UCHWAŁA Nr 170/2013 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 170/2013
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

 

w sprawie: przekazania środków finansowych Komitetowi Organizacyjnemu
VIII Kongresu Polonii Medycznej

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 13 i 23 w związku z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2.12.2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708), postanawia:

§1

Przekazać kwotę 5000 zł na pokrycie kosztów udziału grupy polonijnych lekarzy z Europy Wschodniej, którzy wezmą udział VIII Kongresie Polonii Medycznej w terminie 23-26 maja 2013 r. w Krakowie.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do przekazania środków finansowych na konto Komitetu Organizacyjnego VIII Kongresie Polonii Medycznej.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

 

                 Sekretarz                                                                                      Prezes
  Okręgowej Rady Lekarskiej                                                     Okręgowej Rady Lekarskiej

           Andrzej Postek                                                                        Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2013-04-24
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-05-22
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2013-05-22
Ilość odsłon artykułu 7196