Okręgowa Rada Lekarska

Borgiel-Marek Halina
 • Członek Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej  - VIII kadencja
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy  -  VIII kadencja
 • Przewodnicząca Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego - VIII kadencja
Cieślicki Jan
 •  Skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 •  Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
 •  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej  - VIII kadencja
 •  Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy  - VIII kadencja


   
Góral Grzegorz
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
 • Przewodniczący Komisji ds. Kultury - VIII kadencja
Marquardt Wojciech
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
   
Milejski Janusz
 • Członek Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej  - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy  - VIII kadencja
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy  - VIII kadencja
 • Przewodniczący Komisji ds. Rejestrów Lekarzy, Prawa Wykonywania Zawodu, Lekarzy Cudzoziemców i Współpracy z Zagranicą - VIII kadencja
Postek Andrzej
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
   
Sosada Krystyn
 • Członek Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
   
Borysławski Stanisaw
 • Delegat Krajowy Zjazd Lekarzy -  VIII kadencja  
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy  -  VIII kadencja  
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej  -  VIII kadencja
 • Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej  -  VIII kadencja
Cholewa Zenon
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
   
Dziedzic Mieczysław
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy   - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy   - VIII kadencja
 • Przewodniczący  Komisji Legislacyjnej, Przekształceń, Pracy i Płacy oraz Kontaktów ze Związkami Zawodowymi - VIII kadencja