Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
AAA

SKŁADKI WRACAJĄ DO LEKARZY - PIERWSZY RAZ W HISTORII SAMORZĄDU LEKARSKIEGO.

data: poniedziałek, 27 czerwiec 2016

1 lipca 2016 roku na koncie każdego lekarza i lekarza dentysty, członka Śląskiej Izby Lekarskiej, pojawiła się kwota 180 zł, którą może dysponować. Osoby wpisane na listę członków ŚIL po 1 stycznia 2015 roku mogą dysponować kwotą odpowiednio niższą odpowiadającą iloczynowi 10 zł i ilości miesięcy ich członkostwa. Co miesiąc pula będzie się powiększać o 10 zł. Zebrane środki mogą być wykorzystane na zakup lub prenumeratę medycznych czasopism, medycznej literatury fachowej oraz na pokrycie kosztów opłaty rejestracyjnej za udział w konferencjach naukowych, zjazdach, sympozjach, kongresach i innych zdarzeniach medycznych. W załączeniu Oświadczenie.

Skorzystanie z ww. formy wsparcia może nastąpić nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym, w miarę posiadanych na indywidualnym koncie środków

1. Członek ŚIL, zamierzający skorzystać z oferowanej przez ŚIL pomocy w zakresie realizacji doskonalenia zawodowego w formie prenumeraty medycznych czasopism bądź zakupu medycznej literatury fachowej, powinien zgłosić ten zamiar w dziale finansowo-księgowym tel.: 32 60-44-230, w celu potwierdzenia aktualnego stanu konta.

2. Całkowita cena zakupu prenumeraty medycznych czasopism, medycznej literatury fachowej przez lekarza nie może przekraczać salda widniejącego na koncie lekarza, potwierdzonego uprzednio przez dział finansowo-księgowy. W takim przypadku lekarz w terminie do 14 dni od dnia zakupu przedstawia w dziale finansowo-księgowym fakturę wystawioną na:

Śląska Izba Lekarska

Grażyńskiego 49 a

40-126 KATOWICE

NIP 634-10-07-704Dział finansowo-księgowy potwierdza prawidłowość wystawionej faktury, stan indywidualnego konta lekarza ubiegającego się o zwrot kosztów poniesionych na prenumeratę medycznych czasopism bądź zakup medycznej literatury fachowej i dokonuje wypłaty środków.

3. ŚIL sfinansuje opłatę rejestracyjną za udział lekarza w konferencjach naukowych, zjazdach, sympozjach, kongresach i innych zdarzeniach medycznych do wysokości dostępnego salda na podstawie zgłoszenia uczestnictwa przekazanego do działu finansowo-księgowego, który przekazuje środki finansowe na wskazane konto organizatora szkolenia. Faktura wystawiona na ŚIL nie może przekraczać kwoty pozostającej do dyspozycji zainteresowanego lekarza.

4. Warunkiem skorzystania ze środków finansowych w ramach programu jest złożenie  oświadczenia  według wzoru stanowiącego załącznik nr 1.


ATM

 

e-mail: sekretariat@izba-lekarska.org.pl

 

Załączniki