Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
WYJAZDOWE POSIEDZENIE PREZYDIUM ORL W JASTRZĘBIU ZDROJU
WYJAZDOWE POSIEDZENIE PREZYDIUM ORL W JASTRZĘBIU ZDROJU
WYJAZDOWE POSIEDZENIE PREZYDIUM ORL W JASTRZĘBIU ZDROJU
WYJAZDOWE POSIEDZENIE PREZYDIUM ORL W JASTRZĘBIU ZDROJU
WYJAZDOWE POSIEDZENIE PREZYDIUM ORL W JASTRZĘBIU ZDROJU
WYJAZDOWE POSIEDZENIE PREZYDIUM ORL W JASTRZĘBIU ZDROJU
WYJAZDOWE POSIEDZENIE PREZYDIUM ORL W JASTRZĘBIU ZDROJU
WYJAZDOWE POSIEDZENIE PREZYDIUM ORL W JASTRZĘBIU ZDROJU
WYJAZDOWE POSIEDZENIE PREZYDIUM ORL W JASTRZĘBIU ZDROJU
WYJAZDOWE POSIEDZENIE PREZYDIUM ORL W JASTRZĘBIU ZDROJU
WYJAZDOWE POSIEDZENIE PREZYDIUM ORL W JASTRZĘBIU ZDROJU
WYJAZDOWE POSIEDZENIE PREZYDIUM ORL W JASTRZĘBIU ZDROJU
WYJAZDOWE POSIEDZENIE PREZYDIUM ORL W JASTRZĘBIU ZDROJU
WYJAZDOWE POSIEDZENIE PREZYDIUM ORL W JASTRZĘBIU ZDROJU
WYJAZDOWE POSIEDZENIE PREZYDIUM ORL W JASTRZĘBIU ZDROJU
WYJAZDOWE POSIEDZENIE PREZYDIUM ORL W JASTRZĘBIU ZDROJU
WYJAZDOWE POSIEDZENIE PREZYDIUM ORL W JASTRZĘBIU ZDROJU
WYJAZDOWE POSIEDZENIE PREZYDIUM ORL W JASTRZĘBIU ZDROJU
WYJAZDOWE POSIEDZENIE PREZYDIUM ORL W JASTRZĘBIU ZDROJU
AAA

kursy, szkolenia, konferencje organizowane przez ŚILKURSY, SZKOLENIA, KONFERENCJE ORGANIZOWANE PRZEZ ŚLĄSKĄ IZBĘ LEKARSKĄ

(FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I MATERIAŁY ZE SZKOLEŃ NA DOLE STRONY)

______________________________________________________________________________________________
Kurs doskonalący
„JĘZYK ANGIELSKI DLA LEKARZY” - REKRUTACJA ZAMKNIĘTA
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji oraz terminów można uzyskać
w Biurze Śląskiej Izby Lekarskiej (IV piętro, pokój 410) lub telefonicznie 32 60 44 225


______________________________________________________________________________________________
19.09.2016  (poniedziałek) godz. 16.00 - BRAK MIEJSC
DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA JAMY BRZUSZNEJ W TEORII I PRAKTYCE – KURS PODSTAWOWY
Czas trwania: wykład - 4 godziny dydaktyczne, ćwiczenia – 3 spotkania po 5 godzin dydaktycznych.
Wykład odbędzie się w Domu Lekarza w Katowicach. Ćwiczenia odbędą się w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach.
Kurs kierowany jest do lekarzy bez doświadczenia w diagnostyce USG
Koszt uczestnictwa - 30zł
Kierownik naukowy dr Marek Potempa
______________________________________________________________________________________________
20.09.2016  (wtorek) godz. 15.30 - KURS ODWOŁANY
Kurs doskonalący - warsztaty praktyczne* (wymagany formularz zgłoszeniowy)
RESUSCYTACJA NOWORODKÓW PO ZMIANACH W EUROPEJSKICH WYTYCZNYCH.
(warsztaty przygotowane dla lekarzy, którzy wcześniej uczestniczyli w kursach z RKO noworodków)
Kierownik naukowy dr hab. n. med. Iwona Maruniak-Chudek
szczegóły
______________________________________________________________________________________________
21.09.2016  (środa) godz. 15.30
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
SKUTECZNE KIEROWANIE ZESPOŁEM W PLACÓWCE OCHRONY ZDROWIA
Szkolenie poprowadzi dr hab. n. hum. Prof. UŚ Alicja Gałązka
______________________________________________________________________________________________
22.09.2016  (czwartek) godz. 15.30
Kurs doskonalący
PRZYPADKI KLINICZNE W DIAGNOSTYCE USG JAMY BRZUSZNEJ.
Cześć I
Kierownik naukowy dr Marek Potempa
______________________________________________________________________________________________
23.09.2016  (piątek) godz. 16.00
Kurs doskonalący
MIĘDZYNARODOWE MEDYCZNE SPOTKANIA I KONFERENCJE NAUKOWE cz.1.
UMIEJĘTNOŚĆ PREZENTACJI I AUTOPREZENTACJI NA MIĘDZYNARODOWYCH MEDYCZNYCH SPOTKANIACH I KONFERENCJACH NAUKOWYCH
.
Warsztaty poprowadzi dr Joanna Ortoli
szczegóły
______________________________________________________________________________________________
26.09.2016  (poniedziałek) godz. 15.30
Kurs doskonalący
PRZYPADKI KLINICZNE W DIAGNOSTYCE USG JAMY BRZUSZNEJ.
Cześć II
Kierownik naukowy dr Marek Potempa
______________________________________________________________________________________________
28.09.2016  (środa) godz. 15.30
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
PSYCHOLOGIA POZYTYWNA W PRACY LEKARZA
Szkolenie poprowadzi dr hab. n. hum. Prof. UŚ Alicja Gałązka
______________________________________________________________________________________________
30.09.2016 (piątek) godz. 16.00
Kurs doskonalący
MIKROPROTETYKA W STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ-TECHNOLOGIA WŁÓKIEN SZKLANYCH.
Wykład poprowadzi dr Agnieszka Paździor-Klocek
______________________________________________________________________________________________
04.10.2016  (wtorek) godz. 15.30
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ - O WYPALENIU NA 20 LAT PRZED NIM.
Szkolenie poprowadzi dr hab. n.hum. Prof. UŚ Alicja Gałązka
______________________________________________________________________________________________
06.10.2016  (czwartek) godz. 15.30
Kurs doskonalący
RESUSCYTACJA DOROSŁYCH I DZIECI PO ZMIANACH W EUROPEJSKICH WYTYCZNYCH.
(warsztaty przygotowane dla lekarzy, którzy wcześniej uczestniczyli w kursach z RKO dorosłych lub RKO dzieci w ŚIL)
Kierownik naukowy dr Janusz Michalak
szczegóły
______________________________________________________________________________________________
07.10.2016  (piątek) godz. 15.30
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
WIEK TO STAN UMYSŁU -  PSYCHOGERIATRIA  CZYLI JAK ROZMAWIAĆ ZE STARSZYM PACJENTEM.
Szkolenie poprowadzi dr hab. n. hum. Prof. UŚ Alicja Gałązka
______________________________________________________________________________________________
08.10.2016  (sobota) godz. 9.00
Konferencja
AKADEMIA TYREOLOGII PRAKTYCZNEJ DLA LEKARZY. USG TARCZYCY.
Kierownik Naukowy   Prof. dr hab. n. med. Bogdan Marek 
______________________________________________________________________________________________
11.10.2016 (wtorek) godz. 18.30
Kurs doskonalący
CUKRZYCA CZY NIE CUKRZYCA – OTO JEST PYTANIE…
Wykład poprowadzi Prof.dr hab. n.med. Władysław Grzeszczak
______________________________________________________________________________________________
13.10.2016  (czwartek) godz. 15.30
Kurs doskonalący - warsztaty praktyczne* (wymagany formularz zgłoszeniowy)
NAGŁE STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA U DZIECI
W trakcie kursu prelekcje przeplatane są ćwiczeniami praktycznymi. Tematyka obejmuje większość nieurazowych, nagłych stanów zagrożenia życia u dzieci.
Kierownik naukowy dr n.med. Ludwik Stołtny
Koordynator warsztatów praktycznych dr Janusz Michalak
szczegóły
______________________________________________________________________________________________
13.10.2016 (czwartek) godz. 15.30 (zmiana terminu z 15.09.2016 )
Kurs doskonalący
DYSKOPATIA – PROFILAKTYKA I LECZENIE W ŚWIETLE BADAŃ EVIDENCE BASED MEDICINE
Wykład poprowadzi lek.med. Paweł Radło
Miejsce spotkania Klinika Chirurgii Mazan w Katowicach, ul. Brzozowa 54
______________________________________________________________________________________________

14.10.2016 (piątek) godz. 15.30 - z przyczyn niezależnych od organizatora kurs zostaje odwołany
Kurs doskonalący
ZAKAŻENIE HIV I AIDS – EPIDEMIOLOGIA, DIAGNOSTYKA, LECZENIE, PROFILAKTYKA I POSTĘPOWANIE POEKSPOZYCYJNE
Wykład poprowadzi dr n.med. Marek Beniowski
______________________________________________________________________________________________
17.10.2016  (poniedziałek) godz. 16.00 - BRAK MIEJSC
DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA JAMY BRZUSZNEJ W TEORII I PRAKTYCE – KURS PODSTAWOWY
Czas trwania: wykład - 4 godziny dydaktyczne, ćwiczenia – 3 spotkania po 5 godzin dydaktycznych.
Wykład odbędzie się w Domu Lekarza w Katowicach. Ćwiczenia odbędą się w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach.
Kurs kierowany jest do lekarzy bez doświadczenia w diagnostyce USG
Koszt uczestnictwa - 30zł
Kierownik naukowy dr Marek Potempa
_______________________________________________________________________________________________
18.10.2016  (wtorek) godz. 15.30
Kurs doskonalący - warsztaty praktyczne* (wymagany formularz zgłoszeniowy)
NAGŁE STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA Z PRZYCZYN SERCOWO-NACZYNIOWYCH
W trakcie kursu prelekcje przeplatane są ćwiczeniami praktycznymi.
Kierownik naukowy dr n.med. Wojciech Rychlik
Koordynator warsztatów praktycznych dr Janusz Michalak
szczegóły
______________________________________________________________________________________________
21.10.2016  (piątek) godz. 16.00
Kurs doskonalący
MIĘDZYNARODOWE MEDYCZNE SPOTKANIA I KONFERENCJE NAUKOWE cz.2.
JAK ZAISTNIEĆ W MIĘDZYNARODOWYCH MEDYCZNYCH TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH.

Warsztaty poprowadzi dr Joanna Ortoli
szczegóły
______________________________________________________________________________________________
22.10.2016  (sobota) godz. 9.30
Kurs doskonalący
OCENA EKG - PODSTAWY I PRZYKŁADY KLINICZNE 
SPOTKANIE PIERWSZE: ZABURZENIA RYTMU SERCA- ZABURZENIA PRZEWODZENIA, ARYTMIE EKTOPOWE, CZĘSTOSKURCZE - RÓŻNICOWANIE. CZĘŚĆ I.

Warsztaty dla lekarzy pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu elektrokardiologii praktycznej, przygotowujących się do egzaminów specjalizacyjnych (interna, kardiologia)
Wykład poprowadzi dr hab.n.med. Krzysztof Szydło
______________________________________________________________________________________________
28.10.2016  (piątek) godz. 16.00
Kurs doskonalący
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI/PRZEDSIĘWZIĘCIAMI MEDYCZNYMI – PODSTAWY
ORAZ JAK ZAPLANOWAĆ MEDYCZNE SPOTKANIE NAUKOWE, WARSZTATY, MAŁĄ KONFERENCJĘ.

Warsztaty poprowadzi dr Joanna Ortoli
szczegóły
______________________________________________________________________________________________
29.10.2016 (sobota) godz. 9.30
Kurs doskonalący
ZNACZENIE NAWYKÓW ŻYWIENIOWYCH  W ZAPOBIEGANIU I  LECZENIU CHORÓB CYWILIZACYJNYCH.
Wykład poprowadzi dr n.med. Daniel Śliż
______________________________________________________________________________________________
02.11.2016 (środa) godz. 16.00
Kurs doskonalący
PRACOWAĆ W POZ I PRZETRWAĆ.
PODSTAWY ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII W POZ.

Wykład poprowadzi dr Krzysztof Musialik
______________________________________________________________________________________________
04.11.2016  (piątek) godz. 16.00
Kurs doskonalący
PODSTAWY POPRAWNEGO PISANIA I REDAKCJI MEDYCZNYCH ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH W JĘZYKU ANGIELSKIM.
Warsztaty poprowadzi dr Joanna Ortoli
szczegóły
______________________________________________________________________________________________
04.11.2016 (piątek) godz. 15.30
Kurs doskonalący
SZKOLENIE PODSTAWOWE DLA KANDYDATÓW NA BIEGŁYCH SĄDOWYCH
I BIEGŁYCH SĄDOWYCH

Uwaga: kurs składa się z czterech części
(terminy 04.11.2016, 18.11.2016, 25.11.2016, 16.12.2016)
szczegóły
______________________________________________________________________________________________
07.11.2016  (poniedziałek) godz. 16.00
Kurs doskonalący
OCENA EKG - PODSTAWY I PRZYKŁADY KLINICZNE.
SPOTKANIE DRUGIE: ZABURZENIA RYTMU SERCA- ZABURZENIA PRZEWODZENIA, ARYTMIE EKTOPOWE, CZĘSTOSKURCZE- RÓŻNICOWANIE. CZĘŚĆ II. ZAWAŁ MIĘŚNIA SERCOWEGO- OBRAZ W EKG.

Warsztaty dla lekarzy pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu elektrokardiologii praktycznej, przygotowujących się do egzaminów specjalizacyjnych (interna, kardiologia)
Wykład poprowadzi dr hab.n.med. Krzysztof Szydło
______________________________________________________________________________________________
09.11.2016 (środa) godz. 16.00
Kurs doskonalący
PRACOWAĆ W POZ I PRZETRWAĆ.
CHIRURGIA W POZ. 

Wykład poprowadzi dr Katarzyna Lison
______________________________________________________________________________________________
10.11.2016 (czwartek) godz. 16.00
Kurs doskonalący
HOLISTYCZNE SPOJRZENIE NA LECZENIE RAN (wykład oraz warsztaty).
Wykład poprowadzi Joanna Rudek
szczegóły
______________________________________________________________________________________________
14.11.2016  (poniedziałek) godz. 16.00 - BRAK MIEJSC
DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA JAMY BRZUSZNEJ W TEORII I PRAKTYCE – KURS PODSTAWOWY
Czas trwania: wykład - 4 godziny dydaktyczne, ćwiczenia – 3 spotkania po 5 godzin dydaktycznych.
Wykład odbędzie się w Domu Lekarza w Katowicach. Ćwiczenia odbędą się w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach.
Kurs kierowany jest do lekarzy bez doświadczenia w diagnostyce USG
Koszt uczestnictwa - 30zł
Kierownik naukowy dr Marek Potempa
______________________________________________________________________________________________
15.11.2016 (wtorek) godz. 16.00
Kurs doskonalący
PRACOWAĆ W POZ I PRZETRWAĆ.
CHOROBY WIEKU DZIECIĘCEGO W POZ.

Wykład poprowadzi dr Anna Machura
______________________________________________________________________________________________
17.11.2016 (czwartek) godz. 11.00
Kurs doskonalący
PROFILAKTYKA ONKOLOGICZNA - PODSTAWA STRATEGII WALKI Z RAKIEM
Wykład poprowadzi dr n.med. Janusz Meder
szczegóły
______________________________________________________________________________________________
18.11.2016 (piątek) godz. 15.30
Kurs doskonalący
SZKOLENIE PODSTAWOWE DLA KANDYDATÓW NA BIEGŁYCH SĄDOWYCH
I BIEGŁYCH SĄDOWYCH

Uwaga: kurs składa się z czterech części
(terminy 04.11.2016, 18.11.2016, 25.11.2016, 16.12.2016)
szczegóły
______________________________________________________________________________________________
19.11.2016  (sobota) godz. 9.00 
Konferencja
Śląska Konferencja Diabetologiczna w ramach kampanii „Wyprzedzamy cukrzycę” III Ogólnopolskiego Projektu Edukacji Społecznej SED 2016.
Kierownik Naukowy   Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek
Miejsce konferencji Park Hotel DIAMENT Zabrze ul. Cisowa 4
zgłoszenia: sekretariat@sed-edu.pl (prosimy podać imię, nazwisko oraz specjalizację)
______________________________________________________________________________________________
25.11.2016  (piątek) godz. 16.00
Kurs doskonalący
MIĘDZYNARODOWE MEDYCZNE SPOTKANIA I KONFERENCJE NAUKOWE cz.3.
KOMUNIKACJA, ROZMOWA, DYSKUSJA, DYPLOMACJA I POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA W RELACJACH NA MIĘDZYNARODOWYCH MEDYCZNYCH SPOTKANIACH I KONFERENCJACH NAUKOWYC
H.
Warsztaty poprowadzi dr Joanna Ortoli
szczegóły
______________________________________________________________________________________________
25.11.2016 (piątek) godz. 15.30
Kurs doskonalący
SZKOLENIE PODSTAWOWE DLA KANDYDATÓW NA BIEGŁYCH SĄDOWYCH
I BIEGŁYCH SĄDOWYCH

Uwaga: kurs składa się z czterech części
(terminy 04.11.2016, 18.11.2016, 25.11.2016, 16.12.2016)
szczegóły
______________________________________________________________________________________________
25-26-27.11.2016 (piątek-sobota-niedziela)
KONFERENCJA
III ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE 2016
szczegóły
______________________________________________________________________________________________
28.11.2016 (poniedziałek) godz. 9.00
 (wymagany formularz zgłoszeniowy)
Kurs doskonalący
MECHANICZNE OPRACOWANIE KANAŁÓW (warsztaty)
______________________________________________________________________________________________
28.11.2016 (poniedziałek) godz. 13.00
(wymagany formularz zgłoszeniowy)
Kurs doskonalący
MECHANICZNE OPRACOWANIE KANAŁÓW (warsztaty)
______________________________________________________________________________________________
30.11.2016 (środa) godz. 16.00
Kurs doskonalący
PRACOWAĆ W POZ I PRZETRWAĆ.
PACJENT INTERNISTYCZNY W POZ.

Wykład poprowadzi dr Karol Holona
______________________________________________________________________________________________
01.12.2016  (czwartek) godz. 16.00 - BRAK MIEJSC
DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA JAMY BRZUSZNEJ W TEORII I PRAKTYCE – KURS PODSTAWOWY
Czas trwania: wykład - 4 godziny dydaktyczne, ćwiczenia – 3 spotkania po 5 godzin dydaktycznych.
Wykład odbędzie się w Domu Lekarza w Katowicach. Ćwiczenia odbędą się w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach.
______________________________________________________________________________________________
02.12.2016  (piątek) godz. 15.30
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
ZACZYNAM OD JUTRA. JAK WPROWADZIĆ I PODTRZYMAĆ ZDROWE PRAKTYKI U PACJENTÓW ZA POMOCĄ NARZĘDZI ZACZERPNIĘTYCH Z PSYCHOLOGII ZDROWIA ORAZ MARKETINGU.
Szkolenie poprowadzi dr hab. n. hum. Prof. UŚ Alicja Gałązka
______________________________________________________________________________________________
09.12.2016 (piątek) godz. 16.00
Kurs doskonalący
DEKONTAMINACJA INSTRUMENTARIUM MEDYCZNEGO.
Wykład poprowadzi Dorota Kudzia-Karwowska
Polskie Stowarzyszenie Sterylizacji Medycznej
szczegóły
______________________________________________________________________________________________
12.12.2016  (poniedziałek) godz. 16.00 
Kurs doskonalący
TAJEMNICA LEKARSKA – CO NOWEGO?
Kierownik naukowy dr Stefan Kopocz
______________________________________________________________________________________________
14.12.2016  (środa) godz. 16.00
Kurs doskonalący
OCENA EKG - PODSTAWY I PRZYKŁADY KLINICZNE.
SPOTKANIE TRZECIE: STYMULACJA I STYMULATORY, ZASADY OPISU, PRZYKŁADY. ICD I CRT- CO W ZAPISACH EKG?

Warsztaty dla lekarzy pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu elektrokardiologii praktycznej, przygotowujących się do egzaminów specjalizacyjnych (interna, kardiologia)
Wykład poprowadzi dr hab.n.med. Krzysztof Szydło
______________________________________________________________________________________________
16.12.2016 (piątek) godz. 15.30
Kurs doskonalący
SZKOLENIE PODSTAWOWE DLA KANDYDATÓW NA BIEGŁYCH SĄDOWYCH
I BIEGŁYCH SĄDOWYCH

Uwaga: kurs składa się z czterech części
(terminy 04.11.2016, 18.11.2016, 25.11.2016, 16.12.2016)
szczegóły

 


 ____________________________________________________________________________

Kursy dostępne dla wszystkich zainteresowanych członków ŚIL. Liczba miejsc ograniczona możliwościami technicznymi sali wykładowej – zachęcamy do wstępnego zgłaszania zamiaru uczestnictwa. O udziale w szkoleniu decyduje moment przybycia do SIL. Możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego zdobycie punktów edukacyjnych.

*Za udział w warsztatach praktycznych uczestnik ponosi koszt materiałów zużywalnych i potwierdza swój udział wypełniając poniżej zamieszczony formularz zgłoszeniowy. Dodatkowe informacje dostępne pod numerem telefonu: 32 604-42-25 lub oraz drogą elektroniczną: kursy@izba-lekarska.org.pl

Kursy i konferencje odbędą się w Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a.
Uczestnik otrzymuje punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. Nr 231 poz. 2326).
Zgłoszenia można przesyłać elektronicznie na formularzu zgłoszeniowym umieszczonym poniżej lub telefonicznie pod numerem telefonu 32 60 44 225.  
 


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  ON-LINE

 

 

Załączniki

Wybierz pozycję