UCHWAŁA Nr 213/2013 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 213/2013
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 5 czerwca 2013 r.

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na zakup leków

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 13.01.2010 r. (uchwała ORL nr 2/2010), postanawia:

§1

Przeznaczyć kwotę w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) - ze środków budżetowych - na zakup leków, które zostaną przekazane w ramach pomocy humanitarnej Stowarzyszeniu Lekarzy Polskich we Lwowie.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

               Sekretarz                                                                                            Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                            Okręgowej Rady Lekarskiej

         Andrzej Postek                                                                                Jacek Kozakiewicz

 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2013-06-05
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-07-19
Ilość odsłon artykułu 6852