Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
30-LECIE ODRODZENIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO (21.09.2019 r.)
AAA

ADMINISTRATOR SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

data: wtorek, 05 listopad 2019

Śląska Izba Lekarska w Katowicach zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi w zakresie  Administratora systemów informatycznych. Do składania ofert zapraszamy osoby fizyczne lub podmioty prowadzące działalność gospodarczą (umowa cywilno-prawną, umowa o pracę lub outsourcing.)

 

Zakres obowiązków:

 • administracja siecią LAN, WLAN, WAN
 • administracja serwerowymi systemami komputerowymi
 • administracja systemami i aplikacjami wspomagającymi pracę systemów serwerowych
 • zarządzanie sprzętem serwerowym oraz urządzeniami zapewniającymi ciągłość pracy
 • opracowywanie i nadzorowanie nowych projektów sieciowych wraz z przygotowaniem dokumentacji
 • monitorowanie pracy urządzeń sieciowych
 • diagnostyka problemów, usuwanie awarii i usterek
 • współpraca przy przygotowaniu, wdrażaniu oraz respektowaniu przez pracowników dokumentacji ochrony danych osobowych
 • współpraca przy przeprowadzaniu okresowych sprawdzeń,
 • współpraca podczas przeprowadzania procesu analizy ryzyka
 • nadzór nad naprawą oraz likwidacją urządzeń komputerowych.
 • kontrola przeglądu i konserwacji systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych
 • zabezpieczenie systemów służących do przetwarzania danych osobowych przed działaniem oprogramowania złośliwego
 • dostosowanie systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych
  do wymogów RODO
 • zabezpieczenie pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe,
 • ochrona przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci publicznej

Wymagania:

 • praktyczna znajomości systemów operacyjnych Microsoft Windows Server, Linux
 • praktyczna znajomości technologii sieciowych TCP/IP, LAN/WLAN/WAN/VPN
 • praktyczna znajomość protokołów sieci LAN, WLAN,
 • praktyczna znajomość protokołów routingu,
 • praktyczna znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem systemów operacyjnych i sieci teleinformatycznych,
 • praktyczna znajomość/umiejętność obsługi routerów, przełączników, firewalli, firm Cisco, Juniper, Fortinet, Aruba
 • praktyczna znajomość zagadnień QoS,
 • praktyczna znajomość zagadnień monitoringu infrastruktury sieciowej,
 • praktyczna znajomość technologii i okablowania Ethernet (UTP i Fiber Optic) oraz zasad tworzenia połączeń w szafach krosowniczych,
 • wykształcenie inżynierskie informatyczne lub kierunki pokrewne
 • pięcioletnie doświadczenie jako administrator sieci LAN, WAN 
 • kilkuletnie doświadczenie jako administrator systemów firewall i VPN
 • wiedza z zakresu sieci bezprzewodowych i telefonii IP
 • umiejętność tworzenia skryptów oraz diagnostyki problemów sieciowych
 • dyspozycyjności, samodzielności, kreatywności
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom w niniejszym ZAPYTANIU OFERTOWYM oraz została uznana za najkorzystniejszą

 

Ofertę należy złożyć w Śląskiej Izbie Lekarskiej w Katowicach ul. Grażyńskiego 49a, w budynku siedziby Zamawiającego  nie później niż do 18.11.2019. z napisem lub tytułem: OFERTA NA: Pełnienie funkcji Administratora systemów informatycznych.

 

Zamawiający może odstąpić od postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podawania przyczyn.