Prezydium ORL

Kozakiewicz Jacek
 • Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy
Hamankiewicz Maciej
 • Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy
Kiełkowski Rafał
 • Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy
 • Członek Okręgowej Komisji Wyborczej
 • Przewodniczący Prywatnych Praktyk
 • Przewodniczący Komisji Stomatologicznej
Frey Krystian
 • Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy
 • Przewodniczący Komisji Socjalno-Bytowej
Rdes Jerzy
 • Skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej
 • Członek Okręgowej Komisji Wyborczej
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy
   
Korniak Danuta
 • Z-ca Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej
 • Członek Okręgowej Komisji Wyborczej
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy
 • Przewodnicząca Komisji Organizacyjnej
Borgiel-Marek Halina
 • Członek Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy
 • Przewodnicząca Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
Cieślicki Jan
 • Członek Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy
 • Przewodniczący Komisji Finansowej
Góral Grzegorz
 • Członek Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy
 • Członek Okręgowej Komisji Wyborczej
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy
 • Przewodniczący Komisji ds. Kultury
Heyda Janusz
 • Członek Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej
 • Członek Okręgowej Komisji Wyborczej
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy
 • Przewodniczący Komisji ds. Konkursów
   
<<
12
>>