Okręgowa Rada Lekarska

Romańczyk Tomasz
 •  Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
   
Seredyński Marek
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
   
Sommerlik-Biernat Aleksandra
 • Członek Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
 • Członek Okręgowej Komisji Wyborczej - VIII kadencja
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
Szwed Zygmunt
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
   
Wawrzynek Zygfryd
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
 • Mediator w postępowaniach w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów został Zygfryd Wawrzynek - VIII kadencja
Zimoń Urszula
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
Ziora Katarzyna
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
 • Rzecznik Praw Lekarzy  - VIII kadencja