Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
AAA

kursy, szkolenia, konferencje organizowane przez ŚILKURSY, SZKOLENIA, KONFERENCJE ORGANIZOWANE PRZEZ ŚLĄSKĄ IZBĘ LEKARSKĄ

(FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I MATERIAŁY ZE SZKOLEŃ NA DOLE STRONY)

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy
W najbliższym czasie planujemy zorganizować konferencję poświęconą
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW.
Zależy nam, aby jej treści spełniały Wasze oczekiwania i odpowiadały na nurtujące Was pytania.
W związku z tym prosimy o przesyłanie pytań i zagadnień, które w Waszej ocenie powinny zostać omówione w trakcie konferencji na adres e-mail:
j.cichon@izba-lekarska.org.pl
w terminie do 31 marca br.
TY ZADAJESZ PYTANIE – MY UDZIELAMY ODPOWIEDZI.

W imieniu Komisji ds. kształcenia podyplomowego Śląskiej Izby Lekarskiej
dr hab.n.med. Halina Borgiel-Marek


 
 
______________________________________________________________________________________________
 
26.04.2017 (środa) godz.16.00 
Kurs doskonalący 
 PIERWSZY DYŻUR W SOR.  NIEZBĘDNIK DLA CHCĄCYCH PRACOWAĆ SKUTECZNIE I BEZ STRACHU.
ZAOPATRYWANIE W RAMACH CHIRURGII DZIECIĘCEJ 
Kurs jest przeznaczony dla młodych lekarzy rozpoczynających pracę zawodową i dyżurujących w SOR. Ma dać podstawy do bezpiecznej pracy i dokładnej diagnostyki nagłych stanów zagrożenia życia i pogorszenia zdrowia.
Wykład poprowadzi dr Patrycja Starzak
______________________________________________________________________________________________

27.04.2017  (czwartek) godz. 18.00 

Kurs doskonalący 
PROBLEMY OKULISTYCZNE W PRAKTYCE LEKARZA NIE OKULISTY 
Wykład poprowadzi dr n.med. Iwona Filipecka
______________________________________________________________________________________________
08.05.2017  (poniedziałek) godz. 15.30 - BRAK MIEJSC
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA JAMY BRZUSZNEJ W TEORII I PRAKTYCE – KURS PODSTAWOWY
Czas trwania: wykład - 4 godziny dydaktyczne, ćwiczenia – 3 spotkania po 5 godzin dydaktycznych.
Wykład odbędzie się w Domu Lekarza w Katowicach. Ćwiczenia odbędą się w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej Bielszowicach.
Kurs kierowany jest do lekarzy bez doświadczenia w diagnostyce USG
Koszt uczestnictwa - 30zł
Kierownik naukowy dr Marek Potempa
______________________________________________________________________________________________
10.05.2017 (środa) godz.16.00 zmiana terminu na 24.05.2017 (środa) godz. 16.00
Kurs doskonalący 
 PIERWSZY DYŻUR W SOR.  NIEZBĘDNIK DLA CHCĄCYCH PRACOWAĆ SKUTECZNIE I BEZ STRACHU.
PACJENT PEDIATRYCZNY W SOR I IZBIE PRZYJĘĆ
Kurs jest przeznaczony dla młodych lekarzy rozpoczynających pracę zawodową i dyżurujących w SOR. Ma dać podstawy do bezpiecznej pracy i dokładnej diagnostyki nagłych stanów zagrożenia życia i pogorszenia zdrowia.
Wykład poprowadzi dr Barbara Kunsdorf-Bochnia
______________________________________________________________________________________________
10.05.2017 (środa) godz. 16.00
Kurs doskonalący 
 PIERWSZY DYŻUR W SOR.  NIEZBĘDNIK DLA CHCĄCYCH PRACOWAĆ SKUTECZNIE I BEZ STRACHU.
PACJENT NEUROLOGICZNY W SOR I IZBIE PRZYJĘĆ
Kurs jest przeznaczony dla młodych lekarzy rozpoczynających pracę zawodową i dyżurujących w SOR. Ma dać podstawy do bezpiecznej pracy i dokładnej diagnostyki nagłych stanów zagrożenia życia i pogorszenia zdrowia.
Wykład poprowadzi dr Kamila Malinowska
______________________________________________________________________________________________
11.05.2017 (czwartek) godz.16.00 
Kurs doskonalący 
 PIERWSZY DYŻUR W SOR.  NIEZBĘDNIK DLA CHCĄCYCH PRACOWAĆ SKUTECZNIE I BEZ STRACHU.
PACJENT INTERNISTYCZNY W SOR I IZBIE PRZYJĘĆ (część I)  
KKurs jest przeznaczony dla młodych lekarzy rozpoczynających pracę zawodową i dyżurujących w SOR. Ma dać podstawy do bezpiecznej pracy i dokładnej diagnostyki nagłych stanów zagrożenia życia i pogorszenia zdrowia.
Wykład poprowadzi dr Karol Holona
______________________________________________________________________________________________
12.05.2017 (piątek) godz. 17.00
Kurs doskonalący
PROFESJONALIZM I WIZERUNEK W PRACY LEKARZA 
Warsztaty poprowadzi dr Joanna Ortoli
______________________________________________________________________________________________
 13.05.2017  (sobota) godz. 9.30 ZMIANA TERMINU Z 27.05.2017  (sobota) godz. 9.30 
Kurs doskonalący
OCENA EKG - PODSTAWY I PRZYKŁADY KLINICZNE.
SPOTKANIE TRZECIE: STYMULACJA I STYMULATORY, ZASADY OPISU, PRZYKŁADY. CO W ZAPISACH EKG?
Warsztaty dla lekarzy pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu elektrokardiologii praktycznej, przygotowujących się do egzaminów specjalizacyjnych (interna, kardiologia)
Wykład poprowadzi dr hab.n.med. Krzysztof Szydło
______________________________________________________________________________________________
19.05.2017 (piątek) godz. 17.00
Kurs doskonalący
JAK ZAPLANOWAĆ MEDYCZNE SPOTKANIE NAUKOWE, WARSZTATY, MAŁĄ KONFERENCJĘ 
Warsztaty poprowadzi dr Joanna Ortoli
______________________________________________________________________________________________
 
20.05.2017 (sobota) godz. 9.30
SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI
Pracodawca jest zobowiązany odbyć szkolenie BHP w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to powinno być okresowo powtarzane. ( art. 237 § 2KP)
Szkolenie przeprowadzane jest zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. ( Dz.U. nr 180, poz.1860 z późn. zm)
Wpłaty w wysokości 75 zł należy dokonywać przelewem na konto:
PKOBP S.A. 52 1020 2401 0000 0402 0051 3820
Firma usługowa „BOKSER” Wiesław Czarnul, ul. Nowy Świat 22/3, 44-100 Gliwice
W tytule przelewu:
„Szkolenie Śląska Izba Lekarska” oraz imię i nazwisko uczestnika
Dane do zaświadczenia wysłane mailem: 10 dni przed terminem szkolenia Imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia na adres mailowy w.czarnul@onet.pl
Dane do faktury wysłane mailem: 10 dni przed terminem szkolenia
______________________________________________________________________________________________
22.05.2017 (poniedziałek) godz.16.00 
Kurs doskonalący 
MEDYCYNA PODRÓŻY  
Wykład poprowadzi dr n.med. Barbara Sobala-Szczygieł
______________________________________________________________________________________________
23.05.2017 (wtorek) godz. 18.30
Kurs doskonalący
DEPRESJA. WIELE OBJAWÓW – JEDNA CHOROBA. JAK MOŻNA JĄ LECZYĆ?
Wykład poprowadzi dr n.med. Piotr Wierzbiński
Miejsce organizacji kursu: Hotel Silvia Gold, ul. Studzienna 8, 44-100 Gliwice
 ______________________________________________________________________________________________
 
24.05.2017 (środa) godz.16.00 zmiana terminu na 10.05.2017 (środa) godz. 16.00
Kurs doskonalący 
 PIERWSZY DYŻUR W SOR.  NIEZBĘDNIK DLA CHCĄCYCH PRACOWAĆ SKUTECZNIE I BEZ STRACHU.
PACJENT NEUROLOGICZNY W SOR I IZBIE PRZYJĘĆ
Kurs jest przeznaczony dla młodych lekarzy rozpoczynających pracę zawodową i dyżurujących w SOR. Ma dać podstawy do bezpiecznej pracy i dokładnej diagnostyki nagłych stanów zagrożenia życia i pogorszenia zdrowia.
Wykład poprowadzi dr Kamila Malinowska
______________________________________________________________________________________________
24.05.2017 (środa) godz. 16.00
Kurs doskonalący 
 PIERWSZY DYŻUR W SOR.  NIEZBĘDNIK DLA CHCĄCYCH PRACOWAĆ SKUTECZNIE I BEZ STRACHU.
PACJENT PEDIATRYCZNY W SOR I IZBIE PRZYJĘĆ
Kurs jest przeznaczony dla młodych lekarzy rozpoczynających pracę zawodową i dyżurujących w SOR. Ma dać podstawy do bezpiecznej pracy i dokładnej diagnostyki nagłych stanów zagrożenia życia i pogorszenia zdrowia.
Wykład poprowadzi dr Barbara Kunsdorf-Bochnia
______________________________________________________________________________________________
24.05.2017 (środa) godz. 18.30
kurs doskonalący
ZAKAŻENIE UKŁADU MOCZOWEGO. CZY KAŻDE ZAKAŻENIE UKŁADU MOCZOWEGO NALEŻY LECZYĆ?
Kierownik naukowy dr n.med. Tomasz Gołąbek
Miejsce organizacji kursu: Restauracja  Europa Rybnik  ul. Żołędziowa 100  
_________________________________________________________________
_____________________________
24.05.2017 (środa) godz. 18.30
Kurs doskonalący
DEPRESJA. WIELE OBJAWÓW – JEDNA CHOROBA. JAK MOŻNA JĄ LECZYĆ?
Wykład poprowadzi dr n.med. Piotr Wierzbiński
Miejsce organizacji kursu: Restauracja u Przewoźnika ul. Piłsudskiego 14, 43-100 Tychy
______________________________________________________________________________________________

 


25.05.2017 (czwartek) godz.16.00 
Kurs doskonalący 
 PIERWSZY DYŻUR W SOR.  NIEZBĘDNIK DLA CHCĄCYCH PRACOWAĆ SKUTECZNIE I BEZ STRACHU.
PACJENT INTERNISTYCZNY W SOR I IZBIE PRZYJĘĆ (część II)  
Kurs jest przeznaczony dla młodych lekarzy rozpoczynających pracę zawodową i dyżurujących w SOR. Ma dać podstawy do bezpiecznej pracy i dokładnej diagnostyki nagłych stanów zagrożenia życia i pogorszenia zdrowia.
Wykład poprowadzi dr Karol Holona
______________________________________________________________________________________________
26.05.2017  (piątek) godz. 16.00 
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
PSYCHOONKOLOGIA 
Warsztaty poprowadzi dr hab. n.hum. Prof. UŚ Alicja Gałązka
______________________________________________________________________________________________
27.05.2017  (sobota) godz. 9.30 ZMIANA TERMINU NA 13.05.2017  (sobota) godz. 9.30
Kurs doskonalący
OCENA EKG - PODSTAWY I PRZYKŁADY KLINICZNE.
SPOTKANIE TRZECIE: STYMULACJA I STYMULATORY, ZASADY OPISU, PRZYKŁADY. CO W ZAPISACH EKG?
Warsztaty dla lekarzy pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu elektrokardiologii praktycznej, przygotowujących się do egzaminów specjalizacyjnych (interna, kardiologia)
Wykład poprowadzi dr hab.n.med. Krzysztof Szydło
______________________________________________________________________________________________
27.05.2017 (sobota) godz. 10.00 
ZMIANA TERMINU NA 30.09.2017  (sobota) godz. 10.00
Konferencja
CHOROBA ALZHEIMERA W PRAKTYCE LEKARZA RODZINNEGO, INTERNISTY I GERIATRY - ROZPOZNAWANIE PIERWSZYCH OBJAWÓW, DIAGNOSTYKA.
Kierownik naukowy dr n.med. Gabriela Kłodowska
szczegóły
______________________________________________________________________________________________
02.06.2017  (piątek) godz. 15.30 
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
LEKARZ W SYTUACJI KONFLIKTU – UMIEJĘTNOŚCI NEGOCJACJI 
Warsztaty poprowadzi dr hab. n. hum. Prof. UŚ Alicja Gałązka
______________________________________________________________________________________________
07.06.2017  (środa) godz. 15.30 
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
RÓŻNE OBLICZA DEPRESJI W PRACY LEKARZA 
Warsztaty poprowadzi dr hab. n. hum. Prof. UŚ Alicja Gałązka
______________________________________________________________________________________________
08.06.2017  (czwartek) godz. 15.30 - BRAK MIEJSC
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA JAMY BRZUSZNEJ W TEORII I PRAKTYCE – KURS PODSTAWOWY
Czas trwania: wykład - 4 godziny dydaktyczne, ćwiczenia – 3 spotkania po 5 godzin dydaktycznych.
Wykład odbędzie się w Domu Lekarza w Katowicach. Ćwiczenia odbędą się w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej Bielszowicach.
Kurs kierowany jest do lekarzy bez doświadczenia w diagnostyce USG
Koszt uczestnictwa - 30zł
Kierownik naukowy dr Marek Potempa
______________________________________________________________________________________________
21.06.2017 (środa) godz. 15.30 

Kurs doskonalący na poziomie podstawowym - warsztaty praktyczne* (wymagany formularz zgłoszeniowy)
NAGŁE STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA Z PRZYCZYN SERCOWO-NACZYNIOWYCH
Jest to jednodniowy kurs w formie warsztatów praktycznych przeplatanych prelekcjami. Dostępny dla wszystkich lekarzy, ale przygotowany szczególnie dla lekarzy bez znaczących doświadczeń w leczeniu nagłych stanów zagrożenia życia. Liczne instruktaże i symulacje zdarzeń w trakcie warsztatów pozwolą na opanowanie i profesjonalizm w realnych zdarzeniach.
Koszt uczestnictwa - 50zł. Czas trwania:  7 godzin dydaktycznych
Kierownik naukowy
dr n.med. Wojciech Rychlik
Koordynator kursów z RKO i stanów nagłych w Śląskiej Izbie Lekarskiej
dr Janusz Michalak
 

szczegóły

______________________________________________________________________________________________
22.06.2017  - 24.06.2017
Konferencja
XXXIII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA ANATOMICZNEGO
Kierownik naukowy prof. Grzegorz Bajor
szczegóły i rejestracja na stronie: www.zjazdanatomiczny2017.pl
______________________________________________________________________________________________
27.06.2017 (wtorek) godz. 15.30 

Kurs doskonalący na poziomie podstawowym - warsztaty praktyczne* (wymagany formularz zgłoszeniowy)
NAGŁE STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA Z PRZYCZYN SERCOWO-NACZYNIOWYCH
Jest to jednodniowy kurs w formie warsztatów praktycznych przeplatanych prelekcjami. Dostępny dla wszystkich lekarzy, ale przygotowany szczególnie dla lekarzy bez znaczących doświadczeń w leczeniu nagłych stanów zagrożenia życia. Liczne instruktaże i symulacje zdarzeń w trakcie warsztatów pozwolą na opanowanie i profesjonalizm w realnych zdarzeniach.
Koszt uczestnictwa - 50zł. Czas trwania:  7 godzin dydaktycznych
Kierownik naukowy
dr n.med. Wojciech Rychlik
Koordynator kursów z RKO i stanów nagłych w Śląskiej Izbie Lekarskiej
dr Janusz Michalak  

szczegóły

______________________________________________________________________________________________
 30.09.2017  (sobota) godz. 10.00  ZMIANA TERMINU Z 27.05.2017 (sobota) godz. 10.00
Konferencja
CHOROBA ALZHEIMERA W PRAKTYCE LEKARZA RODZINNEGO, INTERNISTY I GERIATRY - ROZPOZNAWANIE PIERWSZYCH OBJAWÓW, DIAGNOSTYKA.
Kierownik naukowy dr n.med. Gabriela Kłodowska
szczegóły
______________________________________________________________________________________________
07.10.2017 (sobota) godz. 9.30
Kurs doskonalący
WARSZTATY EKG LEKARZY RODZINNYCH 
Wykład poprowadzi Prof. dr hab.n.med. Danuta Czarnecka
 
______________________________________________________________________________________________ 

Kursy dostępne dla wszystkich zainteresowanych członków ŚIL. Liczba miejsc ograniczona możliwościami technicznymi sali wykładowej – zachęcamy do wstępnego zgłaszania zamiaru uczestnictwa. O udziale w szkoleniu decyduje moment przybycia do SIL. Możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego zdobycie punktów edukacyjnych.

*Za udział w warsztatach praktycznych uczestnik ponosi koszt materiałów zużywalnych i potwierdza swój udział wypełniając poniżej zamieszczony formularz zgłoszeniowy. Dodatkowe informacje dostępne pod numerem telefonu: 32 604-42-25 lub oraz drogą elektroniczną: kursy@izba-lekarska.org.pl

Kursy i konferencje odbędą się w Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a.
Uczestnik otrzymuje punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. Nr 231 poz. 2326).
Zgłoszenia można przesyłać elektronicznie na formularzu zgłoszeniowym umieszczonym poniżej lub telefonicznie pod numerem telefonu 32 60 44 225.  
 


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  ON-LINE

 

 

Załączniki

Wybierz pozycję