale w szkoleniu decyduje moment przybycia do SIL. Możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego zdobycie punktów edukacyjnych.

*Za udział w warsztatach praktycznych uczestnik ponosi koszt materiałów zużywalnych i potwierdza swój udział wypełniając poniżej zamieszczony formularz zgłoszeniowy. Dodatkowe informacje dostępne pod numerem telefonu: 32 604-42-25 lub oraz drogą elektroniczną: kursy@izba-lekarska.org.pl

Kursy i konferencje odbędą się w Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a.
Uczestnik otrzymuje punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. Nr 231 poz. 2326).
Zgłoszenia można przesyłać elektronicznie na formularzu zgłoszeniowym umieszczonym poniżej lub telefonicznie pod numerem telefonu 32 60 44 225.  
 


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  ON-LINE

 

 

Załączniki

Wybierz pozycję