Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ LEKARZOM W CELU ODBYCIA STAŻU PODYPLOMOWEGO (10.09.2019 r.)
AAA

STANOWISKO PREZYDIUM ORL

data: czwartek, 30 kwiecień 2015

STANOWISKO
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 29 kwietnia 2015r.

w sprawie zapewnienia właściwych warunków pracy i płacy lekarzy i lekarzy dentystów


Ważnymi ustawowymi zadaniami samorządu lekarskiego są ustanawianie zasad etyki lekarskiej i dbanie o ich przestrzeganie, sprawowanie pieczy nad należytym i sumiennym   wykonywaniem zawodu lekarza, zapewnienie lekarzom możliwości doskonalenia zawodowego,  a także podejmowanie działań na rzecz właściwych warunków pracy i godnej płacy. Ustalanie  warunków pracy i płacy, które nie jest zależne bezpośrednio od samorządu zawodowego,  powinno zapewniać bezpieczeństwo pacjentom i lekarzom, a także ich najbliższym.

Samorząd lekarski należy do bardzo nielicznych organizacji upominających się permanentnie o zapewnienie lekarzom właściwych warunków pracy i płacy, niestety ciągle bez zadowalających środowisko lekarskie efektów.

Konsekwencją braku perspektywicznej polityki zdrowotnej w Polsce w ostatnich kilkunastu latach jest m.in. obecna liczba praktykujących lekarzy w relacji do liczby mieszkańców, plasująca nasz kraj na  końcowym miejscu w Europie, przy jednoczesnym starzeniu się kadry lekarskiej w  wielu specjalnościach. W tej sytuacji wprowadzenie obowiązku przestrzegania obligatoryjnie ustanowionego maksymalnego łącznego czasu udzielania świadczeń spowodowałoby załamanie ochrony zdrowia w Polsce. Świadomość tego faktu była też z pewnością powodem przyjęcia przez polskie władze własnej modyfikacji Dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dot. czasu pracy, ciągle jeszcze obowiązującej.

Przy niewystarczającej liczbie lekarzy a także przy braku odpowiedniej wielkości środków finansowych w dyspozycji większości pracodawców, wymusza się na lekarzach podejmowanie i wykonywanie dodatkowej pracy, na warunkach odbiegających często od przyjętych za standardowe i za niegodne tej pracy wynagrodzenie, zwłaszcza w odniesieniu do stawki godzinowej. Przyjmowanie pomimo tego przez lekarzy dodatkowych obowiązków jest wyrazem ich troski o zapewnienie pomocy każdemu potrzebującemu pacjentowi, jest także często wymuszone sytuacją materialną ich samych i im bliskich. Prezydium ORL jest  przekonane, że członkowie ŚIL wykonują swój zawód w pełni profesjonalnie i w miarę posiadanych możliwości czynią wszystko w celu poprawy zdrowia i ratowania życia oddanych im pod opiekę pacjentów, przestrzegając w swoim postępowaniu obowiązującego prawa, pamiętając równocześnie o dbałości o należne bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Obecne warunki pracy i płacy zdecydowanej większości lekarzy sprzyjają pojawianiu się sytuacji będących zagrożeniem dla właściwego wykonywania zawodu z łatwymi do przewidzenia konsekwencjami.         

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach ponownie podkreśla, że na każdym etapie organizacji ochrony zdrowia i udzielania świadczeń medycznych konieczne są ze  strony decydentów kompleksowe działania zapewniające niezbędne warunki dla realizacji zadań, m.in. zawartych w koszyku świadczeń gwarantowanych, w zgodzie z obowiązującym prawem, dobrem pacjentów, etyką lekarską, poszanowaniem godności zawodu lekarza, także poprzez zagwarantowanie właściwych warunków pracy i płacy. Prezydium ORL stanowczo sprzeciwia się przerzucaniu odpowiedzialności za błędy polityki zdrowotnej na lekarzy i innych fachowych pracowników medycznych.

 
                                Sekretarz                                                                                                          Prezes
                 Okręgowej Rady Lekarskiej                                                                          Okręgowej Rady Lekarskiej

                           Krystian Frey                                                                                              Jacek Kozakiewicz