Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
NASZE WIGILIE - GRUDZIEŃ 2014
NASZE WIGILIE - GRUDZIEŃ 2014
NASZE WIGILIE - GRUDZIEŃ 2014
NASZE WIGILIE - GRUDZIEŃ 2014
NASZE WIGILIE - GRUDZIEŃ 2014
NASZE WIGILIE - GRUDZIEŃ 2014
NASZE WIGILIE - GRUDZIEŃ 2014
NASZE WIGILIE - GRUDZIEŃ 2014
NASZE WIGILIE - GRUDZIEŃ 2014
NASZE WIGILIE - GRUDZIEŃ 2014
NASZE WIGILIE - GRUDZIEŃ 2014
NASZE WIGILIE - GRUDZIEŃ 2014
NASZE WIGILIE - GRUDZIEŃ 2014
NASZE WIGILIE - GRUDZIEŃ 2014
NASZE WIGILIE - GRUDZIEŃ 2014
NASZE WIGILIE - GRUDZIEŃ 2014
NASZE WIGILIE - GRUDZIEŃ 2014
NASZE WIGILIE - GRUDZIEŃ 2014
NASZE WIGILIE - GRUDZIEŃ 2014
NASZE WIGILIE - GRUDZIEŃ 2014
NASZE WIGILIE - GRUDZIEŃ 2014
NASZE WIGILIE - GRUDZIEŃ 2014
NASZE WIGILIE - GRUDZIEŃ 2014
NASZE WIGILIE - GRUDZIEŃ 2014
NASZE WIGILIE - GRUDZIEŃ 2014
NASZE WIGILIE - GRUDZIEŃ 2014
NASZE WIGILIE - GRUDZIEŃ 2014
NASZE WIGILIE - GRUDZIEŃ 2014
AAA

kursy organizowane przez ŚILSzanowni Państwo
Śląska Izba Lekarska w Katowicach
zaprasza na:

 


 

24.01.2015 (sobota) godz. 9.30

Kurs doskonalący

STYMULACJA- SPOTKANIE DRUGIE. NOWOCZESNE METODY ELEKTROTERAPII- WSZCZEPIALNY KARDIOWERTER-DEFIBRYLATOR, TERAPIA RESYNCHRONIZACYJNA. PODSTAWOWE WIADOMOŚCI.

szczegóły

Kurs dla lekarzy rodzinnych.
Kierownik naukowy dr hab. n.med. Krzysztof Szydło
_______________________________________________________________________________________________________

27.01.2015  (wtorek) godz. 16.30

Spotkanie informacyjne

KASY FISKALNE DLA LEKARZY

_______________________________________________________________________________________________________

29.01.2015 (czwartek) godz. 15.30

Kurs doskonalący - warsztaty praktyczne* (wymagany formularz zgłoszeniowy)

NAGŁE STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA Z PRZYCZYN SERCOWO-NACZYNIOWYCH

szczegóły

Kierownik naukowy dr n.med. Wojciech Rychlik
Koordynator warsztatów praktycznych dr Janusz Michalak


BRAK MIEJSC
_______________________________________________________________________________________________________

30.01.2015  (piątek) godz. 16.00

Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)

AUTOPREZENTACJA I WYSTĄPIENIA PUBLICZNE – KREOWANIE POZYTYWNEGO WIZERUNKU LEKARZA W KONTAKCIE Z PACJENTEM I MEDIAMI

Warsztaty poprowadzi dr hab. n.hum. Prof. UŚ Alicja Gałązka
_______________________________________________________________________________________________________

02.02.2015  (poniedziałek) godz. 15.30

Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)

DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA JAMY BRZUSZNEJ W TEORII I PRAKTYCE – KURS PODSTAWOWY

szczegóły

Kierownik naukowy dr Marek Potempa

BRAK MIEJSC
_______________________________________________________________________________________________________

16.02.2015  (poniedziałek) godz. 15.30

Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)

KOMUNIKACJA NIEWERBALNA W KONTAKCIE Z PACJENTEM (PRACA Z WŁASNYM GŁOSEM, INTONACJĄ)

Warsztaty poprowadzi dr hab. n. hum. Prof. UŚ Alicja Gałązka

BRAK MIEJSC
_______________________________________________________________________________________________________

19.02.2015  (czwartek) godz. 16.00

Kurs doskonalący

OCHRONA I KONTROLA WIZERUNKU LEKARZA W INTERNECIE. CZY ISTNIEJE LEK NA „HEJT” W SIECI?

szczegóły

_______________________________________________________________________________________________________

20.02.2015 (piątek) godz. 15.00

Kurs doskonalący

SZKOLENIE PODSTAWOWE DLA KANDYDATÓW NA BIEGŁYCH SĄDOWYCH
I BIEGŁYCH SĄDOWYCH


Uwaga: kurs składa się z czterech części
(terminy 20.02.2015, 27.02.2015 - godz.15.00; 06.03.2015, 13.03.2015 – godz. 14.00)

szczegóły

   _______________________________________________________________________________________________________

07.03.2015 (sobota) godz. 10.00

Konferencja interdyscyplinarna

„PRZEWLEKŁA I MASYWNA UTRATA KRWI. POSTĘPOWANIE W KRWOTOKACH – NAJNOWSZE TRENDY”

szczegóły

Prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek  
Kierownik Naukowy Konferencji  

Z udziałem prof. dr hab. n. med. Waldemara Machały z UM w Łodzi
 - uczestnika misji wojskowej w Polskim Szpitalu Polowym w Afganistanie

Dr Janusz Michalak
Koordynator kursów z RKO i stanów nagłych w Śląskiej Izbie Lekarskiej

_______________________________________________________________________________________________________

09.03.2015  (poniedziałek) godz. 15.30

Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)

LEKARZ W SYTUACJI KONFLIKTU – UMIEJĘTNOŚCI NEGOCJACJI

Warsztaty poprowadzi dr hab. n.hum. Prof. UŚ Alicja Gałązka

BRAK MIEJSC
_______________________________________________________________________________________________________

10.03.2015  (wtorek) godz. 16.00

Kurs doskonalący

ELEMENTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
W GABINECIE LEKARSKIM

szczegóły

_______________________________________________________________________________________________________

11.03.2015 (środa) godz. 15.30

Kurs doskonalący - warsztaty praktyczne* (wymagany formularz zgłoszeniowy)

NAGŁE STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA U DZIECI

szczegóły

Kierownik naukowy dr n.med. Ludwik Stołtny
Koordynator warsztatów praktycznych dr Janusz Michalak
_______________________________________________________________________________________________________

16.03.2015  (poniedziałek) godz. 15.30

Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)

DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA JAMY BRZUSZNEJ W TEORII I PRAKTYCE – KURS PODSTAWOWY

szczegóły

Kierownik naukowy dr Marek Potempa

BRAK MIEJSC
_______________________________________________________________________________________________________

17.03.2015 (wtorek) godz. 15.30

Kurs doskonalący - warsztaty praktyczne* (wymagany formularz zgłoszeniowy)

NAGŁE STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA Z PRZYCZYN SERCOWO-NACZYNIOWYCH

szczegóły

Kierownik naukowy dr n.med. Wojciech Rychlik
Koordynator warsztatów praktycznych dr Janusz Michalak

BRAK MIEJSC
_______________________________________________________________________________________________________

21.03.2015 (sobota) godz. 9.00

Konferencja

„ŚLĄSKA WIOSNA INTERNISTYCZNA”

szczegóły

Współpraca: Oddział Śląski Towarzystwa Internistów Polskich
Kierownik naukowy Prof. dr hab.n.med. Grzegorz Cieślar
_______________________________________________________________________________________________________

25.03.2015  (środa) godz. 16.00

Kurs doskonalący

DOKUMENTACJA MEDYCZNA W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I JEJ ROLA W POSTĘPOWANIACH MEDYCZNYCH

Kierownik naukowy dr Stefan Kopocz
_______________________________________________________________________________________________________

26.03.2015 (czwartek) godz. 15.45

Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)

RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA NOWORODKÓW I NIEMOWLĄT

szczegóły

Kierownik naukowy: dr hab.n.med. Iwona Maruniak-Chudek
Koordynator warsztatów praktycznych dr Janusz Michalak
_______________________________________________________________________________________________________

13.04.2015 (poniedziałek) godz. 15.30

Kurs doskonalący - warsztaty praktyczne* (wymagany formularz zgłoszeniowy)

NAGŁE STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA Z PRZYCZYN SERCOWO-NACZYNIOWYCH

szczegóły

Kierownik naukowy dr n.med. Wojciech Rychlik
Koordynator warsztatów praktycznych dr Janusz Michalak

BRAK MIEJSC
_______________________________________________________________________________________________________

14.04.2015  (wtorek) godz. 16.00

Kurs doskonalący

NIEWYDOLNOŚĆ SERCA – JAK MOŻE POMÓC ELEKTROKARDIOLOGIA

szczegóły

(dla lekarzy POZ)
Kierownik naukowy Prof. Krzysztof Gołba
_______________________________________________________________________________________________________

17.04.2015 (piątek) godz. 15.30

Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)

RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA DOROSŁYCH

szczegóły

Kierownik naukowy Prof. dr hab.n.med. Hanna Misiołek
Koordynator warsztatów praktycznych dr Janusz Michalak
_______________________________________________________________________________________________________

21.04.2015 (wtorek) godz. 15.30

Kurs doskonalący - warsztaty praktyczne* (wymagany formularz zgłoszeniowy)

POSTĘPOWANIE Z DZIECKIEM PO CIĘŻKIM URAZIE

szczegóły

Kierownik naukowy dr n.med. Ludwik Stołtny
Koordynator warsztatów praktycznych dr Janusz Michalak

BRAK MIEJSC
_______________________________________________________________________________________________________

24.04.2015 (piątek) godz. 16.00

Kurs doskonalący

KILKA SPOSOBÓW NA PRZEGRANIE SPRAWY PRZEZ LEKARZA W SĄDZIE

Kierownik naukowy dr Stefan Kopocz

ZMIANA TERMINU na 15.05.2015 (piątek) godz. 16.00

 _______________________________________________________________________________________________________

27.04.2015 (poniedziałek) godz. 16.00

Kurs doskonalący

ZAKAŻENIA WIRUSAMI HEPATOTROPOWYMI – DIAGNOSTYKA I LECZENIE

Kierownik naukowy Prof. dr hab.n.med. Anna Boroń-Kaczmarska

_______________________________________________________________________________________________________

27.04 – 1.05.2015

Akademia Rozwoju Kobiety Lekarki – Coaching dla kobiet

Miejsce: Torrevieja (Costa Blanca)
Temat przewodni: „Energia życiowa”

szczegóły

_______________________________________________________________________________________________________

14.05.2015 (czwartek) godz. 15.30

Kurs doskonalący - warsztaty praktyczne* (wymagany formularz zgłoszeniowy)

NAGŁE STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA Z PRZYCZYN SERCOWO-NACZYNIOWYCH

szczegóły

Kierownik naukowy dr n.med. Wojciech Rychlik
Koordynator warsztatów praktycznych dr Janusz Michalak

BRAK MIEJSC

_______________________________________________________________________________________________________

15.05.2015 (piątek) godz. 16.00

Kurs doskonalący

KILKA SPOSOBÓW NA PRZEGRANIE SPRAWY PRZEZ LEKARZA W SĄDZIE

Kierownik naukowy dr Stefan Kopocz

_______________________________________________________________________________________________________

20.05.2015 (środa) godz. 15.00

Kurs doskonalący

SCHORZENIA DEMIELINIZACYJNE OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO U DZIECI - OBRAZ KLINICZNY I RADIOLOGICZNY, NOWOCZESNA DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA ORAZ PROGNOZA

szczegóły

Kierownik naukowy dr n.med. Ilona Kopyta
_______________________________________________________________________________________________________

22.05.2015 (piątek) godz. 16.00

Kurs doskonalący

PRAWA I OBOWIĄZKI LEKARZA - REZYDENTA

Kierownik naukowy dr Stefan Kopocz
_______________________________________________________________________________________________________

25.05.2015 (poniedziałek) godz. 15.30

Kurs doskonalący - warsztaty praktyczne* (wymagany formularz zgłoszeniowy)

POSTĘPOWANIE Z DZIECKIEM PO CIĘŻKIM URAZIE

szczegóły

Kierownik naukowy dr n.med. Ludwik Stołtny
Koordynator warsztatów praktycznych dr Janusz Michalak

_______________________________________________________________________________________________________

10.06.2015 (środa) godz. 16.00

Kurs doskonalący

EVIDENCE-BASED MEDICINE - JAK ROZUMIEĆ MEDYCYNĘ OPARTĄ O DOWODY NAUKOWE

szczegóły

Kierownik naukowy dr n. med. Krzysztof Siemianowicz

 _______________________________________________________________________________________________________

  


 

  
Kursy dostępne dla wszystkich zainteresowanych członków ŚIL. Liczba miejsc ograniczona możliwościami technicznymi sali wykładowej – zachęcamy do wstępnego zgłaszania zamiaru uczestnictwa.
O udziale w szkoleniu decyduje moment przybycia do SIL.
Możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego zdobycie punktów edukacyjnych.

*Za udział w warsztatach praktycznych uczestnik ponosi koszt materiałów zużywalnych i potwierdza swój udział wypełniając poniżej zamieszczony formularz zgłoszeniowy.
Dodatkowe informacje dostępne pod numerem telefonu: 32 604-42-25 lub oraz drogą elektroniczną:
kursy@izba-lekarska.org.pl


Kursy i konferencje odbędą się w Domu Lekarza
w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a
Uczestnik otrzymuje punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. Nr 231 poz. 2326).
Zgłoszenia można przesyłać elektronicznie na formularzu zgłoszeniowym umieszczonym poniżej lub telefonicznie pod numerem telefonu 32 60 44 225.

 

  
  

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  ON-LINE

 

 

 

 

 

 

Załączniki

elektronik sigara ukash - elektrikli sigara