OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO OKW O WYNIKACH WYBORÓW W OKW Z DNIA 18.12.2013

OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W KATOWICACH
z dnia 18 grudnia 2013 r.

 

o wynikach wyborów Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach, Wiceprzewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach oraz Sekretarza Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach

 

Na podstawie §4 ust. 4 Regulaminu okręgowej komisji wyborczej stanowiącego załącznik do uchwały Nr 15 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. obwieszcza się, co następuje:


§1
W wyniku przeprowadzonych wyborów, ogłasza się, że:
1. Przewodniczącym Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach wybrany został:
- Stanisław Borysławski

2. Zastępcą Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach wybrany został:
- Marek Potempa

3. Sekretarzem Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach wybrany został:
- Marek Gmerczyński

 

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej

Stanisław Borysławski

 


 

Podmiot udostępniający informację Śląska Izba Lekarska
Autor/Data powstania Stanisław Borysławski 2013-12-18
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-01-19
Ostatnia zmiana/ data zmiany Tomasz Gawlik 2014-01-19
Ilość odsłon artykułu 6222