Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
LEKARZE ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ NA NADZWYCZAJNYM KRAJOWYM ZJEŹDZIE LEKARZY - 13-14.05.2016
LEKARZE ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ NA NADZWYCZAJNYM KRAJOWYM ZJEŹDZIE LEKARZY - 13-14.05.2016
LEKARZE ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ NA NADZWYCZAJNYM KRAJOWYM ZJEŹDZIE LEKARZY - 13-14.05.2016
LEKARZE ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ NA NADZWYCZAJNYM KRAJOWYM ZJEŹDZIE LEKARZY - 13-14.05.2016
LEKARZE ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ NA NADZWYCZAJNYM KRAJOWYM ZJEŹDZIE LEKARZY - 13-14.05.2016
LEKARZE ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ NA NADZWYCZAJNYM KRAJOWYM ZJEŹDZIE LEKARZY - 13-14.05.2016
LEKARZE ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ NA NADZWYCZAJNYM KRAJOWYM ZJEŹDZIE LEKARZY - 13-14.05.2016
LEKARZE ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ NA NADZWYCZAJNYM KRAJOWYM ZJEŹDZIE LEKARZY - 13-14.05.2016
LEKARZE ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ NA NADZWYCZAJNYM KRAJOWYM ZJEŹDZIE LEKARZY - 13-14.05.2016
LEKARZE ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ NA NADZWYCZAJNYM KRAJOWYM ZJEŹDZIE LEKARZY - 13-14.05.2016
LEKARZE ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ NA NADZWYCZAJNYM KRAJOWYM ZJEŹDZIE LEKARZY - 13-14.05.2016
LEKARZE ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ NA NADZWYCZAJNYM KRAJOWYM ZJEŹDZIE LEKARZY - 13-14.05.2016
LEKARZE ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ NA NADZWYCZAJNYM KRAJOWYM ZJEŹDZIE LEKARZY - 13-14.05.2016
LEKARZE ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ NA NADZWYCZAJNYM KRAJOWYM ZJEŹDZIE LEKARZY - 13-14.05.2016
LEKARZE ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ NA NADZWYCZAJNYM KRAJOWYM ZJEŹDZIE LEKARZY - 13-14.05.2016
LEKARZE ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ NA NADZWYCZAJNYM KRAJOWYM ZJEŹDZIE LEKARZY - 13-14.05.2016
LEKARZE ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ NA NADZWYCZAJNYM KRAJOWYM ZJEŹDZIE LEKARZY - 13-14.05.2016
LEKARZE ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ NA NADZWYCZAJNYM KRAJOWYM ZJEŹDZIE LEKARZY - 13-14.05.2016
LEKARZE ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ NA NADZWYCZAJNYM KRAJOWYM ZJEŹDZIE LEKARZY - 13-14.05.2016
LEKARZE ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ NA NADZWYCZAJNYM KRAJOWYM ZJEŹDZIE LEKARZY - 13-14.05.2016
LEKARZE ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ NA NADZWYCZAJNYM KRAJOWYM ZJEŹDZIE LEKARZY - 13-14.05.2016
LEKARZE ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ NA NADZWYCZAJNYM KRAJOWYM ZJEŹDZIE LEKARZY - 13-14.05.2016
LEKARZE ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ NA NADZWYCZAJNYM KRAJOWYM ZJEŹDZIE LEKARZY - 13-14.05.2016
LEKARZE ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ NA NADZWYCZAJNYM KRAJOWYM ZJEŹDZIE LEKARZY - 13-14.05.2016
AAA

kursy, szkolenia, konferencje organizowane przez ŚIL  
 KURSY, SZKOLENIA, KONFERENCJE ORGANIZOWANE PRZEZ ŚLĄSKĄ IZBĘ LEKARSKĄ

(FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I MATERIAŁY ZE SZKOLEŃ NA DOLE STRONY)
  
 

 

______________________________________________________________________________________________
 
30.05.2016  (poniedziałek) godz. 18.30
Kurs doskonalący
HIPERGLIKEMIA PORANNA-PRZYCZYNY I LECZENIE
Kierownik naukowy dr n.med. Aleksandra Mostowy
______________________________________________________________________________________________
31.05.2016 (wtorek) godz. 15.30
Kurs doskonalący - warsztaty praktyczne* (wymagany formularz zgłoszeniowy)
NAGŁE STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA U DZIECI
Kierownik naukowy dr n.med. Ludwik Stołtny
Koordynator warsztatów praktycznych dr Janusz Michalak
szczegóły
______________________________________________________________________________________________
02.06.2016 (czwartek) godz. 15.30
Kurs doskonalący - warsztaty praktyczne*(wymagany formularz zgłoszeniowy)
NAGŁE STANY CHIRURGICZNE U DZIECI
Kierownik naukowy dr n.med. Ludwik Stołtny
Koordynator warsztatów praktycznych dr Janusz Michalak
szczegóły
______________________________________________________________________________________________
03-04.06.2016 (piątek godz.14.00, sobota godz 10.00)
IV MIĘDZYNARODOWA INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA NAUKOWA z cyklu "W przestrzeni stresu i lęku"
pt. „Medyczne i społeczne aspekty traumy.”
Przewodnicząca Komitetu Naukowego
prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko-Ochojska
 ______________________________________________________________________________________________
06.06.2016  (poniedziałek) godz. 15.30 - BRAK MIEJSC
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA JAMY BRZUSZNEJ W TEORII I PRAKTYCE – KURS PODSTAWOWY
Kierownik naukowy dr Marek Potempa
 ______________________________________________________________________________________________
06.06.2016  (poniedziałek) godz. 16.00 
Kurs doskonalący 
SKUTECZNE NAUCZANIE W MEDYCYNIE W OPARCIU O MIĘDZYNARODOWE STANDARDY. CZ.2.
Warsztaty poprowadzi dr Joanna Ortoli
szczegóły
______________________________________________________________________________________________
09.06.2016  (czwartek) godz. 10.00 
Konferencja
SZCZEPIENIA – PIERWSZY KROK DO ZDROWIA.
Współpraca Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
Rejestracja rozpocznie się na początku maja br. na stronie WSSE
______________________________________________________________________________________________
10-11.06.2016 (piątek godz. 14.00, sobota godz. 9.00)
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA HISTORII MEDYCYNY
"SZPITALNICTWO NA GÓRNYM ŚLĄSKU"
Przewodnicząca Komitetu Naukowego prof. dr hab. n. hum. Bożena Urbanek
______________________________________________________________________________________________
17.06.2016  (piątek) godz. 16.00 
Kurs doskonalący 
PRZEGLĄD MAS I TECHNIK WYCISKOWYCH POD PRACE PRECYZYJNE - PROTEZY STAŁE.
Wykład poprowadzi dr n.med. Mariola Karłowska
Współpraca: Marrodent, Kettenbach
______________________________________________________________________________________________
20.06.2016 (poniedziałek) godz. 16.00 (uwaga: zmiana terminu z 13.04.2016 (środa) godz.16.00)
Kurs doskonalący 
PACJENT INTERNISTYCZNY W SOR I IZBIE PRZYJĘĆ
Część 2.
(Kurs jest przeznaczony dla młodych lekarzy rozpoczynających pracę zawodową i dyżurujących w SOR. Ma dać podstawy do bezpiecznej pracy i dokładnej diagnostyki stanów pogorszenia zdrowia.)
Wykład poprowadzi dr Karol Holona
______________________________________________________________________________________________
27.06.2016  (poniedziałek) godz. 15.30 - kurs odwołany
Kurs doskonalący
RESUSCYTACJA NOWORODKÓW PO ZMIANACH W EUROPEJSKICH WYTYCZNYCH.
(warsztaty przygotowane dla lekarzy, którzy wcześniej uczestniczyli w kursach z RKO noworodków)
Kierownik naukowy dr hab. n. med. Iwona Maruniak-Chudek
Koordynator warsztatów praktycznych dr Janusz Michalak
szczegóły
______________________________________________________________________________________________
27.06.2016  (poniedziałek) godz. 15.30
Kurs doskonalący - warsztaty praktyczne* (wymagany formularz zgłoszeniowy)
NAGŁE STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA U DZIECI
Kierownik naukowy dr n.med. Ludwik Stołtny
Koordynator warsztatów praktycznych dr Janusz Michalak
szczegóły
______________________________________________________________________________________________
29.06.2016  (środa) godz. 13.00 
Konferencja
ASPEKTY PROFILAKTYCZNE, DIAGNOSTYCZNE I PRAWNE KONFLIKTU SEROLOGICZNEGO.
Kierownik naukowy Prof. dr hab. n.med. Anita Olejek
Współpraca: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
(termin nadsyłania pytań do 26.06.2016)

 


______________________________________________________________________________________________

Kursy dostępne dla wszystkich zainteresowanych członków ŚIL. Liczba miejsc ograniczona możliwościami technicznymi sali wykładowej – zachęcamy do wstępnego zgłaszania zamiaru uczestnictwa. O udziale w szkoleniu decyduje moment przybycia do SIL. Możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego zdobycie punktów edukacyjnych.

*Za udział w warsztatach praktycznych uczestnik ponosi koszt materiałów zużywalnych i potwierdza swój udział wypełniając poniżej zamieszczony formularz zgłoszeniowy. Dodatkowe informacje dostępne pod numerem telefonu: 32 604-42-25 lub oraz drogą elektroniczną: kursy@izba-lekarska.org.pl

Kursy i konferencje odbędą się w Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a.
Uczestnik otrzymuje punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. Nr 231 poz. 2326).
Zgłoszenia można przesyłać elektronicznie na formularzu zgłoszeniowym umieszczonym poniżej lub telefonicznie pod numerem telefonu 32 60 44 225.  
 


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  ON-LINE

 

 

Załączniki

Wybierz pozycję