UCHWAŁA Nr 251/2013 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 251/2013
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 24 lipca 2013 r.

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na zakup szaf do archiwum ŚIL

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 13.01.2010 r. (uchwała ORL nr 2/2010), postanawia:

§1

Przeznaczyć kwotę w wysokości 59.000 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100) - ze środków budżetowych - na zakup szaf, które zostaną umieszczone w archiwum na akta osobowe lekarzy.

§2

Zobowiązać Dyrektora Biura i Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

               Sekretarz                                                                              Wiceprezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                 Okręgowej Rady Lekarskiej

        Andrzej Postek                                                                  Halina Borgiel-Marek 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Halina Borgiel-Marek 2013-07-24
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-10-22
Ilość odsłon artykułu 5068