Okręgowy Sąd Lekarski

  1. rozpatruje sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy oraz sprawuje sądownictwo polubowne,
  2. składa roczne i kadencyjne sprawozdania okręgowemu zjazdowi lekarzy.
Podmiot udostępniający informację Śląska Izba Lekarska
Wprowadził/Data wprowadzenia Anna Kulis 2003-12-10
Przyczyna zmiany przeniesienie na nową stronę BIP
Ostatnia zmiana/ data zmiany Rafał Kiełkowski 2011-05-25
Ilość odsłon artykułu 9226