Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
Pierwsze posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Katowicach w VIII kadencji - 18.05.2018 r.
Pierwsze posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Katowicach w VIII kadencji - 18.05.2018 r.
Pierwsze posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Katowicach w VIII kadencji - 18.05.2018 r.
Pierwsze posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Katowicach w VIII kadencji - 18.05.2018 r.
Pierwsze posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Katowicach w VIII kadencji - 18.05.2018 r.
Pierwsze posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Katowicach w VIII kadencji - 18.05.2018 r.
Pierwsze posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Katowicach w VIII kadencji - 18.05.2018 r.
Pierwsze posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Katowicach w VIII kadencji - 18.05.2018 r.
Pierwsze posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL w Katowicach w VIII kadencji - 18.05.2018 r.
AAA

kursy, szkolenia, konferencje organizowane przez ŚILKURSY, SZKOLENIA, KONFERENCJE ORGANIZOWANE PRZEZ ŚLĄSKĄ IZBĘ LEKARSKĄ
 
(formularz zgłoszeniowy i materiały ze szkoleń w dolnej części strony)
 
 
_______________________________________________________________________________________________________
24.05.2018  (czwartek) godz. 10.00
Kurs doskonalący
WYBRANE ASPEKTY WSPÓŁCZESNEJ STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ
Zastosowanie najnowszych dostępnych rozwiązań i materiałów w stomatologii dziecięcej.
Wykład poprowadzi dr Emil Korporowicz
______________________________________________________________________________________________________
24.05.2018 (czwartek) godz. 18.30
Kurs doskonalący 
DEPRESJA – WYZWANIE NIE TYLKO DLA PSYCHIATRY 
Warsztaty poprowadzi dr n.med. Piotr Wierzbiński
Miejsce: Restauracja Warszawska, Sosnowiec ul. Modrzejowskiej 3
_______________________________________________________________________________________________________
25.05.2018  (piątek) godz. 15.00
SPOTKANIE INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE DOTYCZĄCE E-ZLA
______________________________________________________________________________________________________
 25.05.2018  (piątek) godz. 16.00
Kurs doskonalący 
MEDYCYNA PODRÓŻY
Wykład poprowadzi dr n. med. Barbara Sobala-Szczygieł
______________________________________________________________________________________________________
28.05.2018  (poniedziałek) godz. 15.30
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
TRENING KREATYWNEGO MYŚLENIA – UMIEJĘTNOŚĆ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW W PRACY LEKARZA
Warsztaty poprowadzi dr hab. n.hum. Prof. UŚ Alicja Gałązka
_______________________________________________________________________________________________________
04.06.2018  (poniedziałek) godz. 15.30  brak miejsc – wpisy wyłącznie na listę rezerwową 
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA JAMY BRZUSZNEJ W TEORII I PRAKTYCE – KURS PODSTAWOWY
Czas trwania: wykład - 4 godziny dydaktyczne, ćwiczenia – 3 spotkania po 5 godzin dydaktycznych.
Wykład odbędzie się w Domu Lekarza w Katowicach.
Kurs kierowany jest do lekarzy bez doświadczenia w diagnostyce USG
Koszt uczestnictwa - 30zł
Kierownik naukowy dr Marek Potempa
_______________________________________________________________________________________________________
05.06.2018 (wtorek) godz. 16.00
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI/PRZEDSIĘWZIĘCIAMI MEDYCZNYMI – PODSTAWY. JAK PLANOWAĆ, BY WYGRAĆ (Z CZASEM, STRESEM I BUDŻETEM)
Warsztaty poprowadzi dr Joanna Ortoli
______________________________________________________________________________________________________
06.06.2018  (środa) godz. 18.00
kurs doskonalący
PACJENT Z ZAKRZEPICĄ ŻYŁ GŁĘBOKICH I ZATOROWOŚCIĄ PŁUCNĄ NA SOR
Kierownik naukowy prof. dr hab. n. med. Tomasz Urbanek
______________________________________________________________________________________________________
09.06.2018  (sobota) godz. 18.00
Konferencja
AKTUALNE PROBLEMY DIAGNOSTYKI I TERAPII STWARDNIENIA ROZSIANEGO 
Kierownik naukowy dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak
Współpraca: Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
______________________________________________________________________________________________________
15.06.2018  (piątek) godz. 15.00
SPOTKANIE INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE DOTYCZĄCE E-ZLA
______________________________________________________________________________________________________
15.06.2018  (piątek) godz. 16.00
Kurs doskonalący 
POSTĘPY W LECZENIU PRZEWLEKŁYCH ZAKAŻEŃ WIRUSAMI HBV I HCV
Wykład poprowadzi dr hab. n. med. Włodzimierz Mazur
 ______________________________________________________________________________________________________
19.06.2018  (wtorek) godz. 9.00
IV Wojewódzka Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
ZASZCZEP SIĘ – BĄDŹ ZDRÓW
Współpraca: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach, Polskie Towarzystwo Higieniczne
 ______________________________________________________________________________________________________

 


 

Kursy dostępne dla wszystkich zainteresowanych członków ŚIL. Liczba miejsc ograniczona możliwościami technicznymi sali wykładowej – zachęcamy do wstępnego zgłaszania zamiaru uczestnictwa. O udziale w szkoleniu decyduje moment przybycia do SIL. Możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego zdobycie punktów edukacyjnych.

*Za udział w warsztatach praktycznych uczestnik ponosi koszt materiałów zużywalnych i potwierdza swój udział wypełniając poniżej zamieszczony formularz zgłoszeniowy. Dodatkowe informacje dostępne pod numerem telefonu: 32 604-42-25 lub oraz drogą elektroniczną: kursy@izba-lekarska.org.pl

Kursy i konferencje odbędą się w Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a.
Uczestnik otrzymuje punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. Nr 231 poz. 2326).
Zgłoszenia można przesyłać elektronicznie na formularzu zgłoszeniowym umieszczonym poniżej lub telefonicznie pod numerem telefonu 32 60 44 225.  
 


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  ON-LINE

 

 

Załączniki

Wybierz pozycję