UCHWAŁA Nr 34/2013 ORL

UCHWAŁA Nr 34/2013

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach
z dnia 12 czerwca 2013 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały nr 15/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę w komisjach skrutacyjnych


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt 23 w zw. z art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708 z 2009), postanawia:


§1

1. Zastąpić w tytule uchwały nr 15/2013 i w §1 słowo „wynagrodzenie” słowem „ryczałt”.
2. Uchwalić tekst jednolity uchwały nr 15/2013 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 13 marca 2013 r.

 

 


              Sekretarz                                                                         Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                         Okręgowej Rady Lekarskiej

         Andrzej Postek                                                           Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2013-06-12
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-07-14
Ilość odsłon artykułu 5895