UCHWAŁA Nr 135/2013 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 135/2013
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 27 marca 2013 r.

 

w sprawie: przeznaczenie środków finansowych na sfinansowanie spotkania
integracyjnego Komisji ds. Emerytów i Rencistów

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 13 i 23 w związku z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2.12.2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708), postanawia:

§1

1. Wyasygnować kwotę 27.000 zł - ze środków budżetowych Komisji ds. Emerytów
i Rencistów - na sfinansowanie spotkania integracyjnego Komisji ds. Emerytów i Rencistów w terminie 30.05-2.06.2013 r. do Berlina.
2. Uczestnicy dokonają odpłatności na dotychczasowych zasadach.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

              Sekretarz                                                                                                     Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                                     Okręgowej Rady Lekarskiej

         Andrzej Postek                                                                                       Jacek Kozakiewicz


 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2013-03-27
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-05-21
Ilość odsłon artykułu 5460