UCHWAŁA Nr 11/2011 ORL

UCHWAŁA Nr 11/2011

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 16 marca 2011 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie składu komisji problemowych ORL
w Katowicach.

 

Na podstawie § 11 ust. 3 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej stanowiącego załącznik do uchwały nr 13/2010 XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 27 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, Okręgowa Rada Lekarska postanawia:

§1

1. W §1 uchwały Nr 10/2010 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 3.02.2010 r. w sprawie składu komisji problemowych ORL w Katowicach wprowadza się następujące zmiany:

z Komisji Zdrowia Publicznego odwołuje się Ryszarda Szozdę

2. W §1 pkt. 2 uchwały Nr 6/2011 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 3.02.2010 r. w sprawie wyboru przewodniczącego i członków Komisji Historycznej powołuje się Stanisława Mysiaka, Jana Grzesika

§2

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Sekretarzowi ORL.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Zastępca Sekretarza                                                     Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                        Okręgowej Rady Lekarskiej

Krystian Frey                                                                Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2011-03-16
Wprowadził/Data wprowadzenia Rafał Kiełkowski 2011-09-09
Ilość odsłon artykułu 7066