UCHWAŁA NR 8/2013 OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KATOWICACH Z DNIA 10.07.2013

Uchwała nr 8/2013
Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach
z dnia 10 lipca 2013 r.

w sprawie: przyjęcia rezygnacji z udziału oraz z mandatu w wyborach delegatów przez lek. Kamila Tabora oraz rezygnacji z mandatu delegata przez dr n. med. Jolantę Łogiewa-Toborek


Okręgowa Komisja Wyborcza w Katowicach postanawia:


§1
1. Przyjąć rezygnację lek. Kamila Tabora z udziału oraz z mandatu w wyborach delegatów na okręgowy zjazd lekarzy w rejonie wyborczym nr K7.057/07 Tarnowskie Góry (WSP im. Hagera + pracownicy ŚUM + Lubliniec + poradnie I).
2. Przyjąć rezygnację dr n. med. Jolanty Łogiewa-Toborek z mandatu delegata na okręgowe zjazdy lekarzy kadencji VII w rejonie wyborczym nr K7.025/07 Katowice (Okręgowy Szpital Kolejowy + Olk-Med sp. z o.o.).


§2
Potwierdzić objęcie mandatu przez:
a) dr n. med. Jerzego Rdesa - rejon wyborczy nr K7.057/07 Tarnowskie Góry (WSP im. Hagera + pracownicy ŚUM + Lubliniec + poradnie I),
b) dr n. med. Wojciecha Marquardta - rejon wyborczy nr K7.025/07 Katowice (Okręgowy Szpital Kolejowy + Olk-Med sp. z o.o.).

§3
Zobowiązać Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach do opublikowania w Pro Medico i na stronie internetowej BIP Śląskiej Izby Lekarskiej informacji o wygaśnięciu mandatu i uzyskaniu mandatu przez osoby wymienione w §1 i §2 niniejszej uchwały.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Do Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach wpłynęła w dniu 14.06.2013 r. rezygnacja lek. Kamila Tabora oraz w dniu 26.06.2013 r. rezygnacja dr n. med. Jolanty Łogiewa-Toborek. Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, w razie wygaśnięcia mandatu na miejsce członka organu izby lekarskiej wstępuje kandydat, który w wyborach do tego organu uzyskał kolejną największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności. Przy równej liczbie głosów decyduje kolejność umieszczenia na liście kandydatów.
Mając na względzie powołany przepis należało przyjąć, że w miejsce rezygnujących lekarzy wstępują odpowiednio: dr n. med. Jerzy Rdes i dr n. med. Wojciech Marquardt.

 


                Sekretarz                                                                                           Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej                                                            Okręgowej Komisji Wyborczej

      Ewa Grzesiak-Kubica                                                                            Stanisław Borysławski
 

 


 

Podmiot udostępniający informację inny
Autor/Data powstania Stanisław Borysławski 2013-07-10
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-07-19
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2013-07-19
Ilość odsłon artykułu 6148