UCHWAŁA Nr 15/2011 ORL

UCHWAŁA Nr 15/2011

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 20 kwietnia 2011 r.

 

w sprawie: powołania Komisji Bioetycznej przy ORL w Katowicach.


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach działając na podstawie art. 29 ust. 3 pkt. 1 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z dnia 5.12.1996 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2008 Nr 136, poz. 857 ze zm.) w związku z §2 ust. 1 i §3 ust. 1-4 rozporządzenia MZiOS z dnia 11.05.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz.U. z 1999 Nr 47 poz. 480), postanawia:

§1

Powołać Komisję Bioetyczną w następującym składzie:
Dr n. med. Ewa Grzesiak-Kubica (położnictwo i ginekologia)
Dr n. med. Jan Cieślicki (interna, pulmonologia)
Prof. dr hab. n. med. Władysław Nasiłowski (medycyna sądowa)
Dr n. med. Halina Borgiel-Marek (chirurgia szczękowa)
Prof. dr hab. n. med. Antoni Hrycek (interna)
Dr hab. n. med. Cezary Kucio (interna)
Prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada (chirurgia, medycyna ratunkowa, zdrowie publiczne)
Dr hab. n. med. Edyta Machura (pediatria, alergologia)
Dr n. med. Tadeusz Dragan (neurologia, neurochirurgia)
Dr Stanisław Wencelis (psychiatria)
Ks. mgr Jarosław Wolski (duchowny)
Prof. dr hab. Andrzej Kiepas (filozof)
Dr farm. Izabela Majewska (farmacja)
Prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek (prawnik)
mgr Czesława Brylak-Kozdraś (pielęgniarka)

§2

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Sekretarzowi ORL.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Sekretarz                                                               Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                               Okręgowej Rady Lekarskiej

Andrzej Postek                                                    Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2011-04-20
Wprowadził/Data wprowadzenia Rafał Kiełkowski 2011-09-09
Ilość odsłon artykułu 6932