UCHWAŁA Nr 315/2013 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 315/2013

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 9 października 2013 r.

 

w sprawie: wyboru przedstawicieli ORL do komisji konkursowej w konkursie
na stanowisko ordynatora.


W odpowiedzi na pismo Dyrektora Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie z dnia 26.06.2012r., Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 9, art. 25 pkt. 4 w związku art.26 ust. 3 ustawy o izbach lekarskich z dnia 2.12.2009 r. (Dz.U. Nr 219 poz. 1708), oraz §10 pkt. 3 lit. c) rozp. MZ z dnia 6.02.2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. 2012 poz. 182),, zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 13.01.2010 r. (Uchwała ORL w Katowicach Nr 2/2010) - postanawia:

§1

Wybrać przedstawicieli ORL do komisji konkursowej w konkursie na stanowisko ordynatora:

Oddziału Radioterapii – Beskidzkiego Centrum Onkologii Szpital Miejski
Bielsko Biała
- Kol. Krzysztof Składowski
- Kol. Marcin Białas

§2

Zobowiązuje się przewodniczącego komisji ds. konkursów ŚIL Katowice,
do powiadomienia zainteresowanego o powyższej decyzji.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

             Sekretarz                                                                                    Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                   Okręgowej Rady Lekarskiej

        Andrzej Postek                                                                     Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2013-10-09
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-01-06
Ilość odsłon artykułu 4638