UCHWAŁA Nr 234/2013 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 234/2013
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 10 lipca 2013 r.

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na delegowanie delegacji
na konferencję w Mołdawii

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 13.01.2010 r. (uchwała ORL nr 2/2010), postanawia:

§1

1. Delegować 4-osobowową delegację do udziału w Międzynarodowej Konferencji Medycznej z okazji 15-lecia Stowarzyszenia Polonijnych Organizacji Medycznych
w Mołdawii „Aktualności Współczesnej Medycyny”, która odbędzie się w Kiszyniowie
27-29.09.2013r.
2. Koszt udziału w konferencji 1 osoby wynosi 3.650 zł.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

                Sekretarz                                                                          Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                          Okręgowej Rady Lekarskiej

         Andrzej Postek                                                              Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2013-07-10
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-10-22
Ilość odsłon artykułu 5003