UCHWAŁA Nr 10/2011 ORL

UCHWAŁA Nr 10/2011

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 16 marca 2011 r.

 

w sprawie: przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2010.

 

Działając na podstawie art. 25 pkt. 6 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. 2009 r, nr 219, poz. 1708) Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach uchwala co następuje:

§1

Przyjąć sprawozdanie finansowe za rok 2010, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały celem przedstawienia go Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy do zatwierdzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Zastępca Sekretarza                                                    Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                       Okręgowej Rady Lekarskiej

Krystian Frey                                                              Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2011-03-16
Wprowadził/Data wprowadzenia Rafał Kiełkowski 2011-09-09
Ilość odsłon artykułu 6707