UCHWAŁA Nr 193/2013 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 193/2013

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 22 maja 2013 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego


Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708), w związku z art. 19 ust.
3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U.
z 2011 r. Nr 277, poz. 1634) i §5 uchwały nr 40/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udziału ŚIL w organizacji szkoleń podyplomowych dla lekarzy, mając na uwadze brak sprzeciwu Komisji Kształcenia ŚIL co do realizacji szkolenia, Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach postanawia:

§1
Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:

- „Sytuacje szczególne w terapii osobistą pompą insulinową”, który odbędzie się 15.06.2013r. – ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „Diagnostyka ultrasonograficzna jamy brzusznej w teorii i praktyce”, który odbędzie się 21.10–31.12.2013 – ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodków i niemowląt”, który odbędzie się w listopadzie 2013r. – ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „Zaawansowany kurs z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej dorosłych”, który odbędzie się 22.10.2013 – 31.12.2013 – ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego

§2
Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.

§3
Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy Pro Medico.

§4
Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Wiceprezesowi ORL Kol. Halinie Borgiel-Marek.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

             Sekretarz                                                                                  Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                Okręgowej Rady Lekarskiej

        Andrzej Postek                                                                    Jacek Kozakiewicz 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2013-05-22
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-07-17
Ilość odsłon artykułu 7666