Aktualności, wnioski, regulaminy

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej

 

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy

 Uprzejmie przypominam, że w dniach 13 kwietnia – 10 maja br. Okręgowa Komisja Wyborcza przyjmuje zgłoszenia kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy VIII Kadencji.
Z grona wybranych delegatów zjazd sprawozdawczo-wyborczy dokona wyboru organów samorządowych tj. Okręgową Radę Lekarską, Okręgowy Sąd Lekarski, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgową Komisję Rewizyjną, a także członków Okręgowej Komisji Wyborczej.
Kandydatury zgodnie z regulaminem wyborów można zgłaszać wyłącznie ze swojego rejonu wyborczego.
Jeżeli chcemy zgłosić kandydatów lub sami kandydować do organów samorządowych, wypełniamy  KARTĘ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA DELEGATA NA OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY.

Zgłoszenie powinno zawierać:
o nazwisko i imię kandydata oraz jego tytuł zawodowy,
o numer prawa wykonywania zawodu,
o oznaczenie rejonu wyborczego,
o nazwisko, imię, podpis zgłaszającego i numer prawa wykonywania zawodu,
o oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz oświadczenie o niekaralności.
o zgodę na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych przez OKW, w zakresie i na zasadach określonych w regulaminie wyborów.

Wypełnioną kartę zgłoszenia kandydata dostarczamy w terminie od 13 kwietnia do 10 maja 2017 r.
- do biura Śląskiej Izby Lekarskiej
- pocztą na adres: Śląska Izba Lekarska - Okręgowa Komisja Wyborcza ul. Grażyńskiego 49A, 40-126 Katowice
- faxem: 32/ 604-42-57
- e-mailem: rejestr@izba-lekarska.org.pl, staze@izba-lekarska.org.pl, j.swoboda@izba-lekarska.org.pl


UWAGA:
Nie będzie możliwości zgłaszania kandydatów w głosowaniu osobistym w rejonach wyborczych.
Nie zgłoszenie żadnego kandydata w wyznaczonym terminie tj. od 13 kwietnia do 10 maja br. skutkować będzie brakiem możliwości wyboru delegata z danego rejonu wyborczego.

 

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
Stanisław Borysławski

 

 

REJONY WYBORCZE

wniosek o zmianę rejonu wyborczego

wniosek o utworzenie rejonu wyborczego

karta zgłoszenia kandydata na delegata

regulamin wyborów

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Stanisław Borysławski 2016-12-14
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2017-02-09
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2017-04-24
Ilość odsłon artykułu 474