Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY - 26 KWIETNIA 2017
AAA

KOMISJA BIOETYCZNA 

Przewodniczący: Krystyn Sosada

Z-ca Przewodniczącego: Kazimierz Zgryzek

Członkowie: Czesława Brylak-Kozdraś, Jan Cieślicki, Ewa Grzesiak-Kubica, Antoni Hrycek, Andrzej Kiepas, Edyta Machura, Izabela Majewska,Władysław Nasiłowski, Wanda Romaniuk, Grażyna Sobol-Milejska, Bożena Szyguła-Jurkiewicz, Marta Tanasiewicz, Jarosław Wolski,


Sekretariat Komisji - Maria Nawrot

tel. 32 60 44 270  mail: bioetyka@izba-lekarska.org.pl


Komisja Bioetyczna wydaje opinie w sprawach projektów:
- badań klinicznych produktów leczniczych
- badań klinicznych wyrobów medycznych
- eksperymentów medycznych

Osoba lub inny podmiot zamierzająca przeprowadzić projekt badawczy, składa do Komisji Bioetycznej przy Śląskiej Izbie Lekarskiej wniosek zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi.
 
Opłaty za czynności Komisji Bioetycznej przy Śląskiej Izbie Lekarskiej reguluje  Uchwała Nr 5/2015 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 18 lutego 2015 r. (Załącznik poniżej)


Wpłaty należy dokonywać na konto Śląskiej Izby Lekarskiej ul. Grażyńskiego 49a, 40-126 Katowice.

Dla przelewów krajowych nr konta: PKO BP O/Katowice: 74 1020 2313 0000 3002 0024 0283

Dla przelewów zagranicznych: KOD BIC (SWIFT) : BPKOPLPW oraz numer IBAN: PL 74 1020 2313 0000 3002 0024 0283.


 

 


Załączniki