Lp Nazwisko Imię Funkcja
1 Jasiński Paweł
 •  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 •  Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
2 Gruenpeter Paweł
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
3 Musialik Krzysztof
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
 • Przewodniczący  Komisji ds. Młodych Lekarzy   - VIII kadencja
   
4 Kielan-Postek Iwona
 •  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 •  Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja

   
5 Kurek Józef
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
   
6 Kocot Jacek
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej  - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy  - VIII kadencja
 • Przewodniczący Komisji  ds. Emerytów i Rencistów - VIII kadencja
   
7 Sołtysek Rafał
 • Członek Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
8 Bizoń Zbigniew
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej - kadencja VIII
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy  - kadencja VIII
   
9 Michalska-Małecka Katarzyna
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
   
10 Urban Tadeusz
 • Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy -  VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy -  VIII kadencja
11 Paszek Ewa
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
   
12 Czapla Jacek

 

 •  Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
 •  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej  - VIII kadencja
 •  Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy  - VIII kadencja
13 Ziętek Piotr
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
 • Członek Okręgowej Komisji Wyborczej - VIII kadencja
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
   
14 Stępnik-Mardzyńska Alina
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
 • Członek Okręgowej Komisji Wyborczej - VIII kadencja
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
   
15 Kozakiewicz Jacek
 • Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy  - VIII kadencja
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy  - VIII kadencja
 • Przewodniczący Komisji Zdrowia Publicznego oraz Kontaktów z Przedstawicielami Parlamentu i Samorządu   - VIII kadencja
 • Przewodniczący Komisji ds. Konkursów -  VIII kadencja
16 Hamankiewicz Maciej
 • Członek Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy  - VIII kadencja
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy  - VIII kadencja
17 Kiełkowski Rafał
 • Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
 • Członek Okręgowej Komisji Wyborczej - VIII kadencja
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
 • Przewodniczący Komisji ds. Informacji, BIP i Strony Internetowej   - VIII kadencja
 • Przewodniczący  Komisji Prywatnych Praktyk  - VIII kadencja
 • Przewodniczący Komisji Stomatologicznej  - VIII kadencja


   
18 Frey Krystian
 • Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy  - VIII kadencja
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
 • Przewodniczący Komisji Socjalno-Bytowej - VIII kadencja
19 Korniak Danuta
 •  Z-ca Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Członek Okręgowej Komisji Wyborczej - VIII kadencja
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
 • Przewodnicząca Komisji Organizacyjnej - VIII kadencja
   
20 Rdes Jerzy
 • Członek Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
 • Członek Okręgowej Komisji Wyborczej - VIII kadencja
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
 • Przewodniczący Komisji Finansowej - VIII kadencja
21 Borgiel-Marek Halina
 • Członek Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej  - VIII kadencja
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy  -  VIII kadencja
 • Przewodnicząca Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego - VIII kadencja
22 Cieślicki Jan
 •  Skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 •  Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
 •  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej  - VIII kadencja
 •  Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy  - VIII kadencja


   
23 Góral Grzegorz
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
 • Przewodniczący Komisji ds. Kultury - VIII kadencja
24 Marquardt Wojciech
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
   
25 Milejski Janusz
 • Członek Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej  - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy  - VIII kadencja
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy  - VIII kadencja
 • Przewodniczący Komisji ds. Rejestrów Lekarzy, Prawa Wykonywania Zawodu, Lekarzy Cudzoziemców i Współpracy z Zagranicą - VIII kadencja
26 Postek Andrzej
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
   
27 Sosada Krystyn
 • Członek Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
   
28 Borysławski Stanisaw
 • Delegat Krajowy Zjazd Lekarzy -  VIII kadencja  
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy  -  VIII kadencja  
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej  -  VIII kadencja
 • Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej  -  VIII kadencja
29 Cholewa Zenon
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
   
30 Dziedzic Mieczysław
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy   - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy   - VIII kadencja
 • Przewodniczący  Komisji Legislacyjnej, Przekształceń, Pracy i Płacy oraz Kontaktów ze Związkami Zawodowymi - VIII kadencja
31 Jagodziński Leszek
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy  - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Przewodniczący Komisji ds. Kontaktów z NFZ - VIII kadencja
32 Jurczak Adam
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy  - VIII kadencja
33 Lekston Andrzej
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej   - VIII kadencja
   
34 Markowski Jarosław
 • Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
 • Przewodniczący Komisji ds. Etyki Lekarskiej - VIII kadencja
   
35 Mendel Żywisław
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej   - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy   - VIII kadencja
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy   - VIII kadencja
 • Redaktor naczelny pisma Pro Medico - VII kadencja


 

36 Michalak Janusz
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej   - VIII kadencja
37 Pabis Jerzy
 •  Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
   
38 Potempa Marek
 • Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej - VIII kadencja
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
   
39 Prudel Norbert
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
40 Rogala-Poborska Iwona
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
   
41 Romańczyk Tomasz
 •  Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
   
42 Seredyński Marek
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
   
43 Sommerlik-Biernat Aleksandra
 • Członek Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
 • Członek Okręgowej Komisji Wyborczej - VIII kadencja
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
44 Szwed Zygmunt
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
   
45 Wawrzynek Zygfryd
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
 • Mediator w postępowaniach w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów został Zygfryd Wawrzynek - VIII kadencja
46 Zimoń Urszula
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
47 Ziora Katarzyna
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
 • Rzecznik Praw Lekarzy  - VIII kadencja