Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Frelich Henryk
 • Delegat na Okręgowy Zjazd - VIII kadencja
 • Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej   - VIII kadencja
Frycz Jan
 •  Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej - VIII kadencja
Gawron Jacek
 • Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy  - VIII kadencja
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy  - VIII kadencja
 • Przewodniczący Zespółu ds. Opiniowania Sądowo-Lekarskiego w sprawach odpowiedzialności zawodowej i karnych - VIII kadencja
Gładkiewicz Antoni
 • Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej - VIII kadencja
Grzesiak-Kubica Ewa
 • Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej - VIII kadencja
 • Członek Okręgowej Komisji Wyborczej   - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy  - VIII kadencja
   
Hadasik Franciszek
 • Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
Hildebrandt Marek
 • Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy  - VIII kadencja
Jasiński Andrzej
 • Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
   
Kolebacz Bogdan
 • Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarz - VIII kadencja
Kotrys Krzysztof
 • Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy  - VIII kadencja