Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA 1989 - 2015
AAA

kursy organizowane przez ŚIL  

20.05.2015 (środa) godz. 15.00

Kurs doskonalący

SCHORZENIA DEMIELINIZACYJNE OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO U DZIECI - OBRAZ KLINICZNY I RADIOLOGICZNY, NOWOCZESNA DIAGNOSTYKA RÓŻNICOWA ORAZ PROGNOZA

szczegóły

Kierownik naukowy dr n.med. Ilona Kopyta
_______________________________________________________________________________________________________

22.05.2015 (piątek) godz. 16.00

Kurs doskonalący

PRAWA I OBOWIĄZKI LEKARZA - REZYDENTA

Kierownik naukowy dr Stefan Kopocz
_______________________________________________________________________________________________________

23.05.2015 (sobota) godz. 9.30

Kurs doskonalący

EKG - OD PODSTAW DO PRZYKŁADÓW KLINICZNYCH.

SPOTKANIE TRZECIE: PRZYSZEDŁ PACJENT ZE STYMULATOREM…

Warsztaty dla lekarzy pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu elektrokardiologii praktycznej oraz przygotowujących się do egzaminów specjalizacyjnych (interna, kardiologia)

szczegóły

Kierownik naukowy dr hab.n.med. Krzysztof Szydło

Ze względu na ograniczone możliwości techniczne sali – rekrutacja zostaje zawieszona

_______________________________________________________________________________________________________

25.05.2015 (poniedziałek) godz. 15.30

Kurs doskonalący - warsztaty praktyczne* (wymagany formularz zgłoszeniowy)

POSTĘPOWANIE Z DZIECKIEM PO CIĘŻKIM URAZIE

szczegóły

Kierownik naukowy dr n.med. Ludwik Stołtny
Koordynator warsztatów praktycznych dr Janusz Michalak

_______________________________________________________________________________________________________

26.05.2015 (wtorek) godz. 17.00

Kurs doskonalący

Problemy w farmakoterapii bólu u pacjentów z chorobą nowotworową


Wykład poprowadzi dr n.med.Jarosław Woroń

Oddział Kliniczny Badania Bólu i Medycyny Paliatywnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie

_______________________________________________________________________________________________________

29.05.2015  (piątek) godz. 16.00

Kurs doskonalący

WYBÓR PROTOKOŁU OSADZANIA PRAC PROTETYCZNYCH. WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ODBUDOWY ZĘBÓW PO LECZENIU ENDODONTYCZNYM.

Wykład poprowadzi dr Rafał Mędzin

_______________________________________________________________________________________________________

30.05.2015  (sobota) godz. 9.00

konferencja

AKADEMIA TYREOLOGII PRAKTYCZNEJ DLA LEKARZY. USG TARCZYCY.

szczegóły

Kierownik naukowy Prof. dr hab. n. med. Bogdan Marek

_______________________________________________________________________________________________________

 

09.06.2015 (wtorek) godz. 15.30

Kurs doskonalący - warsztaty praktyczne* (wymagany formularz zgłoszeniowy)

NAGŁE STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA Z PRZYCZYN SERCOWO-NACZYNIOWYCH

szczegóły

Kierownik naukowy dr n.med. Wojciech Rychlik
Koordynator warsztatów praktycznych dr Janusz Michalak

BRAK MIEJSC

_______________________________________________________________________________________________________

10.06.2015 (środa) godz. 16.00

Kurs doskonalący

EVIDENCE-BASED MEDICINE - JAK ROZUMIEĆ MEDYCYNĘ OPARTĄ O DOWODY NAUKOWE

szczegóły

Kierownik naukowy dr n. med. Krzysztof Siemianowicz

_______________________________________________________________________________________________________

16.06.2015 (wtorek) godz. 15.30

Kurs doskonalący - warsztaty praktyczne* (wymagany formularz zgłoszeniowy)

POSTĘPOWANIE Z DZIECKIEM PO CIĘŻKIM URAZIE

szczegóły

Kierownik naukowy dr n.med. Ludwik Stołtny
Koordynator warsztatów praktycznych dr Janusz Michalak

 _______________________________________________________________________________________________________


 25.09.2015 (piątek) godz. 16.00

Kurs doskonalący

Preparacja czy leczenie – podejście biomimetyczne w leczeniu choroby próchnicowej zębów


Wykład poprowadzi Dr Raimond N.B. van Duinen

(wykład z tłumaczem)

______________________________________________________________________________________________

08.10.2015 (czwartek) godz. 16.00

Kurs doskonalący

Pracować w POZ i przetrwać.

Podstawy Ortopedii i traumatologii w POZ.


Wykład poprowadzi dr Krzysztof Musialik

______________________________________________________________________________________________

15.10.2015 (czwartek) godz. 16.00


Kurs doskonalący

Pracować w POZ i przetrwać.

Chirurgia w POZ.


Wykład poprowadzi dr Katarzyna Lison

______________________________________________________________________________________________

22.10.2015 (czwartek) godz. 16.00

Kurs doskonalący

Pracować w POZ i przetrwać.

Choroby wieku dziecięcego w POZ.


Wykład poprowadzi dr Anna Machura

______________________________________________________________________________________________

27.10.2015 (wtorek) godz. 16.00


Kurs doskonalący

Pracować w POZ i przetrwać.

Pacjent internistyczny w POZ


Wykład poprowadzi dr Klaudyna Borucka

______________________________________________________________________________________________

06.11.2015  (piątek) godz. 15.00

Kurs doskonalący

SZKOLENIE PODSTAWOWE DLA KANDYDATÓW NA BIEGŁYCH SĄDOWYCH I BIEGŁYCH SĄDOWYCH


Uwaga: kurs składa się z czterech części

(terminy 06.11.2015, 13.11.2015 - godz.15.00, 27.11.2015, 04.12.2015 – godz. 14.00)

  _______________________________________________________________________________________________________

  
Kursy dostępne dla wszystkich zainteresowanych członków ŚIL. Liczba miejsc ograniczona możliwościami technicznymi sali wykładowej – zachęcamy do wstępnego zgłaszania zamiaru uczestnictwa.
O udziale w szkoleniu decyduje moment przybycia do SIL.
Możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego zdobycie punktów edukacyjnych.

*Za udział w warsztatach praktycznych uczestnik ponosi koszt materiałów zużywalnych i potwierdza swój udział wypełniając poniżej zamieszczony formularz zgłoszeniowy.
Dodatkowe informacje dostępne pod numerem telefonu: 32 604-42-25 lub oraz drogą elektroniczną:
kursy@izba-lekarska.org.pl


Kursy i konferencje odbędą się w Domu Lekarza
w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a
Uczestnik otrzymuje punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. Nr 231 poz. 2326).
Zgłoszenia można przesyłać elektronicznie na formularzu zgłoszeniowym umieszczonym poniżej lub telefonicznie pod numerem telefonu 32 60 44 225.

 
  

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  ON-LINE

 

 

Załączniki

elektronik sigara ukash - elektrikli sigara