UCHWAŁA Nr 136/2013 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 136/2013
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 27 marca 2013 r.

 

w sprawie: przeznaczenie środków finansowych na pokrycie kosztów noclegu grupy
polonijnych lekarzy z Mołdawii

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 13 i 23 w związku z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2.12.2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708), postanawia:

§1

Wyasygnować kwotę 2.500 zł na pokrycie kosztów noclegu 11-osobowej grupy polonijnych lekarzy z Mołdawii, którzy wezmą udział w jubileuszu 100-lecia Szpitala Chirurgicznego w Częstochowie w terminie 7-8 czerwca 2013 r.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do przekazania środków finansowych na konto Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Oddziału w Częstochowie.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

              Sekretarz                                                                                                     Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                                     Okręgowej Rady Lekarskiej

         Andrzej Postek                                                                                       Jacek Kozakiewicz


 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2013-03-27
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-05-21
Ilość odsłon artykułu 5555