Pismo "Pro Medico"

Mendel Żywisław
  • Redaktor naczelny pisma Pro Medico
  • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej
  • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy
  • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy
     
Ogrodowska Grażyna
  • Zastępca redaktora naczelnego Pro Medico