Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
NIEZBĘDNE DLA ZDROWIA
AAA

SERWIS PRAWO I ZDROWIESzanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy
 
W trosce o zapewnienie całodobowej pomocy prawnej członkom Śląskiej Izby Lekarskiej podjęto decyzję o zawarciu z Wolters Kluwer S.A. umowy, na mocy której członkowie Śląskiej Izby Lekarskiej – lekarze i lekarze dentyści – uzyskują dostęp do „Serwisu Prawo i Zdrowie Platinum” on-line, rozszerzonego o moduł dodatkowy „Navigator Ochrona Zdrowia” on-line.
 
Serwis Prawo Zdrowie Platinum zawiera omówienia wielu tematów związanych z prawem medycznym, w tym takich zagadnień jak:
• zakres i rodzaje prowadzonych badań lekarskich i zabiegów medycznych;
• postępowanie w sytuacji występowania chorób zakaźnych i zakażeń;
• prowadzenie, przetwarzanie i archiwizacja dokumentacji medycznej;
• czas pracy w placówkach medycznych;
• udzielanie świadczeń z zakresu medycyny pracy;
• odpowiedzialność prawna świadczeniodawców;
• prawa i obowiązki pacjentów;
• warunki sanitarne i fachowe w placówkach medycznych;
• udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
• formy prawne zatrudnienia personelu medycznego;
• organizacja i funkcjonowanie podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
• aspekty prawne ratownictwa medycznego;
• praktyczne aspekty zarządzania placówką medyczną;
• zasady wykonywania zawodów medycznych;
• prawo farmaceutyczne;
• prawo transplantacyjne;
• prawo zamówień publicznych;

Serwis Prawo i Zdrowie Platinum zawiera odpowiedzi na pytania wcześniej zadawane .W przypadku pytań i wątpliwości, na które lekarz nie znalazł odpowiedzi lub wyjaśnień w Serwisie, ma on możliwość zwrócenia się o ich otrzymanie do eksperta współpracującego z Serwisem. Odpowiedzi udzielane są w terminie maksymalnie 7 dni roboczych, a informacja o odpowiedzi jest wysyłana na podany przez lekarza adres e-mail.
Szczegółowa informacja o możliwościach Serwisu oraz zasadach korzystania zawarta jest w prezentacjach znajdujących się w załącznikach.


Jacek Kozakiewicz
 

 


FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY


Załączniki