UCHWAŁA NR 6/2013 OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KATOWICACH Z DNIA 17.04.2013

Uchwała nr 6/2013
Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach
z dnia 17 kwietnia 2013 r.

w sprawie: sporządzenia i zamknięcia listy kandydatów na delegatów

Okręgowa Komisja Wyborcza na podstawie §3 ust. 1 pkt. 5 Regulaminu okręgowej komisji wyborczej stanowiącego załącznik do uchwały nr 15 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu okręgowej komisji wyborczej, §18 ust. 4 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych będącego załącznikiem do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. oraz §5 Regulaminu przeprowadzania wyborów w rejonie wyborczym, w tym w trybie głosowania w drodze korespondencyjnej stanowiącego załącznik nr 5 do Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych będącego załącznikiem do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r., postanawia:


§1
1. Sporządzić i zamknąć listy kandydatów na delegatów w poszczególnych rejonach wyborczych.
2. Ostateczne listy kandydatów na delegatów stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2
Listy kandydatów na delegatów opublikować na stronie internetowej BIP Śląskiej Izby Lekarskiej - www.izba-lekarska.org.pl oraz udostępnić w siedzibie Izby – w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49A.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 

                Sekretarz                                                                        Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej                                           Okręgowej Komisji Wyborczej

     Ewa Grzesiak-Kubica                                                           Stanisław Borysławski

Podmiot udostępniający informację inny
Autor/Data powstania Stanisław Borysławski 2013-04-17
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-07-19
Ilość odsłon artykułu 4824