Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
„WAWRZYN LEKARSKI” ORAZ SPOTKANIE NOWYCH SPECJALISTÓW I ICH KIEROWNIKÓW - 21.10.2015
„WAWRZYN LEKARSKI” ORAZ SPOTKANIE NOWYCH SPECJALISTÓW I ICH KIEROWNIKÓW - 21.10.2015
„WAWRZYN LEKARSKI” ORAZ SPOTKANIE NOWYCH SPECJALISTÓW I ICH KIEROWNIKÓW - 21.10.2015
„WAWRZYN LEKARSKI” ORAZ SPOTKANIE NOWYCH SPECJALISTÓW I ICH KIEROWNIKÓW - 21.10.2015
„WAWRZYN LEKARSKI” ORAZ SPOTKANIE NOWYCH SPECJALISTÓW I ICH KIEROWNIKÓW - 21.10.2015
„WAWRZYN LEKARSKI” ORAZ SPOTKANIE NOWYCH SPECJALISTÓW I ICH KIEROWNIKÓW - 21.10.2015
„WAWRZYN LEKARSKI” ORAZ SPOTKANIE NOWYCH SPECJALISTÓW I ICH KIEROWNIKÓW - 21.10.2015
„WAWRZYN LEKARSKI” ORAZ SPOTKANIE NOWYCH SPECJALISTÓW I ICH KIEROWNIKÓW - 21.10.2015
„WAWRZYN LEKARSKI” ORAZ SPOTKANIE NOWYCH SPECJALISTÓW I ICH KIEROWNIKÓW - 21.10.2015
„WAWRZYN LEKARSKI” ORAZ SPOTKANIE NOWYCH SPECJALISTÓW I ICH KIEROWNIKÓW - 21.10.2015
„WAWRZYN LEKARSKI” ORAZ SPOTKANIE NOWYCH SPECJALISTÓW I ICH KIEROWNIKÓW - 21.10.2015
„WAWRZYN LEKARSKI” ORAZ SPOTKANIE NOWYCH SPECJALISTÓW I ICH KIEROWNIKÓW - 21.10.2015
„WAWRZYN LEKARSKI” ORAZ SPOTKANIE NOWYCH SPECJALISTÓW I ICH KIEROWNIKÓW - 21.10.2015
„WAWRZYN LEKARSKI” ORAZ SPOTKANIE NOWYCH SPECJALISTÓW I ICH KIEROWNIKÓW - 21.10.2015
„WAWRZYN LEKARSKI” ORAZ SPOTKANIE NOWYCH SPECJALISTÓW I ICH KIEROWNIKÓW - 21.10.2015
„WAWRZYN LEKARSKI” ORAZ SPOTKANIE NOWYCH SPECJALISTÓW I ICH KIEROWNIKÓW - 21.10.2015
„WAWRZYN LEKARSKI” ORAZ SPOTKANIE NOWYCH SPECJALISTÓW I ICH KIEROWNIKÓW - 21.10.2015
„WAWRZYN LEKARSKI” ORAZ SPOTKANIE NOWYCH SPECJALISTÓW I ICH KIEROWNIKÓW - 21.10.2015
„WAWRZYN LEKARSKI” ORAZ SPOTKANIE NOWYCH SPECJALISTÓW I ICH KIEROWNIKÓW - 21.10.2015
„WAWRZYN LEKARSKI” ORAZ SPOTKANIE NOWYCH SPECJALISTÓW I ICH KIEROWNIKÓW - 21.10.2015
„WAWRZYN LEKARSKI” ORAZ SPOTKANIE NOWYCH SPECJALISTÓW I ICH KIEROWNIKÓW - 21.10.2015
„WAWRZYN LEKARSKI” ORAZ SPOTKANIE NOWYCH SPECJALISTÓW I ICH KIEROWNIKÓW - 21.10.2015
„WAWRZYN LEKARSKI” ORAZ SPOTKANIE NOWYCH SPECJALISTÓW I ICH KIEROWNIKÓW - 21.10.2015
„WAWRZYN LEKARSKI” ORAZ SPOTKANIE NOWYCH SPECJALISTÓW I ICH KIEROWNIKÓW - 21.10.2015
„WAWRZYN LEKARSKI” ORAZ SPOTKANIE NOWYCH SPECJALISTÓW I ICH KIEROWNIKÓW - 21.10.2015
„WAWRZYN LEKARSKI” ORAZ SPOTKANIE NOWYCH SPECJALISTÓW I ICH KIEROWNIKÓW - 21.10.2015
„WAWRZYN LEKARSKI” ORAZ SPOTKANIE NOWYCH SPECJALISTÓW I ICH KIEROWNIKÓW - 21.10.2015
„WAWRZYN LEKARSKI” ORAZ SPOTKANIE NOWYCH SPECJALISTÓW I ICH KIEROWNIKÓW - 21.10.2015
AAA

kursy organizowane przez ŚIL KURSY, SZKOLENIA, KONFERENCJE ORGANIZOWANE PRZEZ ŚLĄSKĄ IZBĘ LEKARSKĄ

(FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I MATERIAŁY ZE SZKOLEŃ NA DOLE STRONY)

 ______________________________________________________________________________________________

  

 

27-28-29.11.2015  (piątek-sobota-niedziela)

Konferencja

II Andrzejki Stomatologiczne 2015

szczegóły

  _______________________________________________________________________________________________________

 

27.11.2015  (piątek) godz. 14.00

Kurs doskonalący

SZKOLENIE PODSTAWOWE DLA KANDYDATÓW NA BIEGŁYCH SĄDOWYCH I BIEGŁYCH SĄDOWYCH

Uwaga: kurs składa się z czterech części
(terminy 06.11.2015, 13.11.2015 - godz.15.00, 27.11.2015, 04.12.2015 – godz. 14.00)

szczegóły

  _______________________________________________________________________________________________________

30.11.2015  (poniedziałek) godz. 15.30

Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)

DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA JAMY BRZUSZNEJ W TEORII I PRAKTYCE – KURS PODSTAWOWY

Kierownik naukowy dr Marek Potempa

szczegóły

BRAK MIEJSC

______________________________________________________________________________________________

01.12.2015 (wtorek) godz. 9.00

Kurs doskonalący

ZNACZENIE I ZASADY PRZEPROWADZANIA SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH - AKTUALNY STAN WIEDZY.

Rada Programowa:
Prof. dr hab.n.med. Anna Obuchowicz – Konsultant Wojewódzki z zakresu pediatrii
dr n.med. Ireneusz Szymczyk - Konsultant Wojewódzki z zakresu medycyny rodzinnej
dr Urszula Mendera – Bożek - Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
dr n.med. Jerzy Dosiak – Prezes Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

szczegóły
______________________________________________________________________________________________

02.12.2015 (środa) godz. 16.00

Kurs doskonalący

Interpretacja zapisów EKG - od łatwych po trudniejsze

Spotkanie 2

Wykład poprowadzi dr hab.n.med. Krzysztof Szydło

Zapraszamy nie tylko uczestników poprzednich spotkań, ale wszystkich, którzy mają czas i chcą czegoś się dowiedzieć o EKG i, przede wszystkim, sprawdzić swoją wiedzę!

szczegóły

Ze względu na ograniczone możliwości techniczne sali – rekrutacja zostaje zawieszona

______________________________________________________________________________________________

03.12.2015  (czwartek) godz. 11.00

Kurs doskonalący 

Postępowanie przy podejrzeniu udaru i leczenie fazy ostrej

Kierownik naukowy dr n.med. Anetta Lasek-Bal
______________________________________________________________________________________________


03.12.2015 (czwartek) godz. 15.30

Kurs doskonalący - warsztaty praktyczne*(wymagany formularz zgłoszeniowy)

Postępowanie z dzieckiem po ciężkim urazie

Kierownik naukowy dr n.med. Ludwik Stołtny
Koordynator warsztatów praktycznych dr Janusz Michalak

szczegóły

Z przyczyn niezależnych od organizatora kurs zostaje odwołany

______________________________________________________________________________________________

04.12.2015  (piątek) godz. 14.00

Kurs doskonalący

SZKOLENIE PODSTAWOWE DLA KANDYDATÓW NA BIEGŁYCH SĄDOWYCH I BIEGŁYCH SĄDOWYCH

Uwaga: kurs składa się z czterech części
(terminy 06.11.2015, 13.11.2015 - godz.15.00, 27.11.2015, 04.12.2015 – godz. 14.00)

szczegóły

  _______________________________________________________________________________________________________

07.12.2015 (poniedziałek) godz. 15.30

Kurs doskonalący - warsztaty praktyczne* (wymagany formularz zgłoszeniowy)

NAGŁE STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA Z PRZYCZYN SERCOWO-NACZYNIOWYCH

Kierownik naukowy dr n.med. Wojciech Rychlik
Koordynator warsztatów praktycznych dr Janusz Michalak

szczegóły

BRAK MIEJSC

______________________________________________________________________________________________

08.12.2015 (wtorek) godz. 15.30

Kurs doskonalący - warsztaty praktyczne* (wymagany formularz zgłoszeniowy)

NAGŁE STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA U DZIECI

Kierownik naukowy dr n.med. Ludwik Stołtny
Koordynator warsztatów praktycznych dr Janusz Michalak

szczegóły

BRAK MIEJSC

______________________________________________________________________________________________


 

  
Kursy dostępne dla wszystkich zainteresowanych członków ŚIL. Liczba miejsc ograniczona możliwościami technicznymi sali wykładowej – zachęcamy do wstępnego zgłaszania zamiaru uczestnictwa.
O udziale w szkoleniu decyduje moment przybycia do SIL.
Możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego zdobycie punktów edukacyjnych.

*Za udział w warsztatach praktycznych uczestnik ponosi koszt materiałów zużywalnych i potwierdza swój udział wypełniając poniżej zamieszczony formularz zgłoszeniowy.
Dodatkowe informacje dostępne pod numerem telefonu: 32 604-42-25 lub oraz drogą elektroniczną:
kursy@izba-lekarska.org.pl


Kursy i konferencje odbędą się w Domu Lekarza
w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a
Uczestnik otrzymuje punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. Nr 231 poz. 2326).
Zgłoszenia można przesyłać elektronicznie na formularzu zgłoszeniowym umieszczonym poniżej lub telefonicznie pod numerem telefonu 32 60 44 225.

 
  

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  ON-LINE

 

 

Załączniki

Wybierz pozycję

elektronik sigara ukash - elektrikli sigara