Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
Wręczenie Ograniczonego Prawa Wykonywania Zawodu - IX.2014
AAA

kursy organizowane przez ŚILSzanowni Państwo
Śląska Izba Lekarska w Katowicach
zaprasza na:

 

 

Kurs doskonalący
JĘZYK ANGIELSKI DLA LEKARZY
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji oraz terminów można uzyskać
w Biurze Śląskiej Izby Lekarskiej ( IV piętro, pokój 410 ) lub telefonicznie 32 60 44 225

Kurs doskonalący
JĘZYK NIEMIECKI DLA LEKARZY
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji oraz terminów można uzyskać
w Biurze Śląskiej Izby Lekarskiej ( IV piętro, pokój 410 ) lub telefonicznie 32 60 44 225

 

_______________________________________________________________________________________________________


  

 


25.09.2014 (czwartek) godz. 16.30

Konferencja

POSTĘPOWANIE Z PACJENTEM BĘDĄCYM POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH

szczegóły

Kierownik naukowy dr Stefan Kopocz

   ____________________________________________________________________________________________

 

03.10.2014 (piątek) godz. 16.00

Kurs doskonalący

STYMULATOR I STYMULACJA- KWALIFIKACJA, RODZAJE, INTERPRETACJA ZAPISU EKG.

Kurs dla lekarzy rodzinnych

spotkanie pierwsze

Kierownik naukowy dr hab. n.med. Krzysztof Szydło

____________________________________________________________________________________________

 

07.10.2014 (wtorek) godz. 16.30

Kurs doskonalący

POSTĘPOWANIE W BÓLU OSTRYM W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH ZALECEŃ 2014

Wykład przeznaczony dla lekarzy dziedzin zabiegowych

 Wykład poprowadzi  Prof.dr hab. n.med. Hanna Misiołek
Współpraca: Mundipharma Polska


____________________________________________________________________________________________

08.10.2014 (środa) godz. 15.00

Kurs doskonalący

NOWOCZESNA DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA ORAZ LECZENIE SCHORZEŃ OŚRODKOWEGO ORAZ OBWODOWEGO UKŁADU NERWOWEGO U DZIECI

Kierownik naukowy dr n.med. Ilona Kopyta

   ___________________________________________________________________________________________


09.10.2014 (czwartek) godz. 15.30

Kurs doskonalący - warsztaty praktyczne*

NAGŁE STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA U DZIECI

szczegóły

Kierownik naukowy dr n.med. Ludwik Stołtny
Koordynator warsztatów praktycznych dr Janusz Michalak

   __________________________________________________________________________________________

 

10.10.2014 (piątek) godz. 16.00

Kurs doskonalący

 „SPECYFIKA PROFILAKTYKI W RÓŻNYCH OKRESACH ŻYCIA”

Kurs dla lekarzy wszystkich specjalności, ze szczególnym uwzględnieniem stomatologów

Wykład poprowadzi lek.dent. Teresa Fehrenbach

Współpraca: Indent
   __________________________________________________________________________________________


13.10.2014  (poniedziałek) godz. 15.30


Kurs doskonalący

DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA JAMY BRZUSZNEJ W TEORII I PRAKTYCE – KURS PODSTAWOWY

szczegóły


Kierownik naukowy dr Marek Potempa

BRAK MIEJSC    _________________________________________________________________________________________

 

14.10.2014 (wtorek) godz. 16.00

Kurs doskonalący

TRANSGRANICZNA OPIEKA MEDYCZNA A ODPOWIEDZIALNOŚĆ LEKARZA

Współpraca: INTER Polska
 

_________________________________________________________________________________________


16.10.2014 (czwartek) godz. 15.30- wykład

Kurs doskonalący

PIERWSZA POMOC MEDYCZNA


dla średniego personelu gabinetów lekarskich / stomatologicznych

szczegóły

Kierownik naukowy dr Janusz Michalak

   _________________________________________________________________________________________

17.10.2014 (piątek) godz. 15.30

Kurs doskonalący

 „ZARZĄDZANIE CZASEM W PRAKTYCE LEKARZA I LEKARZA STOMATOLOGA”

Szkolenie poprowadzi dr hab. n.hum. Prof. UŚ Alicja Gałązka

   _________________________________________________________________________________________


17-18.10.2014 (piątek-sobota)

Kurs doskonalący

ALLOPLASTYKA PIERWOTNA STAWU KOLANOWEGO – STOPIEŃ PODSTAWOWY

szczegóły

Kurs prowadzą: dr n. med. Marek Kaleta, dr n. med. Tomasz Gajda
Patronat naukowy: prof. dr n. med. Tadeusz S. Gaździk
Współpraca: DePuy Synthes - Companies of Johnson&Johnson

  ______________________________________________________________________________________________________

 
 18.10.2014  (sobota) godz. 9.00

KONFERENCJA INTERDYSCYPLINARNA

PROBLEMY WIEKU PODESZŁEGO

szczegóły

Kierownik naukowy Prof. dr hab.n.med. Małgorzata Muc-Wierzgoń – Konsultant Wojewódzki z zakresu Zdrowia Publicznego

      _______________________________________________________________________________________________________

 

21.10.2014 (wtorek) godz. 15.30

Kurs doskonalący -
warsztaty praktyczne*


NAGŁE STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA U DZIECI

szczegóły

Kierownik naukowy dr n.med. Ludwik Stołtny
Koordynator warsztatów praktycznych dr Janusz Michalak

_______________________________________________________________________________________________________

 

24.10.2014 (piątek) godz. 15.30

Kurs doskonalący

 „AUTOPREZENTACJA I WYSTĄPIENIA PUBLICZNE - KREOWANIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU LEKARZA W KONTAKCIE Z PACJENTEM I MEDIAMI”

Szkolenie poprowadzi dr hab. n. hum. Prof. UŚ Alicja Gałązka

    _______________________________________________________________________________________________________

 

 28.10.2014 (wtorek) godz. 15.30

Kurs doskonalący

RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA DOROSŁYCH

Czas trwania: wykład - 6 godzin dydaktycznych, warsztaty praktyczne* - 7 godzin dydaktycznych.

szczegóły

Kierownik naukowy Prof. dr hab.n.med. Hanna Misiołek
Koordynator warsztatów praktycznych dr Janusz Michalak

_______________________________________________________________________________________________________

 

29.10.2014 (środa) godz. 16.00

Kurs doskonalący

CHOROBY I DEFORMACJE STÓP

Wykład poprowadzą dr n.med. Tomasz Gajda oraz dr n.med. Marek Kaleta

   _______________________________________________________________________________________________________

 

30.10.2014 (czwartek) godz. 16.30

Konferencja

LEKARZE - PRAWNICY, DWA ŚWIATY?

Kierownik naukowy dr Stefan Kopocz

_______________________________________________________________________________________________________


03.11.2014 (poniedziałek) godz. 15.30

Kurs doskonalący

 „PERSWAZJA I MANIPULACJA – JAK REAGOWAĆ I RADZIĆ SOBIE Z ZACHOWANIAMI MANIPULACYJNYMI
W PRACY LEKARZA”

Szkolenie poprowadzi dr hab. n.hum. Prof. UŚ Alicja Gałązka

 _______________________________________________________________________________________________________

 

05.11.2014 (środa) godz. 12.00

Konferencja naukowo - szkoleniowa

USTAWA Z DNIA 5 GRUDNIA 2008 R. O ZAPOBIEGANIU ORAZ ZWALCZANIU ZAKAŻEŃ I CHORÓB ZAKAŹNYCH U LUDZI W ASPEKCIE NAŁOŻONYCH PRZEZ NIĄ OBOWIĄZKÓW NA LEKARZA

Współpraca

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy - Oddział Śląski

  _______________________________________________________________________________________________________

 

06.11.2014 (czwartek)

 Kurs doskonalący

ALLOPLASTYKA PIERWOTNA STAWU KOLANOWEGO – STOPIEŃ PODSTAWOWY

szczegóły

Kurs prowadzą: dr n. med. Marek Kaleta, dr n. med. Tomasz Gajda
Patronat naukowy: prof. dr n. med. Tadeusz S. Gaździk
Współpraca: DePuy Synthes - Companies of Johnson&Johnson

   _______________________________________________________________________________________________________

 

14.11.2014 (piątek) godz. 12.00

Kurs doskonalący

SZKOLENIE PODSTAWOWE DLA KANDYDATÓW NA BIEGŁYCH SĄDOWYCH
I BIEGŁYCH SĄDOWYCH

Uwaga: kurs składa się z czterech części
(terminy 14.11.2014, 21.11.2014, 5.12.2014, 12.12.2014)

szczegóły

    _______________________________________________________________________________________________________


14.11.2014 (piątek) godz. 16.00

Kurs doskonalący

 „CO NOWEGO W ANTYBIOTYKOTERAPII ZAKAŻEŃ”

Wykład poprowadzi Prof. dr hab. n. med. Danuta Dzierżanowska

   _______________________________________________________________________________________________________

 

15.11.2014 (sobota) godz. 9.30

SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI 

szczegóły

_______________________________________________________________________________________________________

 

17.11.2014  (poniedziałek) godz. 15.30

Kurs doskonalący

DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA JAMY BRZUSZNEJ W TEORII I PRAKTYCE – KURS PODSTAWOWY

szczegóły

Kierownik naukowy dr Marek Potempa

BRAK MIEJSC

 _______________________________________________________________________________________________________

  

25.11.2014 (wtorek) godz. 15.30

Kurs doskonalący

RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA DZIECI

Czas trwania: wykład - 5 godzin dydaktycznych, warsztaty praktyczne* - 7 godzin dydaktycznych.

szczegóły

Kierownik naukowy dr n.med. Ludwik Stołtny
Koordynator warsztatów praktycznych dr Janusz Michalak

_______________________________________________________________________________________________________

 

26.11.2014 (środa) godz. 16.00

Kurs doskonalący

NAJCZĘSTSZE NEURO I ENTEZOPATIE KOŃCZYN

Wykład poprowadzą dr n.med. Tomasz Gajda oraz dr n.med. Marek Kaleta

    _______________________________________________________________________________________________________

 
28.11.2014 (piątek) godz. 15.30

Kurs doskonalący

 „STRES I WYPALENIE ZAWODOWE W PRACY LEKARZA”

Szkolenie poprowadzi dr hab. n. hum. Prof. UŚ Alicja Gałązka

_______________________________________________________________________________________________________

 

29.11.2014 (sobota) godz. 09.30

Kurs doskonalący

JAK SKUTECZNIE POMÓC CHOREMU Z BÓLEM PRZEWLEKŁYM

Kierownik naukowy dr n.med. Jadwiga Pyszkowska
Współpraca: Mundipharma Polska


_______________________________________________________________________________________________________

 

28-29.11.2014 (piątek-sobota)

Kurs doskonalący

ALLOPLASTYKA PIERWOTNA STAWU KOLANOWEGO – STOPIEŃ PODSTAWOWY

szczegóły

Kurs prowadzą: dr n. med. Marek Kaleta, dr n. med. Tomasz Gajda
Patronat naukowy: prof. dr n. med. Tadeusz S. Gaździk
Współpraca: DePuy Synthes - Companies of Johnson&Johnson
 
    _______________________________________________________________________________________________________

 

28-30.11.2014 (piątek-sobota-niedziela)

Konferencja

ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE 2014

Spotkanie szkoleniowo-integracyjne

Ustroń DW Mazowsze

szczegóły

Kierownik naukowy dr DariuszSkaba

FORMULARZ REJESTRACYJNY NA KONFERENCJĘ-ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE 2014  
    _______________________________________________________________________________________________________

  04.12.2014  (czwartek) godz. 15.30

Kurs doskonalący

PRZYPADKI KLINICZNE W DIAGNOSTYCE USG JAMY BRZUSZNEJ

Kierownik naukowy dr Marek Potempa

W związku z dużą liczbą zgłoszeń i ograniczonymi możliwościami technicznymi sali wykładowej rekrutacja zostaje zawieszona

_______________________________________________________________________________________________________

 

  08.12.2014 (poniedziałek) godz. 15.30

Kurs doskonalący

DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA JAMY BRZUSZNEJ W TEORII I PRAKTYCE – KURS PODSTAWOWY

szczegóły

Kierownik naukowy dr Marek Potempa

BRAK MIEJSC

  _______________________________________________________________________________________________________

 


Kursy dostępne dla wszystkich zainteresowanych członków ŚIL. Liczba miejsc ograniczona możliwościami technicznymi sali wykładowej – zachęcamy do wstępnego zgłaszania zamiaru uczestnictwa.
O udziale w szkoleniu decyduje moment przybycia do SIL.
Możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego zdobycie punktów edukacyjnych.

*Za udział w warsztatach praktycznych uczestnik ponosi koszt materiałów zużywalnych w wysokości 50 zł i potwierdza swój udział wypełniając poniżej zamieszczony formularz zgłoszeniowy.
Dodatkowe informacje dostępne pod numerem telefonu: 32 604-42-25 lub oraz drogą elektroniczną:
kursy@izba-lekarska.org.pl


Kursy i konferencje odbędą się w Domu Lekarza
w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a
Uczestnik otrzymuje punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. Nr 231 poz. 2326).
Zgłoszenia można przesyłać elektronicznie na formularzu zgłoszeniowym umieszczonym poniżej lub telefonicznie pod numerem telefonu 32 60 44 225.

 

  
  

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  ON-LINE

 

 

 

 

 

 

Załączniki

elektronik sigara ukash - elektrikli sigara