UCHWAŁA Nr 14/2011 ORL

UCHWAŁA Nr 14/2011

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 20 kwietnia 2011 r.

 

w sprawie: ustalenia składu liczbowego Komisji Bioetycznej przy ORL w Katowicach.


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach działając na podstawie art. 29 ust. 3 pkt. 1 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z dnia 5.12.1996 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2008 Nr 136, poz. 857 ze zm.) w związku z §2 ust. 1 i §3 ust. 1-4 rozporządzenia MZiOS z dnia 11.05.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz.U. z 1999 Nr 47 poz. 480), postanawia:

§1

Ustalić skład Komisji Bioetycznej w liczbie 15 członków.

§2

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Sekretarzowi ORL.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Sekretarz                                                           Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                          Okręgowej Rady Lekarskiej

Andrzej Postek                                               Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2011-04-20
Wprowadził/Data wprowadzenia Rafał Kiełkowski 2011-09-09
Ilość odsłon artykułu 6664