UCHWAŁA Nr 50/2013 ORL

UCHWAŁA Nr 50/2013
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 13 listopada 2013 r.

 

w sprawie: upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do dochodzenia na drodze sądowej należności od Skarbu Państwa - Ministra Zdrowia w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą rzeczywiście poniesionych przez Śląską Izbę Lekarską kosztów a przekazaną przez Ministra kwotą dotacji

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2009 r., nr 219 poz. 1708), postanawia:

§1
Upoważnić Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do:
1. dochodzenia na drodze sądowej należności od Skarbu Państwa – Ministra Zdrowia w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą rzeczywiście poniesionych przez Śląską Izbę Lekarską kosztów a przekazaną przez Ministra kwotą dotacji za lata 2007 – 2009,
2. zawarcia umowy zlecenia zastępstwa procesowego w sprawie, o której mowa w pkt. 1,
3. dokonania niezbędnych opłat sądowych związanych z postępowaniem sądowym przeciwko Skarbowi Państwa – Ministrowi Zdrowia.

§2
Zobowiązać pracowników Biura Śląskiej Izby Lekarskiej do przygotowania dokumentów źródłowych stanowiących podstawę dochodzenia roszczeń przeciwko Skarbowi Państwa – Ministrowi Zdrowia.

§3
Nadzór nad realizacja uchwały powierza się Prezesowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

               Sekretarz                                                                                         Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                         Okręgowej Rady Lekarskiej

        Andrzej Postek                                                                             Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2013-11-13
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-01-06
Ilość odsłon artykułu 5070