Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA GRATULACJI DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW, KTÓRZY UZYSKALI TYTUŁ SPECJALISTY (29.10.2018 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA GRATULACJI DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW, KTÓRZY UZYSKALI TYTUŁ SPECJALISTY (29.10.2018 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA GRATULACJI DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW, KTÓRZY UZYSKALI TYTUŁ SPECJALISTY (29.10.2018 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA GRATULACJI DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW, KTÓRZY UZYSKALI TYTUŁ SPECJALISTY (29.10.2018 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA GRATULACJI DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW, KTÓRZY UZYSKALI TYTUŁ SPECJALISTY (29.10.2018 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA GRATULACJI DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW, KTÓRZY UZYSKALI TYTUŁ SPECJALISTY (29.10.2018 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA GRATULACJI DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW, KTÓRZY UZYSKALI TYTUŁ SPECJALISTY (29.10.2018 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA GRATULACJI DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW, KTÓRZY UZYSKALI TYTUŁ SPECJALISTY (29.10.2018 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA GRATULACJI DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW, KTÓRZY UZYSKALI TYTUŁ SPECJALISTY (29.10.2018 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA GRATULACJI DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW, KTÓRZY UZYSKALI TYTUŁ SPECJALISTY (29.10.2018 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA GRATULACJI DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW, KTÓRZY UZYSKALI TYTUŁ SPECJALISTY (29.10.2018 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA GRATULACJI DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW, KTÓRZY UZYSKALI TYTUŁ SPECJALISTY (29.10.2018 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA GRATULACJI DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW, KTÓRZY UZYSKALI TYTUŁ SPECJALISTY (29.10.2018 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA GRATULACJI DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW, KTÓRZY UZYSKALI TYTUŁ SPECJALISTY (29.10.2018 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA GRATULACJI DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW, KTÓRZY UZYSKALI TYTUŁ SPECJALISTY (29.10.2018 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA GRATULACJI DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW, KTÓRZY UZYSKALI TYTUŁ SPECJALISTY (29.10.2018 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA GRATULACJI DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW, KTÓRZY UZYSKALI TYTUŁ SPECJALISTY (29.10.2018 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA GRATULACJI DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW, KTÓRZY UZYSKALI TYTUŁ SPECJALISTY (29.10.2018 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA GRATULACJI DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW, KTÓRZY UZYSKALI TYTUŁ SPECJALISTY (29.10.2018 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA GRATULACJI DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW, KTÓRZY UZYSKALI TYTUŁ SPECJALISTY (29.10.2018 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA GRATULACJI DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW, KTÓRZY UZYSKALI TYTUŁ SPECJALISTY (29.10.2018 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA GRATULACJI DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW, KTÓRZY UZYSKALI TYTUŁ SPECJALISTY (29.10.2018 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA GRATULACJI DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW, KTÓRZY UZYSKALI TYTUŁ SPECJALISTY (29.10.2018 r.)
AAA

MULTIKARNETY OK SYSTEM 

 

   

PAKIETY SPORTOWE OK SYSTEM
DOSTĘPNE DLA LEKARZY

ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

 

 


Zapisy wyłącznie dla lekarzy Śląskiej Izby Lekarskiej

odbywają się bezpośrednio na stronie Ok System:

(kliknięcie w poniższy link jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia,

że jest się członkiem/pracownikiem Śląskiej Izby Lekarskiej)


https://pakietyoksystem.pl/sil

kod dostępu do strony: silok2018

 

Uwaga!

 

Aby mieć karnet na dany miesiąc, trzeba się zapisać do 20 dnia miesiąca poprzedzającego.

Abonament obowiązuje na minimum 3 miesiące.
Rezygnacja przed upływem tego okresu nie jest możliwa.
Rezygnacji można dokonać najwcześniej w 3 miesiącu trwania abonamentu,
między 1 a 20 dniem miesiąca.

Osoby towarzyszące i dzieci mogą zrezygnować w każdym miesiącu ze skutkiem na miesiąc kolejny.
Po upływie okresu abonamentowego pakiety będą automatycznie odnawiane na kolejny miesiąc.
Abonament opłacany jest metodą płatności cyklicznej
(opłata za pakiet będzie comiesięcznie pobierana z podanej przez Ciebie karty).

 

Uwaga: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OK System Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-676), ul. Postępu 14 (dalej jako „OK System”), który przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu wykonania umowy - realizacji programu MULTIPAKIET, w tym korzystania z karty sportowej w ramach programu MULTIPAKIET, na podstawie zgody oraz prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na realizacji umowy w tym dochodzeniu roszczeń oraz prowadzeniu marketingu bezpośredniego.

2. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy OK System Polska S.A., pracodawca, obiekty sportowe, podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne, telekomunikacyjne, prawne, drukarskie.

3. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy MULTIPAKIET, rozliczenia Umowy, przedawnienia roszczeń.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- wniesienia skargi do GIODO z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2, a od 25 maja 2018 r. do zastępującego go Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku rejestracji konta w serwisie OK System jest konieczne dla realizacji usług określonych w umowie.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

ŚIL  DOFINANSOWUJE ZAKUP KARNETÓW OK SYSTEM

 

Uchwałą Prezydium ORL zostały wprowadzone dopłaty do oferowanych karnetów OK System  w wysokości 30% i  dodatkowo 50% dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny Lekarskiej.

Lekarz ŚIL chcący otrzymać wypłatę kwoty dofinansowania 
składa osobiście w biurze ŚIL (pokój 303) - do dnia 10 grudnia 2018 r. "Wniosek o dofinansowanie zakupionych karnetów OK System" (dostępny w załącznikach poniżej) wraz z potwierdzeniami wpłat za karnety obowiązujące od stycznia do grudnia 2018 r. (W celu przyjęcia i rozpatrzenia wniosku z należytą starannością, zachowania bezpieczeństwa danych oraz weryfikacji osoby składającej wniosek - nie ma możliwości składania wniosków elektronicznie)


W związku z dofinansowaniem Śląska Izba Lekarska zobowiązana jest wystawić PIT-8c.

(W przypadku zwrotu pieniędzy w 2017 r. PIT-8c będzie wystawiony do końca lutego 2018 r. w przypadku zwrotu pieniędzy w 2018 r. PIT-8c zostanie wystawiony do końca lutego 2019 r.) 

Warunkiem zwrotu dofinansowania są uregulowane składki lekarskie.

 

Podane kwoty w złotych brutto

go FIT
https://www.oksystem.pl/oferta/firmowy/gofit?mtype=list
pod tym linkiem można sprawdzić wszystkie obiekty i usługi w karnecie go FIT wybierając województwo i miasto lub konkretną usługę np. basen.

FIT & more
https://www.oksystem.pl/oferta/firmowy/fit-and-more?mtype=list
pod tym linkiem można sprawdzić wszystkie obiekty i usługi w karnecie FIT&MORE wybierając województwo i miasto lub konkretną usługę np. basen.

 

W przypadku niejasności i problemów na pytania odpowie:

Rafał Kiełkowski
tel. 668 266 183
www@izba-lekarska.org.pl

 


Załączniki