UCHWAŁA Nr 35/2013 ORL

UCHWAŁA Nr 35/2013

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach
z dnia 12 czerwca 2013 r.

 

w sprawie: powołania Komitetu Organizacyjnego Muzeum Medycyny


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708 z 2009) w nawiązaniu do podjętej przez Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach inicjatywy z dnia 18 stycznia 2013 r., postanawia:

§1

Powołać przy Śląskiej Izbie Lekarskiej Komitet Organizacyjny Muzeum Medycyny.

§2

1. Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach dra n. med. Jacka Kozakiewicza i profesora Zygmunta Woźniczkę do koordynowania działań Komitetu.
2. Upoważnić Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do szczegółowego określenia składu osobowego, zasad działania i uruchomienia niezbędnych środków finansowych do realizacji przedmiotowego celu.

§3

Zobowiązać Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do przedkładania Okręgowej Radzie Lekarskiej informacji o postępach spraw związanych z organizacją Muzeum Medycyny w co najmniej okresach półrocznych.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 


              Sekretarz                                                                         Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                         Okręgowej Rady Lekarskiej

         Andrzej Postek                                                           Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2013-06-12
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-07-14
Ilość odsłon artykułu 5812