Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Kubicka Krystyna
 • Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
   
Potempa Tomasz
 • Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
   
Przybyło Jacek
 • Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
   
Rosak Przemysław
 • Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja


 

Rój Rafał
 • Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
   
Siemianowicz Krzysztof
 •  Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej - VIII kadencja
   
Sojka-Kowalska Tatiana
 • Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
   
Więcek Sabina
 •  Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej - VIII kadencja
   
Wojtaszek Henryk
 • Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
   
Bera Jacek
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja 
 • Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej - VIII kadencja