Pismo "Pro Medico"

Mendel Żywisław
  • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej   - VIII kadencja
  • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy   - VIII kadencja
  • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy   - VIII kadencja


 

Ogrodowska Grażyna
  • Zastępca redaktora naczelnego Pro Medico