Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

SKŁADKI WRACAJĄ DO LEKARZY - PIERWSZY RAZ W HISTORII SAMORZĄDU LEKARSKIEGO.

data: poniedziałek, 27 czerwiec 2016

1 lipca 2016 roku na koncie każdego lekarza i lekarza dentysty, członka Śląskiej Izby Lekarskiej, pojawiła się kwota 180 zł, którą może dysponować. Osoby wpisane na listę członków ŚIL po 1 stycznia 2015 roku mogą dysponować kwotą odpowiednio niższą odpowiadającą iloczynowi 10 zł i ilości miesięcy ich członkostwa. Co miesiąc pula będzie się powiększać o 10 zł. Zebrane środki mogą być wykorzystane na zakup lub prenumeratę medycznych czasopism, medycznej literatury fachowej oraz na pokrycie kosztów opłaty rejestracyjnej za udział w konferencjach naukowych, zjazdach, sympozjach, kongresach i innych zdarzeniach medycznych. W załączeniu Oświadczenie.

Skorzystanie z ww. formy wsparcia może nastąpić nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym, w miarę posiadanych na indywidualnym koncie środków

1. Członek ŚIL, zamierzający skorzystać z oferowanej przez ŚIL pomocy w zakresie realizacji doskonalenia zawodowego w formie prenumeraty medycznych czasopism bądź zakupu medycznej literatury fachowej, powinien zgłosić ten zamiar w dziale finansowo-księgowym tel.: 32 60-44-230, w celu potwierdzenia aktualnego stanu konta.

2. Całkowita cena zakupu prenumeraty medycznych czasopism, medycznej literatury fachowej przez lekarza nie może przekraczać salda widniejącego na koncie lekarza, potwierdzonego uprzednio przez dział finansowo-księgowy. W takim przypadku lekarz w terminie do 14 dni od dnia zakupu przedstawia w dziale finansowo-księgowym fakturę wystawioną na:

Śląska Izba Lekarska

Grażyńskiego 49 a

40-126 KATOWICE

NIP 634-10-07-704Dział finansowo-księgowy potwierdza prawidłowość wystawionej faktury, stan indywidualnego konta lekarza ubiegającego się o zwrot kosztów poniesionych na prenumeratę medycznych czasopism bądź zakup medycznej literatury fachowej i dokonuje wypłaty środków.

3. ŚIL sfinansuje opłatę rejestracyjną za udział lekarza w konferencjach naukowych, zjazdach, sympozjach, kongresach i innych zdarzeniach medycznych do wysokości dostępnego salda na podstawie zgłoszenia uczestnictwa przekazanego do działu finansowo-księgowego, który przekazuje środki finansowe na wskazane konto organizatora szkolenia. Faktura wystawiona na ŚIL nie może przekraczać kwoty pozostającej do dyspozycji zainteresowanego lekarza.

4. Warunkiem skorzystania ze środków finansowych w ramach programu jest złożenie  oświadczenia  według wzoru stanowiącego załącznik nr 1.


ATM

 

e-mail: sekretariat@izba-lekarska.org.pl

 

Załączniki