Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI SPOTKANIE FORUM SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO - 18.10.2017
VI SPOTKANIE FORUM SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO - 18.10.2017
VI SPOTKANIE FORUM SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO - 18.10.2017
VI SPOTKANIE FORUM SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO - 18.10.2017
VI SPOTKANIE FORUM SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO - 18.10.2017
VI SPOTKANIE FORUM SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO - 18.10.2017
VI SPOTKANIE FORUM SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO - 18.10.2017
VI SPOTKANIE FORUM SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO - 18.10.2017
VI SPOTKANIE FORUM SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO - 18.10.2017
VI SPOTKANIE FORUM SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO - 18.10.2017
VI SPOTKANIE FORUM SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO - 18.10.2017
VI SPOTKANIE FORUM SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO - 18.10.2017
VI SPOTKANIE FORUM SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO - 18.10.2017
VI SPOTKANIE FORUM SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO - 18.10.2017
VI SPOTKANIE FORUM SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO - 18.10.2017
VI SPOTKANIE FORUM SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO - 18.10.2017
VI SPOTKANIE FORUM SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO - 18.10.2017
VI SPOTKANIE FORUM SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO - 18.10.2017
VI SPOTKANIE FORUM SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO - 18.10.2017
AAA

kursy, szkolenia, konferencje organizowane przez ŚILKURSY, SZKOLENIA, KONFERENCJE ORGANIZOWANE PRZEZ ŚLĄSKĄ IZBĘ LEKARSKĄ

(formularz zgłoszeniowy i materiały ze szkoleń w dolnej części strony)
 
___________________________________________________________________________________________

Kurs doskonalący
„JĘZYK ANGIELSKI DLA LEKARZY”
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji oraz terminów można uzyskać 
w Biurze Śląskiej Izby Lekarskiej ( IV piętro, pokój 410 ) lub telefonicznie 32 60 44 225
 
___________________________________________________________________________________________
11.10.2017  (środa)  godz. 15.30 
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
LEKARZ W SYTUACJI KONFLIKTU – UMIEJĘTNOŚCI NEGOCJACJI
Warsztaty poprowadzi dr hab. n.hum. Prof. UŚ Alicja Gałązka
___________________________________________________________________________________________
11.10.2017 (środa) godz. 17.00
Kurs doskonalący
„ŻYWIENIE POZAJELITOWE W GASTROENTEROLOGII- IMPLIKACJE KLINICZNE. ŻYWIENIE SUPLEMENTARNE W LECZENIU NIEDOŻYWIENIA”, „NIEALKOHOLOWA CHOROBA STŁUSZCZENIOWA WĄTROBY (NAFLD) – CO NOWEGO?
___________________________________________________________________________________________
Kierownik naukowy dr hab. n.med. Marek Waluga
Współpraca: Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii 
13.10.2017 (piątek) godz. 15.30
Kurs doskonalący
SZKOLENIE PODSTAWOWE DLA KANDYDATÓW NA BIEGŁYCH SĄDOWYCH
I BIEGŁYCH SĄDOWYCH

Uwaga: kurs składa się z czterech części
(terminy 13.10.2017, 27.10.2017, 10.11.2017, 17.11.2017)
___________________________________________________________________________________________
16.10.2017 (poniedziałek) godz. 17.00
Kurs doskonalący
„MAGNES WE WSPÓŁCZESNEJ KARDIOLOGII – CZY, KIEDY I JAK?”, „REZONANS MAGNETYCZNY U CHORYCH Z ELEKTRONICZNYMI URZĄDZENIAMI WSZCZEPIALNYMI – CZY WYKLUCZAJĄ SIĘ WZAJEMNIE?”, „REZONANS MAGNETYCZNY SERCA W CODZIENNEJ PRAKTYCE KLINICZNEJ – O CZYM POWINNIŚMY PAMIĘTAĆ?”.
Kierownik naukowy dr n.med. Jacek Kowalczyk
Współpraca: Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 
___________________________________________________________________________________________
17.10.2017  (wtorek) godz. 16:30 
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
PODSTAWY POPRAWNEGO PISANIA I REDAKCJI: MEDYCZNE ARTYKUŁY NAUKOWE W JĘZYKU ANGIELSKIM
Warsztaty poprowadzi dr Joanna Ortoli
___________________________________________________________________________________________
18.10.2017 (środa) godz. 15.30
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA DOROSŁYCH 
Czas trwania: wykład - 6 godzin dydaktycznych, warsztaty praktyczne* - 7 godzin dydaktycznych. 
Po wykładzie uczestnicy zostaną podzieleni na małe grupy warsztatowe do ćwiczeń resuscytacji z zastosowaniem manekinów i sprzętu ratunkowego.
Koszt uczestnictwa - 50zł
Każdy z uczestników wykładu weźmie udział w jednym spotkaniu warsztatowym
Kierownik naukowy Prof. dr hab.n.med. Hanna Misiołek
Koordynator warsztatów praktycznych dr Janusz Michalak
___________________________________________________________________________________________
 20.10.2017  (piątek) godz. 15.30 (zmiana terminu z 20.11.2017  (poniedziałek) godz. 15.30) 
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
KOMUNIKACJA NIEWERBALNA W KONTAKCIE Z PACJENTEM (PRACA Z WŁASNYM GŁOSEM, INTONACJĄ)
Warsztaty poprowadzi dr hab. n.hum. Prof. UŚ Alicja Gałązka
___________________________________________________________________________________________
21.10.2017  (sobota) godz. 9.00 BRAK MIEJSC
Kurs doskonalący  (wymagany formularz zgłoszeniowy)
CZAS NA ENDO
Warsztat poprowadzi dr Michał Kowalik
___________________________________________________________________________________________
21.10.2017  (sobota)  godz. 10.00 
Kurs doskonalący
II JESIENNE SPOTKANIA OPIEKUNÓW SPECJALIZACJI Z MEDYCYNY RODZINNEJ I ICH PODOPIECZNYCH. NADCIŚNIENIE TĘTNICZE W PRAKTYCE LEKARZA RODZINNEGO
Kierownik naukowy dr n.med. Ireneusz Szymczyk
___________________________________________________________________________________________
21.10.2017  (sobota) godz. 12.00 BRAK MIEJSC
Kurs doskonalący  (wymagany formularz zgłoszeniowy)
CZAS NA ENDO
Warsztat poprowadzi dr Michał Kowalik
___________________________________________________________________________________________
24.10.2017  (wtorek)  godz. 17.30
Kurs doskonalący
METFORMINA-60 LAT KLINICZNYCH DOŚWIADCZEŃ
Kierownik naukowy prof. dr hab. n.med Krzysztof Strojek
___________________________________________________________________________________________
27.10.2017 (piątek) godz. 15.30
Kurs doskonalący
SZKOLENIE PODSTAWOWE DLA KANDYDATÓW NA BIEGŁYCH SĄDOWYCH
I BIEGŁYCH SĄDOWYCH

Uwaga: kurs składa się z czterech części
(terminy 13.10.2017, 27.10.2017, 10.11.2017, 17.11.2017)
___________________________________________________________________________________________

 


06.11.2017  (poniedziałek) godz. 15.30 - BRAK MIEJSC
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA JAMY BRZUSZNEJ W TEORII I PRAKTYCE – KURS PODSTAWOWY
Czas trwania: wykład - 4 godziny dydaktyczne, ćwiczenia – 3 spotkania po 5 godzin dydaktycznych.
Wykład odbędzie się w Domu Lekarza w Katowicach. Ćwiczenia odbędą się w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach.
Kurs kierowany jest do lekarzy bez doświadczenia w diagnostyce USG
Koszt uczestnictwa - 30zł
Kierownik naukowy dr Marek Potempa
___________________________________________________________________________________________
08.11.2017 (środa) godz. 16.00
Kurs doskonalący
PRACOWAĆ W POZ I PRZETRWAĆ. 
PODSTAWY ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII W POZ
Wykład poprowadzi dr Krzysztof Musialik
___________________________________________________________________________________________
09.11.2017  (czwartek) godz. 09:00 zmiana terminu na 16.11.2017  (czwartek) godz. 09:00 BRAK MIEJSC
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
NATYCHMIASTOWA ODBUDOWA KORONY PO LECZENIU ENDODONTYCZNYM – CZYNNIKI KRYTYCZNE WARUNKUJĄCE SUKCES LECZENIA
Warsztaty poprowadzi dr Michał Snoch
___________________________________________________________________________________________
10.11.2017 (piątek) godz. 15.30
Kurs doskonalący
SZKOLENIE PODSTAWOWE DLA KANDYDATÓW NA BIEGŁYCH SĄDOWYCH
I BIEGŁYCH SĄDOWYCH

Uwaga: kurs składa się z czterech części
(terminy 13.10.2017, 27.10.2017, 10.11.2017, 17.11.2017)
___________________________________________________________________________________________
14.11.2017 (wtorek) godz. 16:00
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
LEKARZ LEKARZOM: STRES W ŻYCIU ZAWODOWYM LEKARZA-MECHANIZM, FIZJOLOGIA, STARATEGIE OBRONNE
Warsztaty poprowadzi dr Joanna Ortoli
___________________________________________________________________________________________
15.11.2017 (środa) godz. 16.00
Kurs doskonalący
PRACOWAĆ W POZ I PRZETRWAĆ. 
CHIRURGIA W POZ.  
Wykład poprowadzi dr Katarzyna Lison
___________________________________________________________________________________________
 16.11.2017  (czwartek) godz. 09:00 (zmiana terminu z 09.11.2017  (czwartek) godz. 09:00) BRAK MIEJSC
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
NATYCHMIASTOWA ODBUDOWA KORONY PO LECZENIU ENDODONTYCZNYM – CZYNNIKI KRYTYCZNE WARUNKUJĄCE SUKCES LECZENIA
Warsztaty poprowadzi dr Michał Snoch
___________________________________________________________________________________________
16.11.2017  (czwartek) godz. 12:30 BRAK MIEJSC
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
NATYCHMIASTOWA ODBUDOWA KORONY PO LECZENIU ENDODONTYCZNYM – CZYNNIKI KRYTYCZNE WARUNKUJĄCE SUKCES LECZENIA
Warsztaty poprowadzi dr Michał Snoch
___________________________________________________________________________________________
17.11.2017 (piątek) godz. 15.30
Kurs doskonalący
SZKOLENIE PODSTAWOWE DLA KANDYDATÓW NA BIEGŁYCH SĄDOWYCH
I BIEGŁYCH SĄDOWYCH

Uwaga: kurs składa się z czterech części
(terminy 13.10.2017, 27.10.2017, 10.11.2017, 17.11.2017)
___________________________________________________________________________________________
20.11.2017  (poniedziałek) godz. 15.30  zmiana terminu na 20.10.2017  (piątek) godz. 15.30
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
KOMUNIKACJA NIEWERBALNA W KONTAKCIE Z PACJENTEM (PRACA Z WŁASNYM GŁOSEM, INTONACJĄ)
Warsztaty poprowadzi dr hab. n.hum. Prof. UŚ Alicja Gałązka
___________________________________________________________________________________________
21.11.2017 (wtorek) godz. 15.00
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA DZIECI 
Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych. 
Koszt uczestnictwa - 50zł
Kierownik naukowy dr n.med. Ludwik Stołtny
Koordynator warsztatów praktycznych dr Janusz Michalak
___________________________________________________________________________________________
22.11.2017 (środa) godz. 16.00
Kurs doskonalący 
PRACOWAĆ W POZ I PRZETRWAĆ. 
CHOROBY WIEKU DZIECIĘCEGO W POZ 
Wykład poprowadzi dr Anna Machura
___________________________________________________________________________________________
24-25-26.11.2017  (piątek-sobota-niedziela)
(wymagany formularz zgłoszeniowy - dostępny po kliknięciu w szczegóły)
KONFERENCJA
IV ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE 2017
szczegóły
___________________________________________________________________________________________
2
27.11.2017  (poniedziałek) godz. 15.30 
ZARZĄDZANIE CZASEM W PRAKTYCE LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY 
Warsztaty poprowadzi dr hab. n.hum. Prof. UŚ Alicja Gałązka
___________________________________________________________________________________________
27.11.2017  (poniedziałek) godz. 15.30 - BRAK MIEJSC
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA JAMY BRZUSZNEJ W TEORII I PRAKTYCE – KURS PODSTAWOWY
Czas trwania: wykład - 4 godziny dydaktyczne, ćwiczenia – 3 spotkania po 5 godzin dydaktycznych.
Wykład odbędzie się w Domu Lekarza w Katowicach. Ćwiczenia odbędą się w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej-Bielszowicach.
Kurs kierowany jest do lekarzy bez doświadczenia w diagnostyce USG
Koszt uczestnictwa - 30zł
Kierownik naukowy dr Marek Potempa
___________________________________________________________________________________________
29.11.2017 (środa) godz. 16.00
Kurs doskonalący
PRACOWAĆ W POZ I PRZETRWAĆ. 
PACJENT INTERNISTYCZNY W POZ (część I)
Wykład poprowadzi dr Karol Holona
___________________________________________________________________________________________
02.12.2017 (sobota) godz. 09:00
Konferencja
VII KATOWICKIE SPOTKANIE KLINICZNE PEDIATRÓW I NEFROLOGÓW (2)
Kierownik Naukowy   Prof. dr hab. n. med. Anna Obuchowicz    
___________________________________________________________________________________________
06.12.2017 (środa) godz. 16.00
Kurs doskonalący 
PRACOWAĆ W POZ I PRZETRWAĆ. 
PACJENT INTERNISTYCZNY W POZ (część II)
Wykład poprowadzi dr Karol Holona
___________________________________________________________________________________________
11.12.2017 (poniedziałek) godz. 15.00
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA DZIECI 
Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych. 
Koszt uczestnictwa - 50zł
Kierownik naukowy dr n.med. Ludwik Stołtny
Koordynator warsztatów praktycznych dr Janusz Michalak 
 __________________________________________________________________________________________
12.12.2017 (wtorek) godz. 16:00
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
LEKARZ LEKARZOM: WYPALENIE ZAWODOWE – ZŁOŻONY PROBLEM. STRATEGIE PRZECIWDZIAŁANIA, POWRÓT DO ZDROWIA I PRACY
Warsztaty poprowadzi dr Joanna Ortoli

___________________________________________________________________________________________
13.12.2017 (środa) godz. 17.00
 
Kurs doskonalący
ZESPÓŁ JELITA DRAŻLIWEGO W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH REKOMENDACJI
Wykład poprowadzi  prof. dr hab. n. med. Krystian Adrych
Współpraca: Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii
___________________________________________________________________________________________

 

Kursy dostępne dla wszystkich zainteresowanych członków ŚIL. Liczba miejsc ograniczona możliwościami technicznymi sali wykładowej – zachęcamy do wstępnego zgłaszania zamiaru uczestnictwa. O udziale w szkoleniu decyduje moment przybycia do SIL. Możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego zdobycie punktów edukacyjnych.

*Za udział w warsztatach praktycznych uczestnik ponosi koszt materiałów zużywalnych i potwierdza swój udział wypełniając poniżej zamieszczony formularz zgłoszeniowy. Dodatkowe informacje dostępne pod numerem telefonu: 32 604-42-25 lub oraz drogą elektroniczną: kursy@izba-lekarska.org.pl

Kursy i konferencje odbędą się w Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a.
Uczestnik otrzymuje punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. Nr 231 poz. 2326).
Zgłoszenia można przesyłać elektronicznie na formularzu zgłoszeniowym umieszczonym poniżej lub telefonicznie pod numerem telefonu 32 60 44 225.  
 


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  ON-LINE

 

 

Załączniki

Wybierz pozycję