Krajowy Zjazd Lekarzy

Pabis Jerzy
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy
 • Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji
Prudel Norbert
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy
   
Zimoń Urszula
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy

   
Szozda Ryszard
 • Wiceprzewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy
 • Przewodniczący Zespołu ds. orzekania i opiniowania sądowo-lekarskiego
Finik Maciej
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy
 • Członek Okręgowego Sądu Lekarskiego
Gawron Jacek
 • Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy
Stępnik-Mardzyńska Alina
 • Delegat na Okręgowy Zjazd
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy
 • Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
 • Członek Okręgowej Komisji Wyborczej
Kurek Józef
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy
 • Delegat Krajowy Zjazd Lekarzy
Borgiel-Marek Halina
 • Członek Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy
 • Przewodnicząca Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
Borysławski Stanisaw
 • Delegat Krajowy Zjazd Lekarzy
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej
 • Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej