OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO OKW O WYNIKACH WYBORÓW NA Z-CÓW OROZ Z DNIA 07.12.2013

OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI WYBORCZEJ
XXXIII OKRĘGOWEGO SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
ZJAZDU LEKARZY W KATOWICACH
z dnia 7 grudnia 2013 r.

o wynikach wyborów na stanowiska Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach

Na podstawie art. 24 pkt 8 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), §30 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r., §1 uchwały Nr 1/2013 XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 7 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu obrad XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy oraz protokołu komisji skrutacyjnej, obwieszcza się co następuje:
§1
W wyniku przeprowadzonych wyborów Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach, ogłasza się, że:
Zastępcami Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach na okres kadencji 2013-2017 zostali wybrani:
1. lek. Antosz Zbigniew
2. lek. Bajor Monika
3. lek. Barańska Maria
4. lek. Bera Jacek
5. lek. Biniszkiewicz Tomasz
6. lek. Bon-Bałazińska Joanna
7. lek. Brodala Leszek
8. lek. Cebula-Byrska Ilona
9. lek. dent. Charciarek Urszula
10. lek. Chmielak Franciszek
11. lek. Czecior Eugeniusz
12. lek. Darocha Zbigniew
13. lek. dent. Dawiec Grzegorz
14. lek. Dąbal Mirosław
15. lek. Dolczak Ludmiła
16. lek. Dosiak Małgorzata
17. lek. Drozd Wojciech
18. lek. Dugiełło Maciej
19. lek. dent. Faltus Krystyna
20. lek. Fischer Ireneusz
21. lek. dent. Frelich Henryk
22. lek. Frycz Jan
23. lek. Gałązka Andrzej
24. lek. Gawron Jacek
25. lek. Gładkiewicz Antoni
26. lek. Głowacka-Kareł Joanna
27. lek. Gomoliński Marek
28. lek. Grzesiak-Kubica Ewa
29. lek. Hadasik Franciszek
30. lek. Hildebrandt Marek
31. lek. Jasiński Andrzej
32. lek. Jurewicz-Bartczak Antonina
33. lek. Kelm Marek
34. lek. Kolebacz Bogdan
35. lek. Kolny Michał
36. lek. Konieczny Dariusz
37. lek. Kotrys Krzysztof
38. lek. Kowalski Tomasz
39. lek. dent. Koziarz Aleksandra
40. lek. Kozina Janusz
41. lek. Kozioł Wacław
42. lek. Krzywiecki Andrzej
43. lek. Kuboszek Cezary
44. lek. Lis-Święty Anna
45. lek. dent. Lubaś-Nitecka Barbara
46. lek. Marczyński Antoni
47. lek. Marek Bogdan
48. lek. Matuszewski Wojciech
49. lek. dent. Mazur Marcin
50. lek. Mąka Bogusław
51. lek. Migacz Włodzimierz
52. lek. dent. Niedzielska Iwona
53. lek. Nitecki Krzysztof
54. lek. Nowak Anna
55. lek. Opalińska Barbara
56. lek. Orłowska Dorota
57. lek. dent. Paszek Ewa
58. lek. Pieniążek Jerzy
59. lek. Pieniążek Tomasz
60. lek. Pietraszek Krzysztof
61. lek. Płazak Urszula
62. lek. Podwińska Ewa
63. lek. dent. Skaba Dariusz
64. lek. Smętek Elżbieta
65. lek. Sobol-Milejska Grażyna
66. lek. dent. Stańczyk-Franiel Anna
67. lek. Staszewska-Kwak Anna
68. lek. dent. Stefański Władysław
69. lek. dent. Stępnik-Mardzyńska Alina
70. lek. Szewc Adam
71. lek. Szostak Robert
72. lek. Teodorowicz-Rachuba Bogna
73. lek. Tiszler Adam
74. lek. Wawrzyczek Maciej
75. lek. Wcisło Andrzej
76. lek. Wiąk Zbigniew
77. lek. Widziszowska Agnieszka
78. lek. Wierzba Włodzimierz
79. lek. Wołkowski Janusz
80. lek. dent. Wróbel Jacek
81. lek. Wyganowska Anna
82. lek. Zajusz Aleksander
83. lek. Ziomek Mariusz

 
Przewodniczący Zjazdu                                                                          Przewodniczący Komisji Wyborczej

    Rafał Kiełkowski                                                                                         Stanisław Borysławski


Katowice, dnia 7 grudnia 2013r.
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Stanisław Borysławski 2013-12-07
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-12-09
Ilość odsłon artykułu 4461