UCHWAŁA Nr 295/2013 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 295/2013
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 18 września 2013 r.

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na zakup sprzętu.

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 13.01.2010 r. (uchwała ORL nr 2/2010), postanawia:

§1

1. Przeznaczyć kwotę w wysokości 3700 zł brutto (słownie: trzy tysiące siedemset złotych 00/100) – ze środków budżetowych - na zakup komputera i drukarki wielofunkcyjnej dla potrzeb działu prywatnych praktyk.
2. Przeznaczyć kwotę w wysokości 3500 zł brutto (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100) – ze środków budżetowych - na zakup rzutnika multimedialnego dla potrzeb Ośrodka Kształcenia Podyplomowego.
3. Przeznaczyć kwotę w wysokości 2000 zł brutto (słownie: trzy tysiące siedemset złotych 00/100) – ze środków budżetowych - na zakup aparatu fotograficznego, który zostanie przekazany przez delegację, która weźmie udział w Międzynarodowej Konferencji Medycznej z okazji 15-lecia Stowarzyszenia Polonijnych Organizacji Medycznych w Mołdawii.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

                Sekretarz                                                                      Prezes
 Okręgowej Rady Lekarskiej                                       Okręgowej Rady Lekarskiej

          Andrzej Postek                                                        Jacek Kozakiewicz

 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2013-09-18
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-10-23
Ilość odsłon artykułu 4748