UCHWAŁA Nr 41/2013 ORL

UCHWAŁA Nr 41/2013

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 11 września 2013 r.

 

w sprawie: ustanowienia Regulaminu przyznawania Wyróżnienia „Zasłużony Nauczyciel Lekarzy”


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, w związku z podjętą przez XXXII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach uchwałą nr 12/2013 w sprawie ustanowienia wyróżnienia „Zasłużony Nauczyciel Lekarz” i wynikającym z niej zobowiązaniem do ustanowienia Regulaminu przyznawania Wyróżnienia oraz na podstawie art. 25 ust. 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219 poz. 1708) postanawia co następuje:

§1
Ustanowić Regulamin przyznawania Wyróżnienia „Zasłużony Nauczyciel Lekarzy”, zwanego dalej Wyróżnieniem, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Zobowiązać Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do określenia formy statuetki i dyplomu przyznawanego Wyróżnienia.

§3
Realizację uchwały powierzyć Sekretarzowi Okręgowej Rady lekarskiej w Katowicach.

§4
Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

§5
Koszty działalności Kapituły oraz koszty związane z Wyróżnieniem oraz koszty ich nadawania ponosi Śląska Izba Lekarska.

§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


              Sekretarz                                                                                 Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                 Okręgowej Rady Lekarskiej

         Andrzej Postek                                                                   Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2013-09-11
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-10-19
Ilość odsłon artykułu 5332