Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
IV ŚLĄSKA KONFERENCJA MEDYCZNO-PRAWNA (I cz.)
BIP
Komisja stomatologiczna
ProMedico
AAA

Wykonywania zawoduLekarz, lekarz dentysta ubiegający się o ograniczone prawo wykonywania zawodu powinien złożyć Wniosek W-1, dwa zdjęcia formatu legitymacyjnego oraz załączyć dokumenty wyszczególnione na wniosku.

Lekarz, lekarz dentysta ubiegający się o prawo wykonywania zawodu po ukończeniu stażu podyplomowego powinien złożyć Wniosek W-2 wraz z wyszczególnionymi załącznikami oraz ankietą "ocena stażu podyplomowego" i jednym zdjęciem legitymacyjnym lub dowodowym oraz jednym zdjęciem biometrycznym. Do wniosku należy dołączyć również kserokopię świadectwa pierwszego zdanego egzaminu końcowego (oryginał do wglądu)

Lekarz, lekarz dentysta ubiegający się o prawo wykonywania zawodu z związku z wymianą dokumentu powinien złożyć Wniosek W-5 oraz załączyć dokumenty wyszczególnione na wniosku.

PRZENIESIENIE SIĘ lekarza do izby na obszarze, której zamierza wykonywać zawód następuje na jego wniosek.
Lekarz, lekarz dentysta posiadający nowe prawo wykonywania zawodu ubiegający się o przeniesienie i wpisanie na listę członków ŚIL powinien złożyć Wniosek W-3 wraz z załącznikami wyszczególnionymi na wniosku

Lekarz, lekarz dentysta posiadający stare prawo wykonywania zawodu ubiegający się o przeniesienie, wpisanie na listę członków ŚIL oraz wydanie nowego prawa wykonywania zawodu powinien złożyć Wniosek W-3a oraz dołączyć wyszczególnione tam dokumenty.

LEKARZ, LEKARZ DENTYSTA, KTÓRY WYKONYWAŁ ZAWÓD ZA GRANICĄ, a zamierza podjąć wykonywanie zawodu na terenie RP powinien zgłosić się do właściwej terytorialnie izby oraz złożyć następujące dokumenty:

Prawo wykonywania zawodu
Świadectwo pracy bądź zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie w charakterze lekarza za granicą (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego)
Zaświadczenie o niekaralności zawodowej w kraju gdzie ostatnio wykonywał zawód (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego)

Wyciąg z rejestru skazanych, wydany w państwie gdzie ostatnio lekarz wykonywał zawód (tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego)
 

LEKARZ, LEKARZ DENTYSTA CUDZOZIEMIEC, który ubiega się o prawo wykonywania zawodu powinien dodatkowo przedstawić:

Opinie zawodową
Opinię przewodniczącego delegatury
Zobowiązanie zakładu pracy do zatrudnienia cudzoziemca lub skierowanie z MZ do odbycia stażu podyplomowego lub specjalizacji
Zezwolenie na pojęcie pracy wydane przez właściwego starostę powiatowego lub urząd pracy (dotyczy cudzoziemców, którzy nie posiadają karty stałego pobytu)

Jednocześnie przypominamy, że dotychczasowe prawa wykonywania zawodu utraciły ważność z dniem 31 grudnia 2002 r.

 Załączniki do tej informacji:


Załączniki