UCHWAŁA Nr 311/2013 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 311/2013

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 2 października 2013 r.

 

w sprawie: udzielenia rekomendacji lekarzom ubiegającym się o wpis na listę lekarzy
sądowych

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach działając na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15.06.2007 r. o lekarzu sądowym, zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 13.01.2010 r. (uchwała ORL nr 2/2010) podjęło uchwałę następującej treści:

§1

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach udziela rekomendacji do pełnienia funkcji lekarza sądowego lekarzom wymienionym w Załączniku do niniejszej uchwały.

§2

Stwierdza się, że lekarze wymienieni w załączniku do niniejszej uchwały spełniają warunki wymagane od kandydatów na lekarza sądowego jakie przewidziane są w ustawie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

      Zastępca Sekretarza                                                                          Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                   Okręgowej Rady Lekarskiej

          Krystian Frey                                                                      Jacek Kozakiewicz
 

 

 

załącznik
do uchwały Prezydium ORL Nr 311/2013
z dnia 2.10.2013 r.

 

 

LISTA LEKARZY REKOMENDOWANYCH NA STANOWISKO
LEKARZA SĄDOWEGO

 


Dla Sądu Okręgowego w Katowicach:

1. Zbigniew Markowski

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2013-10-02
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-01-06
Ilość odsłon artykułu 4753