UCHWAŁA Nr 183/2013 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 183/2013
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 8 maja 2013 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały nr 30/2013 z dnia 16.01.2013 r. w sprawie zmiany umowy
dzierżawy ze Spółką „Dom Lekarza”.


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 13.01.2010 r. (uchwała ORL nr 2/2010), postanawia:

§1

§2 uchwały Prezydium ORL Nr 30/2013 z dnia 16.01.2013r. otrzymuje następujące brzmienie:

„Wyrazić zgodę na zmianę porozumienia w sprawie ponoszenia kosztów działania portierni i parkingu z dnia 2 stycznia 2003 r. łączącego Śląską Izbę Lekarską i spółkę Dom Lekarza poprzez urealnienie partycypacji w kosztach utrzymania portierni i pracowników parkingu na poziomie 50%.”

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2013r.

 

              Sekretarz                                                                       Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                      Okręgowej Rady Lekarskiej

        Andrzej Postek                                                          Jacek Kozakiewicz 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2013-05-08
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-07-17
Ilość odsłon artykułu 5043