Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
AAA

OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE 

 Obowiązki statystyczno–sprawozdawcze w zakresie zdrowia i ochrony zdrowia

za rok 2018

 

Ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1068 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (załącznik do rozporządzenia -  Dz. U. z roku 2016, poz. 1426 z późn. zm. - w części „zdrowie i ochrona zdrowia”) nakłada na podmioty wykonujące działalność leczniczą obowiązki w zakresie sporządzania i przekazywania sprawozdań statystycznych, w tym sprawozdań o symbolu MZ.

W związku z powyższym, Wydział Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, jako podmiot odpowiedzialny za działania w sferze sprawozdawczości statystycznej prowadzonej przez Ministra Zdrowia w zakresie zdrowia i ochrony zdrowia na terenie województwa śląskiego, prosi o sporządzenie wybranych sprawozdań odpowiadających rodzajowi prowadzonej działalności przez podmioty wykonujące działalność leczniczą.

Platformą informatyczną służącą do wprowadzania i przekazywania danych ze sprawozdań MZ jest System Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ). System  jest dostępny na stronie internetowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html

Poszczególne etapy pozwalające na rejestrację użytkownika oraz pracę w ww. systemie, zostały opisane i umieszczone na stronach internetowych:

Formularze sprawozdawcze dostępne są na stronie internetowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie: https://www.csioz.gov.pl/statystyka/formularze/ oraz  Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach: http://www.katowice.uw.gov.pl/usluga/zdrowie-instytucje/formularze-mz

Ważne! Przy pierwszym logowaniu w okresie sprawozdawczym w SSOZ użytkownik
z danego podmiotu wypełnia ankietę, w której wskazuje poprzez zaznaczenie właściwych odpowiedzi  - aktualny zakres prowadzonej działalności. Prawidłowe wypełnienie ankiety jest podstawą przypisania w systemie dla danego podmiotu sprawozdań MZ, odpowiadających rodzajowi prowadzonej działalności.

 

Obowiązujące sprawozdania do przekazania do Wydziału Zdrowia ŚUW :

 • MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej (podstawowej i specjalistycznej); termin przekazania wypełnionego sprawozdania upływa 30 marca 2019 r. (tel. 32 20 77 605; knapike@katowice.uw.gov.pl; gnielkap@katowice.uw.gov.pl),

Uwaga. Sprawozdanie dotyczy działalności i pracujących w podstawowej i  specjalistycznej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej. W związku w potrzebą stabilizacji systemu rejestracji zachorowalności i chorobowości z powodu wybranych schorzeń, w sytuacji znaczących zmian w liczbie leczonych według rozpoznań w porównaniu do lat ubiegłych, proszę o pisemne podanie powodów tych zmian.

Sprawozdanie MZ-11 sporządzają podmioty udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych na podstawie kontraktów z NFZ, w tym również praktyki pielęgniarek i położnych mające kontrakty na opiekę profilaktyczną nad dziećmi  do lat 3. Zakres danych wykazywanych w sprawozdaniu zależy od zakresu działalności zakładu podmiotu leczniczego.

 • MZ-13 – roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc; termin przekazania wypełnionego sprawozdania upływa 16 lutego 2019 r. (tel. 32 20 77 604,
  smialekm@katowice.uw.gov.pl)
 • MZ-14 – roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej;  termin przekazania wypełnionego sprawozdania upływa 1 marca 2019 r. (tel.32 20 77 604, fularskir@katowice.uw.gov.pl )
 • MZ-15 - roczne sprawozdanie z działalności lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych; termin przekazania wypełnionego sprawozdania upływa 28 lutego 2019 r. (tel.32 20 77 605, medreckia@katowice.uw.gov.pl ) .
 • MZ-19 – roczne sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/domowego; termin przekazania wypełnionego sprawozdania upływa 15 lutego 2019 r. (tel. 32 20 77 605, medreckia@katowice.uw.gov.pl).
 • MZ-24 - roczne sprawozdanie o ambulatoryjnym dokonywaniu przerywania ciąży; termin przekazania wypełnionego sprawozdania upływa 15 lutego 2019 r. (tel. 32 20 77 604, smialekm@katowice.uw.gov.pl).
 • MZ-29 – sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego, termin przekazania wypełnionego sprawozdania upływa 15 lutego 2019 r. (tel. 32 20 77 605, cembrzynskaa@katowice.uw.gov.pl ).
 • MZ-29 A – sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej; termin przekazania wypełnionego sprawozdania upływa 15 lutego 2019 r. (tel. 32 20 77 604, smialekm@katowice.uw.gov.pl).
 • MZ-30 – roczne sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej; termin przekazania wypełnionego sprawozdania upływa 15 lutego 2019 r. (tel. 32 20 77 604, fularskir@katowice.uw.gov.pl).
 • MZ-88 – roczne sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą; termin przekazania wypełnionego sprawozdania upływa 1 marca 2019 r.
  (tel. 32 20 77 656, 32 20 77 602, piturai@katowice.uw.gov.pl, kowalskad@katowice.uw.gov.pl, sobczykw@katowice.uw.gov.pl ).
 • MZ-89 – roczne sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą; termin przekazania wypełnionego sprawozdania upływa 1 marca 2019 r. (tel. 32 20 77 602, 32 20 70 656, piturai@katowice.uw.gov.pl, sobczykw@katowice.uw.gov.pl, kowalskad@katowice.uw.gov.pl ).

 

 

Przekazywanie danych w formie elektronicznej (obowiązkowo dla wszystkich podmiotów) następuje poprzez system: System Statystyki w Ochronie Zdrowia: https://ssoz.csioz.gov.pl

Sprawozdań typu MZ nie wypełniają praktyki zawodowe świadczące usługi wyłącznie  
w zakładzie podmiotu leczniczego.


Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące sprawozdań proszę kierować do Oddziału Analiz i Statystyki Medycznej w Wydziale Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego –  tel. (32) 20 77 656,  20 77 602, 20 77 603, 20 77 604, 20 77 605; fax:  32 20 77 924 lub na adres poczty internetowej pracowników Oddziału Analiz i Statystyki Medycznej. Informacje dotyczące obowiązków statystyczno-sprawozdawczych, w tym formularze sprawozdań MZ  do pobrania dostępne są na stronie internetowej:

 

Osobom zarządzającym podmiotami, pragnę zwrócić uwagę, że prawny obowiązek udziału w badaniach statystycznych wynika z przepisów ustawy dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.1068 z późn. zm.) -  art. 57 wymienionej ustawy mówi: „Kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym podlega grzywnie”. Również nierzetelne lub nieterminowe wykonywanie obowiązków sprawozdawczych związane jest ze stosowaniem sankcji, wynikających z cytowanej ustawy.

 

 

 


 Inne obowiązki sprawozdawcze poniżej w załączniku.

 

Załączniki