UCHWAŁA Nr 7/2011 ORL

UCHWAŁA Nr 7/2011

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 23 lutego 2011 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie składu komisji problemowych ORL
w Katowicach.

 

Na podstawie § 11 ust. 3 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej stanowiącego załącznik do uchwały nr 13/2010 XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 27 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, Okręgowa Rada Lekarska postanawia:

§1

W §1 uchwały Nr 10/2010 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 3.02.2010 r. w sprawie składu komisji problemowych ORL w Katowicach wprowadza się następujące zmiany:

1. do Komisji ds. Przekształceń, Pracy i Płacy oraz Kontaktów ze Związkami Zawodowymi powołuje się Macieja Niwińskiego, Urszulę Charciarek
2. do Komisji Kultury powołuje się Stefana Augusta
3. z Komisji Kultury odwołuje się Ewę Kaczmarek, Marka Kondysa
4. do Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego powołuje się Alinę Stępnik-Mardzyńską

§2

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Sekretarzowi ORL.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Sekretarz                                                               Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                              Okręgowej Rady Lekarskiej

Andrzej Postek                                                   Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2011-02-23
Wprowadził/Data wprowadzenia Rafał Kiełkowski 2011-09-09
Ilość odsłon artykułu 7381