UCHWAŁA Nr 9/2011 ORL

UCHWAŁA Nr 9/2011

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 16 marca 2011 r.

 


w sprawie: przyjęcia sprawozdania Okręgowej Rady Lekarskiej za rok 2010.

 


Działając na podstawie art. 25 pkt. 6 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. 2009 r, nr 219, poz. 1708) Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach uchwala co następuje:


§1

Przyjąć sprawozdanie Okręgowej Rady Lekarskiej za rok 2010, stanowiące załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały celem przedstawienia go Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy
do zatwierdzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Zastępca Sekretarza                                        Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                           Okręgowej Rady Lekarskiej

Krystian Frey                                                  Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2011-03-16
Wprowadził/Data wprowadzenia Rafał Kiełkowski 2011-09-09
Ilość odsłon artykułu 6865