UCHWAŁA Nr 17/2013 ORL

UCHWAŁA Nr 17/2013
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

 

w sprawie: upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do umarzania należności


Na podstawie §7 Uchwały nr 14/2010 XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 27 marca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarki finansowej Śląskiej Izby Lekarskiej, Okręgowa Rada Lekarska postanawia:

§1

Upoważnić Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do umarzania należności z tytułu niezapłaconych składek członkowskich wraz z odsetkami za opóźnienie, których ściągalność była bezskuteczna lub gdy z okoliczności danej sprawy wszczynanie postępowania egzekucyjnego zostanie uznane przez Prezydium za niecelowe.

§2

Zobowiązuje się Skarbnika do przedstawiania ORL informacji o umorzonych należnościach. Zbiorcze informacje Skarbnik winien przedstawić odrębnie za pierwsze i drugie półrocze danego roku kalendarzowego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                Sekretarz                                                                                   Prezes
 Okręgowej Rady Lekarskiej                                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

         Andrzej Postek                                                                      Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2013-04-24
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-07-13
Ilość odsłon artykułu 5696