Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
POSIEDZENIE OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W KATOWICACH - 13.01.2016
POSIEDZENIE OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W KATOWICACH - 13.01.2016
POSIEDZENIE OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W KATOWICACH - 13.01.2016
POSIEDZENIE OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W KATOWICACH - 13.01.2016
POSIEDZENIE OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W KATOWICACH - 13.01.2016
POSIEDZENIE OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W KATOWICACH - 13.01.2016
POSIEDZENIE OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W KATOWICACH - 13.01.2016
POSIEDZENIE OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W KATOWICACH - 13.01.2016
POSIEDZENIE OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W KATOWICACH - 13.01.2016
POSIEDZENIE OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W KATOWICACH - 13.01.2016
POSIEDZENIE OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W KATOWICACH - 13.01.2016
POSIEDZENIE OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W KATOWICACH - 13.01.2016
POSIEDZENIE OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W KATOWICACH - 13.01.2016
POSIEDZENIE OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W KATOWICACH - 13.01.2016
POSIEDZENIE OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W KATOWICACH - 13.01.2016
POSIEDZENIE OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W KATOWICACH - 13.01.2016
POSIEDZENIE OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W KATOWICACH - 13.01.2016
AAA

kursy organizowane przez ŚIL KURSY, SZKOLENIA, KONFERENCJE ORGANIZOWANE PRZEZ ŚLĄSKĄ IZBĘ LEKARSKĄ

(FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY I MATERIAŁY ZE SZKOLEŃ NA DOLE STRONY)


______________________________________________________________________________________________

08.02.2016  (poniedziałek) godz. 15.30 - BRAK MIEJSC
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA JAMY BRZUSZNEJ W TEORII I PRAKTYCE – KURS PODSTAWOWY
Kierownik naukowy dr Marek Potempa
szczegóły
______________________________________________________________________________________________
11.02.2016  (czwartek) godz. 16.00
Kurs doskonalący
ZABURZENIA ENDOKRYNOLOGICZNE W OKRESIE DOJRZEWANIA
Kierownik naukowy Prof. dr hab.n.med. Ewa Małecka-Tendera
______________________________________________________________________________________________
12.02.2016  (piątek) godz. 15.30
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
LEKARZ W SYTUACJI KONFLIKTU – UMIEJĘTNOŚCI NEGOCJACJI
Szkolenie poprowadzi dr hab. n.hum. Prof. UŚ Alicja Gałązka
______________________________________________________________________________________________
15.02.2016  (poniedziałek) godz. 15.30
Kurs doskonalący
RESUSCYTACJA DOROSŁYCH I DZIECI PO ZMIANACH W EUROPEJSKICH WYTYCZNYCH.
(warsztaty przygotowane dla lekarzy, którzy wcześniej uczestniczyli w kursach z RKO dorosłych lub RKO dzieci w ŚIL)
Kierownik naukowy dr Janusz Michalak
szczegóły
______________________________________________________________________________________________
23.02.2016  (wtorek) godz. 15.30
Kurs doskonalący
RESUSCYTACJA DOROSŁYCH I DZIECI PO ZMIANACH W EUROPEJSKICH WYTYCZNYCH.
(warsztaty przygotowane dla lekarzy, którzy wcześniej uczestniczyli w kursach z RKO dorosłych lub RKO dzieci w ŚIL)
Kierownik naukowy dr Janusz Michalak
szczegóły
______________________________________________________________________________________________
01.03.2016 (wtorek) godz. 15.30 - BRAK MIEJSC
Kurs doskonalący - warsztaty praktyczne* (wymagany formularz zgłoszeniowy)
NAGŁE STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA Z PRZYCZYN SERCOWO-NACZYNIOWYCH
Kierownik naukowy dr n.med. Wojciech Rychlik
Koordynator warsztatów praktycznych dr Janusz Michalak
szczegóły
_____________________________________________________________________________________________
02.03.2016 (środa) godz.16.00
Kurs doskonalący
ZAOPATRYWANIE W RAMACH ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU W WARUNKACH SOR I IZBY PRZYJĘĆ.
Kurs jest przeznaczony dla młodych lekarzy rozpoczynających pracę zawodową i dyżurujących w SOR. Ma dać podstawy do bezpiecznej pracy i dokładnej diagnostyki stanów pogorszenia zdrowia.)
Wykład poprowadzi dr Krzysztof Musialik
______________________________________________________________________________________________
03.03.2016 (czwartek) godz. 15.30
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA DZIECI WEDŁUG AKTUALNYCH EUROPEJSKICH WYTYCZNYCH
Kierownik naukowy dr n.med. Ludwik Stołtny
Koordynator warsztatów praktycznych dr Janusz Michalak
szczegóły
______________________________________________________________________________________________
04.03.2016 (piątek) godz.16.30
Kurs doskonalący
WSPÓŁPRACA INTERDYSCYPLINARNA
LEKARZ DENTYSTA – PACJENT – FIZJOTERAPEUTA.
TERAPIA MANUALNA W DYSFUNKCJACH STAWU SKRONIOWO – ŻUCHWOWEGO.

(z pokazem praktycznym)
Kierownik naukowy dr Rafał Kiełkowski
______________________________________________________________________________________________
08.03.2016 (wtorek) godz.16.00
Kurs doskonalący
ZAOPATRYWANIE W RAMACH CHIRURGII OGÓLNEJ W WARUNKACH SOR I IZBY PRZYJĘĆ.
(Kurs jest przeznaczony dla młodych lekarzy rozpoczynających pracę zawodową i dyżurujących w SOR. Ma dać podstawy do bezpiecznej pracy i dokładnej diagnostyki stanów  pogorszenia zdrowia.)
Wykład poprowadzi dr Katarzyna Lison
______________________________________________________________________________________________
09.03.2016 (środa) godz.15.30
Kurs doskonalący
PROBLEMY TERAPII PRZEWLEKŁEGO BÓLU W PRAKTYCE LEKARZA POZ
Kierownik naukowy Prof. dr hab.n.med. Hanna Misiołek
______________________________________________________________________________________________
10.03.2016  (czwartek) godz. 15.30
Kurs doskonalący
RESUSCYTACJA DOROSŁYCH I DZIECI PO ZMIANACH W EUROPEJSKICH WYTYCZNYCH.
(warsztaty przygotowane dla lekarzy, którzy wcześniej uczestniczyli w kursach z RKO dorosłych lub RKO dzieci w ŚIL)
Kierownik naukowy dr Janusz Michalak
szczegóły
____________________________________________________________________________________________
14.03.2016  (poniedziałek) godz. 15.30 - BRAK MIEJSC
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA JAMY BRZUSZNEJ W TEORII I PRAKTYCE – KURS PODSTAWOWY
Kierownik naukowy dr Marek Potempa
szczegóły
______________________________________________________________________________________________

16.03.2016 (środa) godz.16.00 - ZMIANA TERMINU NA 05.04.2016 (wtorek) godz.16.00
Kurs doskonalący
ZAOPATRYWANIE W RAMACH CHIRURGII DZIECIĘCEJ W WARUNKACH SOR I IZBY PRZYJĘĆ.
(Kurs jest przeznaczony dla młodych lekarzy rozpoczynających pracę zawodową i dyżurujących w SOR. Ma dać podstawy do bezpiecznej pracy i dokładnej diagnostyki stanów pogorszenia zdrowia.)
Wykład poprowadzi dr Patrycja Starzak

______________________________________________________________________________________________

16.03.2016 (środa) godz.16.00 (uwaga: zmiana terminu z 05.04.2016 (wtorek) godz.16.00)
Kurs doskonalący
PACJENT NEUROLOGICZNY W SOR I IZBIE PRZYJĘĆ.
(Kurs jest przeznaczony dla młodych lekarzy rozpoczynających pracę zawodową i dyżurujących w SOR. Ma dać podstawy do bezpiecznej pracy i dokładnej diagnostyki stanów pogorszenia zdrowia.)
Wykład poprowadzi dr Kamila Malinowska
______________________________________________________________________________________________

17.03.2016  (czwartek) godz. 16.00
Kurs doskonalący
ZABURZENIA NEUROROZWOJOWE U DZIECI - ROLA LEKARZA POZ.
WSPÓŁPRACA Z NEUROLOGIEM DZIECIĘCYM I REHABILITANTEM.

Kierownik naukowy dr n.med. Leszek Strój
______________________________________________________________________________________________

18.03.2016 (piątek) godz. 15.30
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
INTELIGENCJA EMOCJONALNA W PRACY LEKARZA, CZYLI CZY MOŻNA NAUCZYĆ SIĘ EMPATII?
Szkolenie poprowadzi dr hab. n.hum. Prof. UŚ Alicja Gałązka
______________________________________________________________________________________________
19.03.2016 (sobota) godz. 9.00
Konferencja
ŚLĄSKA WIOSNA INTERNISTYCZNA
Współpraca: Oddział Śląski Towarzystwa Internistów Polskich
Kierownik naukowy Prof. dr hab.n.med. Grzegorz Cieślar
______________________________________________________________________________________________

22.03.2016 (wtorek) godz.16.00
Kurs doskonalący
PACJENT INTERNISTYCZNY W SOR I IZBIE PRZYJĘĆ
Część 1.
(Kurs jest przeznaczony dla młodych lekarzy rozpoczynających pracę zawodową i dyżurujących w SOR. Ma dać podstawy do bezpiecznej pracy i dokładnej diagnostyki stanów pogorszenia zdrowia.)
Wykład poprowadzi dr Karol Holona
______________________________________________________________________________________________
29.03.2016 (wtorek) godz. 15.30
Kurs doskonalący - warsztaty praktyczne*(wymagany formularz zgłoszeniowy)
NAGŁE STANY CHIRURGICZNE U DZIECI
Kierownik naukowy dr n.med. Ludwik Stołtny
Koordynator warsztatów praktycznych dr Janusz Michalak
szczegóły
______________________________________________________________________________________________


30.03.2016  (środa) godz. 17.00
Kurs doskonalący
JAK ZAISTNIEĆ W EUROPEJSKIM MEDYCZNYM TOWARZYSTWIE NAUKOWYM.
Warsztaty poprowadzi dr Joanna Ortoli
szczegóły
______________________________________________________________________________________________

02.04.2016 (sobota) godz.10.30
Konferencja interdyscyplinarna
ZABURZENIA KRZEPNIĘCIA I KRWOTOKI W ZABIEGOWYCH DZIEDZINACH MEDYCYNY
Kierownik naukowy Prof. dr hab.n.med. Hanna Misiołek
szczegóły
______________________________________________________________________________________________
05.04.2016 (wtorek) godz.16.00 - ZMIANA TERMINU NA 16.03.2016 (środa) godz. 16.00
Kurs doskonalący
PACJENT NEUROLOGICZNY W SOR I IZBIE PRZYJĘĆ.
(Kurs jest przeznaczony dla młodych lekarzy rozpoczynających pracę zawodową i dyżurujących w SOR. Ma dać podstawy do bezpiecznej pracy i dokładnej diagnostyki stanów pogorszenia zdrowia.)
Wykład poprowadzi dr Kamila Malinowska
______________________________________________________________________________________________

05.04.2016 (wtorek) godz.16.00 (uwaga: zmiana terminu z 16.03.2016 (środa) godz.16.00)
Kurs doskonalący
ZAOPATRYWANIE W RAMACH CHIRURGII DZIECIĘCEJ W WARUNKACH SOR I IZBY PRZYJĘĆ.
(Kurs jest przeznaczony dla młodych lekarzy rozpoczynających pracę zawodową i dyżurujących w SOR. Ma dać podstawy do bezpiecznej pracy i dokładnej diagnostyki stanów pogorszenia zdrowia.)
Wykład poprowadzi dr Patrycja Starzak

______________________________________________________________________________________________

06.04.2016 środa) godz. 15.30
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
ROZMOWA Z PACJENTEM TERMINALNYM
Szkolenie poprowadzi dr hab. n.hum. Prof. UŚ Alicja Gałązka
______________________________________________________________________________________________
11.04.2016 (poniedziałek) godz. 15.30
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA DOROSŁYCH WEDŁUG AKTUALNYCH EUROPEJSKICH WYTYCZNYCH

Kierownik naukowy Prof. dr hab.n.med. Hanna Misiołek
Koordynator warsztatów praktycznych dr Janusz Michalak
szczegóły
_____________________________________________________________________________________________
12.04.2016 (wtorek) godz.16.00
Kurs doskonalący
PACJENT PEDIATRYCZNY W SOR I IZBIE PRZYJĘĆ.
(Kurs jest przeznaczony dla młodych lekarzy rozpoczynających pracę zawodową i dyżurujących w SOR. Ma dać podstawy do bezpiecznej pracy i dokładnej diagnostyki stanów pogorszenia zdrowia.)
Wykład poprowadzi dr Barbara Kunsdorf-Bochnia
______________________________________________________________________________________________

13.04.2016 (środa) godz.16.00
Kurs doskonalący
PACJENT INTERNISTYCZNY W SOR I IZBIE PRZYJĘĆ
Część 2.
(Kurs jest przeznaczony dla młodych lekarzy rozpoczynających pracę zawodową i dyżurujących w SOR. Ma dać podstawy do bezpiecznej pracy i dokładnej diagnostyki stanów pogorszenia zdrowia.)
Wykład poprowadzi dr Karol Holona
______________________________________________________________________________________________

14.04.2016 (czwartek) godz.15.00
Konferencja
NIEWYDOLNOŚĆ SERCA JAKO SCHORZENIE INTERDYSCYPLINARNE
Kierownik naukowy Prof. dr hab.n.med. Krzysztof S. Gołba
_____________________________________________________________________________________________

15.04.2016  (piątek) godz. 16.00
Kurs doskonalący
SKUTECZNE NAUCZANIE W MEDYCYNIE W OPARCIU O MIĘDZYNARODOWE STANDARDY. CZ.1.

Warsztaty poprowadzi dr Joanna Ortoli
szczegóły
______________________________________________________________________________________________
18.04.2016  (poniedziałek) godz. 15.30 - BRAK MIEJSC
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA JAMY BRZUSZNEJ W TEORII I PRAKTYCE – KURS PODSTAWOWY
Kierownik naukowy dr Marek Potempa
szczegóły
______________________________________________________________________________________________
19.04.2016 (wtorek) godz. 15.30 - BRAK MIEJSC
Kurs doskonalący - warsztaty praktyczne* (wymagany formularz zgłoszeniowy)
NAGŁE STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA U DZIECI
Kierownik naukowy dr n.med. Ludwik Stołtny
Koordynator warsztatów praktycznych dr Janusz Michalak
szczegóły
______________________________________________________________________________________________

25.04.2016  (poniedziałek) godz. 16.00
Kurs doskonalący
PACJENT, KTÓRY DUŻO WIE.
Warsztaty poprowadzi dr Joanna Ortoli
szczegóły
______________________________________________________________________________________________
28.04.2016  (czwartek) godz. 15.30
Kurs doskonalący
RESUSCYTACJA NOWORODKÓW PO ZMIANACH W EUROPEJSKICH WYTYCZNYCH.
(warsztaty przygotowane dla lekarzy, którzy wcześniej uczestniczyli w kursach z RKO noworodków)
Kierownik naukowy dr hab. n. med. Iwona Maruniak-Chudek
Koordynator warsztatów praktycznych dr Janusz Michalak

szczegóły
______________________________________________________________________________________________

20.05.2016 (piątek) godz. 15.30
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
PERSWAZJA I MANIPULACJA – JAK REAGOWAĆ I RADZIĆ SOBIE Z ZACHOWANIAMI MANIPULACYJNYMI W PRACY LEKARZA
Szkolenie poprowadzi dr hab. n.hum. Prof. UŚ Alicja Gałązka
______________________________________________________________________________________________
10.05.2016  (wtorek) godz. 15.30
Kurs doskonalący
RESUSCYTACJA NOWORODKÓW PO ZMIANACH W EUROPEJSKICH WYTYCZNYCH.
(warsztaty przygotowane dla lekarzy, którzy wcześniej uczestniczyli w kursach z RKO noworodków)
Kierownik naukowy dr hab. n. med. Iwona Maruniak-Chudek
Koordynator warsztatów praktycznych dr Janusz Michalak

szczegóły
______________________________________________________________________________________________
12.05.2016 (czwartek) godz. 15.30
Kurs doskonalący - warsztaty praktyczne* (wymagany formularz zgłoszeniowy)
NAGŁE STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA Z PRZYCZYN SERCOWO-NACZYNIOWYCH
Kierownik naukowy dr n.med. Wojciech Rychlik
Koordynator warsztatów praktycznych dr Janusz Michalak
szczegóły
_____________________________________________________________________________________________

18.05.2016  (środa) godz. 16.00
Kurs doskonalący (wymagany formularz zgłoszeniowy)
MOBBING W PRACY LEKARZA
Szkolenie poprowadzi dr hab. n.hum. Prof. UŚ Alicja Gałązka
______________________________________________________________________________________________

24.05.2016  (wtorek) godz. 16.00
Kurs doskonalący 
POSTĘPOWANIE PRZY PODEJRZENIU UDARU I LECZENIE FAZY OSTREJ.
Kierownik naukowy dr n.med. Anetta Lasek-Bal
______________________________________________________________________________________________
31.05.2016 (wtorek) godz. 15.30
Kurs doskonalący - warsztaty praktyczne* (wymagany formularz zgłoszeniowy)
NAGŁE STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA U DZIECI
Kierownik naukowy dr n.med. Ludwik Stołtny
Koordynator warsztatów praktycznych dr Janusz Michalak
szczegóły
______________________________________________________________________________________________
02.06.2016 (czwartek) godz. 15.30
Kurs doskonalący - warsztaty praktyczne*(wymagany formularz zgłoszeniowy)
NAGŁE STANY CHIRURGICZNE U DZIECI
Kierownik naukowy dr n.med. Ludwik Stołtny
Koordynator warsztatów praktycznych dr Janusz Michalak
szczegóły
______________________________________________________________________________________________

06.06.2016  (czwartek) godz. 16.00
Kurs doskonalący
SKUTECZNE NAUCZANIE W MEDYCYNIE W OPARCIU O MIĘDZYNARODOWE STANDARDY. CZ.2.
Warsztaty poprowadzi dr Joanna Ortoli
szczegóły
______________________________________________________________________________________________
27.06.2016  (poniedziałek) godz. 15.30
Kurs doskonalący
RESUSCYTACJA NOWORODKÓW PO ZMIANACH W EUROPEJSKICH WYTYCZNYCH.
(warsztaty przygotowane dla lekarzy, którzy wcześniej uczestniczyli w kursach z RKO noworodków)
Kierownik naukowy dr hab. n. med. Iwona Maruniak-Chudek
Koordynator warsztatów praktycznych dr Janusz Michalak
szczegóły
______________________________________________________________________________________________
 

Kursy dostępne dla wszystkich zainteresowanych członków ŚIL. Liczba miejsc ograniczona możliwościami technicznymi sali wykładowej – zachęcamy do wstępnego zgłaszania zamiaru uczestnictwa. O udziale w szkoleniu decyduje moment przybycia do SIL. Możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego zdobycie punktów edukacyjnych.

*Za udział w warsztatach praktycznych uczestnik ponosi koszt materiałów zużywalnych i potwierdza swój udział wypełniając poniżej zamieszczony formularz zgłoszeniowy. Dodatkowe informacje dostępne pod numerem telefonu: 32 604-42-25 lub oraz drogą elektroniczną: kursy@izba-lekarska.org.pl

Kursy i konferencje odbędą się w Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a.
Uczestnik otrzymuje punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. Nr 231 poz. 2326).
Zgłoszenia można przesyłać elektronicznie na formularzu zgłoszeniowym umieszczonym poniżej lub telefonicznie pod numerem telefonu 32 60 44 225.  
 


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  ON-LINE

Załączniki

Wybierz pozycję

elektronik sigara ukash - elektrikli sigara