WYNIKI WYBORÓW

OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI WYBORCZEJ
XXXIII OKRĘGOWEGO SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
ZJAZDU LEKARZY W KATOWICACH
z dnia 7 grudnia 2013 r.

o wynikach wyborów na stanowisko Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

Na podstawie art. 24 pkt 7 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), §30 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r., §1 uchwały Nr 1/2013 XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 7 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu obrad XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy oraz protokołu komisji skrutacyjnej, obwieszcza się co następuje:

                                                                                               §1
W wyniku przeprowadzonych wyborów Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach, ogłasza się, że:
Prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach na okres kadencji 2013-2017 został wybrany Jacek Kozakiewicz Przewodniczący Zjazdu                                                                            Przewodniczący Komisji Wyborczej

     Rafał Kiełkowski                                                                                          Stanisław Borysławski


Katowice, dnia 7 grudnia 2013r.


 


OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI WYBORCZEJ
XXXIII OKRĘGOWEGO SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
ZJAZDU LEKARZY W KATOWICACH
z dnia 7 grudnia 2013 r.

o wynikach wyborów na stanowisko Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach

Na podstawie art. 24 pkt 7 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), §30 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r., §1 uchwały Nr 1/2013 XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 7 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu obrad XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy oraz protokołu komisji skrutacyjnej, obwieszcza się co następuje:

                                                                                        §1
W wyniku przeprowadzonych wyborów Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach, ogłasza się, że:
Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach na okres kadencji 2013-2017 został wybrany Tadeusz Urban


Przewodniczący Zjazdu                                                                               Przewodniczący Komisji Wyborczej

    Rafał Kiełkowski                                                                                             Stanisław Borysławski


Katowice, dnia 7 grudnia 2013 r.


 

 

OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI WYBORCZEJ
XXXIII OKRĘGOWEGO SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
ZJAZDU LEKARZY W KATOWICACH
z dnia 7 grudnia 2013 r.

o wynikach wyborów na stanowiska członków Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

Na podstawie art. 24 pkt 7 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), §30 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r., §1 uchwały Nr 1/2013 XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 7 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu obrad XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy oraz protokołu komisji skrutacyjnej, obwieszcza się co następuje:

                                                                                                 §1
W wyniku przeprowadzonych wyborów członków Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach, ogłasza się, że:
Członkami Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach na okres kadencji 2013-2017 zostali wybrani:
1. lek. dent. Baron Antoni
2. lek. dent. Borgiel-Marek Halina
3. lek. Borysławski Stanisław
4. lek. Cholewa Zenon
5. lek. Cieślicki Jan
6. lek. Depta Eugeniusz
7. lek. Dobosz Dariusz
8. lek. Duda Wiesław
9. lek. Dziedzic Mieczysław
10. lek. Frey Krystian
11. lek. Glińska Anna
12. lek. Góral Grzegorz
13. lek. Gruenpeter Paweł
14. lek. Hamankiewicz Maciej
15. lek. Heyda Janusz
16. lek. dent. Jurczak Adam
17. lek. dent. Kiełkowski Rafał
18. lek. Klosa Zygmunt
19. lek. Kopocz Stefan
20. lek. Korniak Danuta
21. lek. Lekston Andrzej
22. lek. Markowski Jarosław
23. lek. Marquardt Wojciech
24. lek. Mendel Żywisław
25. lek. Michalak Janusz
26. lek. Milejski Janusz
27. lek. dent. Mysiak Stanisław
28. lek. Ochudło Stanisław
29. lek. Olender Jacek
30. lek. Pabis Jerzy
31. lek. Pojda Stefan
32. lek. Postek Andrzej
33. lek. Potempa Marek
34. lek. dent. Prudel Norbert
35. lek. Rdes Jerzy
36. lek. Rogala-Poborska Iwona
37. lek. Romańczyk Tomasz
38. lek. Seredyński Marek
39. lek. dent. Sommerlik-Biernat Aleksandra
40. lek. Sosada Krystyn
41. lek. Szwed Zygmunt
42. lek. Wawrzynek Zygfryd
43. lek. Zimoń Urszula
44. lek. Ziora Katarzyna


Przewodniczący Zjazdu                                                                                      Przewodniczący Komisji Wyborczej

    Rafał Kiełkowski                                                                                                    Stanisław Borysławski

 

Katowice, dnia 7 grudnia 2013 r.


 

 


OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI WYBORCZEJ
XXXIII OKRĘGOWEGO SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
ZJAZDU LEKARZY W KATOWICACH
z dnia 7 grudnia 2013 r.

o wynikach wyborów na stanowiska Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach

Na podstawie art. 24 pkt 8 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), §30 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r., §1 uchwały Nr 1/2013 XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 7 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu obrad XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy oraz protokołu komisji skrutacyjnej, obwieszcza się co następuje:
                                                                                                  §1
W wyniku przeprowadzonych wyborów Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach, ogłasza się, że:
Zastępcami Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach na okres kadencji 2013-2017 zostali wybrani:
1. lek. Antosz Zbigniew
2. lek. Bajor Monika
3. lek. Barańska Maria
4. lek. Bera Jacek
5. lek. Biniszkiewicz Tomasz
6. lek. Bon-Bałazińska Joanna
7. lek. Brodala Leszek
8. lek. Cebula-Byrska Ilona
9. lek. dent. Charciarek Urszula
10. lek. Chmielak Franciszek
11. lek. Czecior Eugeniusz
12. lek. Darocha Zbigniew
13. lek. dent. Dawiec Grzegorz
14. lek. Dąbal Mirosław
15. lek. Dolczak Ludmiła
16. lek. Dosiak Małgorzata
17. lek. Drozd Wojciech
18. lek. Dugiełło Maciej
19. lek. dent. Faltus Krystyna
20. lek. Fischer Ireneusz
21. lek. dent. Frelich Henryk
22. lek. Frycz Jan
23. lek. Gałązka Andrzej
24. lek. Gawron Jacek
25. lek. Gładkiewicz Antoni
26. lek. Głowacka-Kareł Joanna
27. lek. Gomoliński Marek
28. lek. Grzesiak-Kubica Ewa
29. lek. Hadasik Franciszek
30. lek. Hildebrandt Marek
31. lek. Jasiński Andrzej
32. lek. Jurewicz-Bartczak Antonina
33. lek. Kelm Marek
34. lek. Kolebacz Bogdan
35. lek. Kolny Michał
36. lek. Konieczny Dariusz
37. lek. Kotrys Krzysztof
38. lek. Kowalski Tomasz
39. lek. dent. Koziarz Aleksandra
40. lek. Kozina Janusz
41. lek. Kozioł Wacław
42. lek. Krzywiecki Andrzej
43. lek. Kuboszek Cezary
44. lek. Lis-Święty Anna
45. lek. dent. Lubaś-Nitecka Barbara
46. lek. Marczyński Antoni
47. lek. Marek Bogdan
48. lek. Matuszewski Wojciech
49. lek. dent. Mazur Marcin
50. lek. Mąka Bogusław
51. lek. Migacz Włodzimierz
52. lek. dent. Niedzielska Iwona
53. lek. Nitecki Krzysztof
54. lek. Nowak Anna
55. lek. Opalińska Barbara
56. lek. Orłowska Dorota
57. lek. dent. Paszek Ewa
58. lek. Pieniążek Jerzy
59. lek. Pieniążek Tomasz
60. lek. Pietraszek Krzysztof
61. lek. Płazak Urszula
62. lek. Podwińska Ewa
63. lek. dent. Skaba Dariusz
64. lek. Smętek Elżbieta
65. lek. Sobol-Milejska Grażyna
66. lek. dent. Stańczyk-Franiel Anna
67. lek. Staszewska-Kwak Anna
68. lek. dent. Stefański Władysław
69. lek. dent. Stępnik-Mardzyńska Alina
70. lek. Szewc Adam
71. lek. Szostak Robert
72. lek. Teodorowicz-Rachuba Bogna
73. lek. Tiszler Adam
74. lek. Wawrzyczek Maciej
75. lek. Wcisło Andrzej
76. lek. Wiąk Zbigniew
77. lek. Widziszowska Agnieszka
78. lek. Wierzba Włodzimierz
79. lek. Wołkowski Janusz
80. lek. dent. Wróbel Jacek
81. lek. Wyganowska Anna
82. lek. Zajusz Aleksander
83. lek. Ziomek Mariusz


     Przewodniczący Zjazdu                                                                                     Przewodniczący Komisji Wyborczej

         Rafał Kiełkowski                                                                                                     Stanisław Borysławski


Katowice, dnia 7 grudnia 2013r.


 

 

OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI WYBORCZEJ
XXXIII OKRĘGOWEGO SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
ZJAZDU LEKARZY W KATOWICACH
z dnia 7 grudnia 2013 r.

o wynikach wyborów na stanowiska członków Okręgowego Sądu Lekarskiego w Katowicach

Na podstawie art. 24 pkt 8 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), §30 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r., §1 uchwały Nr 1/2013 XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 7 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu obrad XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy oraz protokołu komisji skrutacyjnej, obwieszcza się co następuje:
                                                                                                 §1
W wyniku przeprowadzonych wyborów członków Okręgowego Sądu Lekarskiego w Katowicach, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach, ogłasza się, że:
Członkami Okręgowego Sądu Lekarskiego w Katowicach na okres kadencji 2013-2017 zostali wybrani:
1. lek. Binkiewicz Przemysław
2. lek. Byrski Mariusz
3. lek. Czyrnik Bogusława
4. lek. Dyrda Adam
5. lek. Finik Maciej
6. lek. Flak Maria
7. lek. dent. Górska-Pudlik Elżbieta
8. lek. Grabowski Tomasz
9. lek. Gruca Andrzej
10. lek. dent. Gucze Paweł
11. lek. Hawranek Marek
12. lek. Iwańska Jadwiga
13. lek. Iwański Grzegorz
14. lek. dent. Jachimiak Irena
15. lek. Kielan-Postek Iwona
16. lek. Kies Anna
17. lek. Kocot Jacek
18. lek. Kondracki Maciej
19. lek. dent. Krupiński Józef
20. lek. Mandat Mirosława
21. lek. Miklasińska Jadwiga
22. lek. Miklasiński Daniel
23. lek. Mleczko Wojciech
24. lek. Nasiek-Palka Anna
25. lek. Nasiłowski Władysław
26. lek. Ociepka Bożena
27. lek. Pruszowski Jan
28. lek. Sielańczyk Andrzej
29. lek. Stasiów Andrzej
30. lek. Stefaniak Jarosław
31. lek. Stencel Stefan
32. lek. Szozda Ryszard
33. lek. Tyczyński Andrzej
34. lek. dent. Warmuziński Zenon
35. lek. Włusek Mariusz
36. lek. Wojciechowska-Wieja Anna
37. lek. Zakrzewska Marzena


Przewodniczący Zjazdu                                                                                         Przewodniczący Komisji Wyborczej

    Rafał Kiełkowski                                                                                                       Stanisław Borysławski

 

Katowice, dnia 7 grudnia 2013 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI WYBORCZEJ
XXXIII OKRĘGOWEGO SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
ZJAZDU LEKARZY W KATOWICACH
z dnia 7 grudnia 2013 r.

o wynikach wyborów delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy

Na podstawie art. 24 pkt 7 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), §30 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r., §1 uchwały Nr 1/2013 XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 7 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu obrad XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy oraz protokołu komisji skrutacyjnej, obwieszcza się co następuje:
                                                                                              §1
W wyniku przeprowadzonych wyborów delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach, ogłasza się, że:
Delegatami na Krajowy Zjazd Lekarzy na okres kadencji 2013-2017 zostali wybrani:
1. lek. dent. Borgiel-Marek Halina
2. lek. Borysławski Stanisław
3. lek. Cieślicki Jan
4. lek. Dziedzic Mieczysław
5. lek. Finik Maciej
6. lek. Frey Krystian
7. lek. Gawron Jacek
8. lek. Góral Grzegorz
9. lek. Gruenpeter Anna
10. lek. Gruenpeter Paweł
11. lek. dent. Gucze Paweł
12. lek. Hamankiewicz Maciej
13. lek. dent. Jurczak Adam
14. lek. dent. Kiełkowski Rafał
15. lek. Kocot Jacek
16. lek. Kopocz Stefan
17. lek. Korniak Danuta
18. lek. Kozakiewicz Jacek
19. lek. Kurek Józef
20. lek. Majewski Włodzimierz
21. lek. Marquardt Wojciech
22. lek. Mendel Żywisław
23. lek. Milejski Janusz
24. lek. Niwiński Maciej
25. lek. Pabis Jerzy
26. lek. dent. Paszek Ewa
27. lek. Postek Andrzej
28. lek. Potempa Marek
29. lek. dent. Prudel Norbert
30. lek. Rdes Jerzy
31. lek. Romańczyk Tomasz
32. lek. dent. Sommerlik-Biernat Aleksandra
33. lek. Sosada Krystyn
34. lek. dent. Stępnik-Mardzyńska Alina
35. lek. Swoboda Kazimierz
36. lek. Szozda Ryszard
37. lek. Tiszler Adam
38. lek. Urban Tadeusz
39. lek. Wawrzynek Zygfryd
40. lek. Zimoń Urszula
41. lek. Ziora Katarzyna

 

Przewodniczący Zjazdu                                                                                           Przewodniczący Komisji Wyborczej

   Rafał Kiełkowski                                                                                                           Stanisław Borysławski

 

Katowice, dnia 7 grudnia 2013 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI WYBORCZEJ
XXXIII OKRĘGOWEGO SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
ZJAZDU LEKARZY W KATOWICACH
z dnia 7 grudnia 2013 r.

o wynikach wyborów na stanowiska członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach

Na podstawie art. 24 pkt 7 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), §30 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r., §1 uchwały Nr 1/2013 XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 7 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu obrad XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy oraz protokołu komisji skrutacyjnej, obwieszcza się co następuje:
                                                                                                   §1
W wyniku przeprowadzonych wyborów członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach, ogłasza się, że:
Członkami Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach na okres kadencji 2013-2017 zostali wybrani:
1. lek. dent. Dulęba Wiesława
2. lek. dent. Goering-Pierożek Barbara
3. lek. Grzesik Piotr
4. lek. Kubicz Maciej
5. lek. Łoś Władysław
6. lek. Michalik Ryszard
7. lek. Olejnik Krzysztof
8. lek. Rączka-Czech Magdalena


Przewodniczący Zjazdu                                                                                             Przewodniczący Komisji Wyborczej

    Rafał Kiełkowski                                                                                                             Stanisław Borysławski

 

 

 


OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI WYBORCZEJ
XXXIII OKRĘGOWEGO SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
ZJAZDU LEKARZY W KATOWICACH
z dnia 7 grudnia 2013 r.

o wynikach wyborów na stanowiska członków Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach

Na podstawie art. 24 pkt 7 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), §9 i §30 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r., § 1 uchwały Nr 1/2013 XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 7 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu obrad XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy oraz protokołu komisji skrutacyjnej, obwieszcza się co następuje:
§1
W wyniku przeprowadzonych wyborów członków Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach, ogłasza się, że:
Członkami Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach na okres kadencji 2013-2017 zostali wybrani:
1. lek. Bieńko Teresa
2. lek. Biniszkiewicz Tomasz
3. lek. Borysławski Stanisław
4. lek. Cholewka Andrzej
5. lek. Dobosz Dariusz
6. lek. Gajdosz Mieczysław
7. lek. Gmerczyński Marek
8. lek. Góral Grzegorz
9. lek. Grzesiak-Kubica Ewa
10. lek. Heyda Janusz
11. lek. dent. Kiełkowski Rafał
12. lek. Kolebacz Bogdan
13. lek. Korniak Danuta
14. lek. Łopacz-Stoczek Stefania
15. lek. Majewski Włodzimierz
16. lek. Potempa Marek
17. lek. Rdes Jerzy
18. lek. dent. Sommerlik-Biernat Aleksandra
19. lek. dent. Stępnik-Mardzyńska Alina
20. lek. Włoszczyńska Ewa
21. lek. Wołkowski Janusz
22. lek. Wyrobiec Grzegorz
23. lek. Zyska Michał


Przewodniczący Zjazdu                                                                                            Przewodniczący Komisji Wyborczej

  Rafał Kiełkowski                                                                                                               Stanisław BorysławskiKatowice, dnia 7 grudnia 2013 r.

 

 

OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W KATOWICACH
z dnia 18 grudnia 2013 r.

 

o wynikach wyborów Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach, Wiceprzewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach oraz Sekretarza Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach

 

Na podstawie §4 ust. 4 Regulaminu okręgowej komisji wyborczej stanowiącego załącznik do uchwały Nr 15 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. obwieszcza się, co następuje:


§1
W wyniku przeprowadzonych wyborów, ogłasza się, że:
1. Przewodniczącym Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach wybrany został:

- Stanisław Borysławski

2. Zastępcą Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach wybrany został:
- Marek Potempa

3. Sekretarzem Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach wybrany został:
- Marek Gmerczyński

 

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej

Stanisław Borysławski

 

 

 

OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W KATOWICACH
z dnia 8 stycznia 2014 r.


o wynikach wyborów do Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach


Na podstawie §45 ust. 1 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. oraz protokołów Komisji Wyborczej zebrania Okręgowej Rady lekarskiej w Katowicach obwieszcza się, co następuje:

§1
W wyniku przeprowadzonych wyborów, ogłasza się, że do Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, poza osobą Prezesa wybranego przez XXXIII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy w Katowicach, wybrani zostali:

Wiceprezesi: - Maciej Hamankiewicz,
- Rafał Kiełkowski

Sekretarz: - Krystian Frey

Z-ca Sekretarza: - Danuta Korniak

Skarbnik: - Jerzy Rdes

Członkowie: - Halina Borgiel-Marek
- Jan Cieślicki
- Janusz Heyda
- Grzegorz Góral
- Wojciech Marquardt
- Janusz Milejski
- Andrzej Postek
- Krystyn Sosada


Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej

Stanisław Borysławski

 

 

 

OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W KATOWICACH
z dnia 8 stycznia 2014 r.


o wynikach wyborów Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących i Sekretarza
Okręgowej Komisji Rewizyjnej


Na podstawie §45 ust. 1 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. oraz protokołów Komisji Wyborczej zebrania Okręgowej Komisji Rewizyjnej obwieszcza się, co następuje:

§1

W wyniku przeprowadzonych wyborów, ogłasza się, że:
1. Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej wybrany został:
- Grzesik Piotr

2. Wiceprzewodniczącymi Okręgowej Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:
- Olejnik Krzysztof,
- Dulęba Wiesława

3. Sekretarzem Okręgowej Komisji Rewizyjnej wybrany został:
- Kubicz Maciej

 


Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej

Stanisław Borysławski

 

 

OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W KATOWICACH
z dnia 10 stycznia 2014 r.


o wynikach wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących
Okręgowego Sądu Lekarskiego


Na podstawie §45 ust. 1 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. oraz protokołów Komisji Wyborczej Okręgowego Sądu Lekarskiego obwieszcza się, co następuje:

§1

W wyniku przeprowadzonych wyborów, ogłasza się, że:
1. Przewodniczącym Okręgowego Sądu Lekarskiego wybrany został:
- Dyrda Adam

2. Wiceprzewodniczącymi Okręgowego Sądu Lekarskiego wybrani zostali:
- Stencel Stefan,
- Gucze Paweł

 


Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej

Stanisław Borysławski

 OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W KATOWICACH
z dnia 18 stycznia 2014 r.


o wynikach wyborów Pierwszego i Drugiego Zastępcy
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej


Na podstawie §45 ust. 1 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. oraz protokołu Komisji Wyborczej zgromadzenia Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej obwieszcza się, co następuje:

§1

W wyniku przeprowadzonych wyborów, ogłasza się, że:
1. Pierwszym Zastępcą Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wybrany został:
- Andrzej Wcisło

2. Drugim Zastępcą Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wybrana została:
- Barbara Lubaś-Nitecka

 


Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej

Stanisław Borysławski
 
Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Stanisław Borysławski 2013-12-07
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-12-09
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2014-01-19
Ilość odsłon artykułu 8129