Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
BIP
Komisja stomatologiczna
ProMedico
AAA

Eksperymentu medycznegoOsoba lub inny podmiot zamierzający przeprowadzić badanie kliniczne - eksperyment medyczny składa do komisji bioetycznej przy Śląskiej Izbie Lekarskiej wniosek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
Przewodniczący komisji bioetycznej, po zapoznaniu się z dokumentacją, wyznacza członków komisji, bądź powołuje innych ekspertów do przygotowania projektu opinii.
W posiedzeniu komisji bioetycznej, na którym omawiany jest projekt opinii, uczestniczy podmiot zamierzający przeprowadzić badanie kliniczne - eksperyment medyczny w celu prezentacji projektu i udzielania wyjaśnień.
Komisja bioetyczna może wyrazić stanowisko w sprawie uzupełnienia opiniowanego projektu o dodatkowe warunki dopuszczające jego przeprowadzenie.
Komisja bioetyczna podejmuje uchwałę wyrażającą opinię w drodze głosowania tajnego.
Komisja bioetyczna wyraża opinię nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji eksperymentu.
Postępowanie w sprawie wyrażenia opinii jest poufne.
Od wydanej uchwały, podmiot zamierzający przeprowadzić projekt badawczy, kierownik zakładu opieki zdrowotnej, w którym ma być on przeprowadzony oraz komisja bioetyczna właściwa dla ośrodka, który ma uczestniczyć w wieloośrodkowym projektem badawczym, mogą wnieść odwołanie do Odwoławczej Komisji Bioetycznej przy Ministrze Zdrowia, za pośrednictwem Komisji Bioetycznej przy Śląskiej Izbie Lekarskiej w Katowicach, w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały.

Opłaty za czynności Komisji Bioetycznej przy Śląskiej Izbie Lekarskiej reguluje uchwała nr 49/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 13 listopada 2013 r. (Załącznik poniżej)


Załączniki