Okręgowy Sąd Lekarski

Dyrda Adam
 • Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy
Miklasińska Jadwiga
 • Członek Okręgowego Sądu Lekarskiego
Muras Andrzej
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy
 • Członek Okręgowego Sądu Lekarskiego
Machorowska-Pieniążek Agnieszka
 • Członek Okręgowego Sądu Lekarskiego
Morawiec Tadeusz
 • Członek Okręgowego Sądu Lekarskiego
Solarska-Słonicz Ewa
 • Członek Okręgowego Sądu Lekarskiego
Gucze Paweł
 • Z-ca Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego
 • Delegat na Okregowy Zjazd Lekarzy
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy
Szozda Ryszard
 • Wiceprzewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy
 • Przewodniczący Zespołu ds. orzekania i opiniowania sądowo-lekarskiego
Warmuziński Zenon
 • Wiceprzewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy
Stencel Stefan
 • Sekretarz Okręgowego Sądu Lekarskiego
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy